Overslaan en naar de inhoud gaan

Bijkomende steunmaatregelen op 6 juni 2020

donderdag 25/06/2020
Welke bijkomende steunmaatregelen werden er op 6 juni nog genomen

Op 6 juni is een eerste reeks maatregelen goedgekeurd. Er werd toen overeengekomen om in een tweede fase na te gaan wat er aan dit pakket maatregelen kan worden toegevoegd. 

De nieuwe overeengekomen steunmaatregelen kunnen in twee categorieën worden onderverdeeld. 

Een eerste deel betreft het aanmoedigen van investeringen. Concreet gaat het over: 

  • Een nieuw tax shelter-systeem Covid-19, tijdelijk tot het einde van het jaar en dat openstaat voor alle KMO’s die de gevolgen van de Covid-19-crisis hebben ondervonden. 
  • Een verhoogde investeringsaftrek (25%) voor investeringen die tussen 12 maart en 31 december 2020 zijn gedaan. 
  • De verhoging van 50 naar 100% van de aftrekbaarheid van kosten verbonden aan de organisatie van evenementen en de catering tot 31 december. Zo wordt voorkomen dat de evenementen massaal worden uitgesteld tot volgend jaar, waardoor de al zwaar getroffen sector nog meer problemen zou kunnen krijgen. 
  • De opschorting van het btw-voorschot van december 2020. Ter herinnering: bedrijven moeten normaal gesproken vóór 20 december een voorschot betalen en dit zal met een maand worden uitgesteld. Het doel is opnieuw de liquiditeit van de bedrijven te verbeteren. 
  • Een verhoging van 10 tot 20% van het aandeel van het netto-inkomen dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering voor giften. Tegelijkertijd zal de belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen in 2020 worden verhoogd van 45 naar 60%. Deze laatste bepaling is met name gericht op de vrijwilligerssector en zal ngo’s en non-profitorganisaties steunen waarvan de activiteiten van algemeen belang zwaar zijn getroffen door de crisis. 

Een tweede deel betreft de arbeidsorganisatie. Het gaat over: 

  • De creatie van een Corona werkloosheid aangepast, die bestaat uit een overgang van tijdelijke werkloosheid door Corona-overmacht naar de klassieke economische werkloosheid. Deze ‘overgangs’ economische werkloosheid kan worden gebruikt als het bedrijf een omzetdaling van 10% optekent. De werknemer zal 2 dagen opleiding volgen per maand werkloosheid en zal 70% van zijn laatste geplafonneerde loon blijven ontvangen. 
  • De mogelijkheid voor ondernemingen in herstructurering of die in moeilijkheden verkeren om de arbeidsduur te verminderen in afwachting van de hervatting van hun normale activiteiten en om ontslagen te voorkomen, hetzij via een collectieve arbeidsduurvermindering, hetzij via het tijdskrediet, hetzij via het tijdskrediet eindeloopbaan waarvan de toegang met een uitkering zal worden verlaagd van 57 tot 55 jaar. 
  • Uitbreiding van de toegang tot Corona-ouderschapsverlof. Het loopt tot 30 september met een uitkering die wordt verhoogd tot 150% voor eenoudergezinnen en gezinnen met een kind met een beperking. 
  • De door telewerkers gemaakte kosten zullen gemakkelijker kunnen worden vergoed, tot een maximum van 127 EUR per maand, met het oog op een beter evenwicht in de toekomst tussen werk en privé. 

Vind een antwoord op al uw vragen over deze Coronacrisis in onze speciale FAQ.

Neem contact op met één van onze adviseurs
An Lettens
An Lettens
Partner Tax & Legal Services