Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #HR Legal #Corona #Uitstel Van Betaling #RSZ #Aangifte

Kan ik uitstel van betaling bekomen voor verschuldigde betalingen aan de RSZ?

dinsdag 28/04/2020
Uitstel van betaling RSZ

Eén van deze maatregelen, die op 20 maart 2020 werd genomen, betreft het uitstel van betalingen aan de RSZ tot 15 december 2020.

Deze maatregelen hebben betrekking op drie soorten uitstel van betaling: 

1. Automatisch uitstel 

De sectoren van de horeca, de recreatie, cultuur en sport en alle ondernemingen die getroffen worden door een verplichte sluiting overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 18 maart 2020, zullen dit uitstel automatisch verkrijgen. 

Op de website van de RSZ kan u op basis van uw ondernemingsnummer zeer eenvoudig nagaan of u van dit automatisch uitstel kan genieten. 

2. Volledige sluiting: uitstel na verklaring op eer 

Ondernemingen die niet door een verplichte sluiting, zoals vermeld in het ministerieel besluit van 18 maart 2020 beoogd zijn, maar die gesloten zijn omdat ze in de onmogelijkheid verkeren om de sanitaire maatregelen na te leven, zullen een uitstel van betaling kunnen bekomen op basis van een verklaring op eer. 

Ook ondernemingen die niet verplicht gesloten zijn maar die zelf beslist hebben om volledig te sluiten omwille van een andere redenen dan het niet kunnen naleven van sanitaire voorzieningen, kunnen van een uitstel van betalingen genieten via een verklaring op eer.  Bijvoorbeeld : een bedrijf dat sluit als een gevolg van de sluiting van klanten waardoor de productie stilvalt. 

Onder volledig sluiting wordt verstaan het stopzetten van productie en verkoop. Het is niet vereist dat iedereen binnen het bedrijf het werk heeft neergelegd. Het is mogelijk dat bepaalde medewerkers nog actief kunnen zijn. 

Het formulier ‘verklaring op eer’ kan u terugvinden op de portaalsite van de sociale zekerheid.

De RSZ zal hierop achteraf controles uitoefenen. 

3. Ondernemingen die niet volledig gesloten zijn en hun economische activiteit zwaar verminderd zien : uitstel na verklaring op eer 

Werkgevers die niet volledig sluiten, maar waarvan de economische activiteit sterk verminderd in het tweede kwartaal van 2020, kunnen ook, op basis van een verklaring op eer, om een uitstel van betalingen verzoeken. 

Zij dienen te verklaren dat: 

 • er een vermindering is met ten minste 65 % van de omzet met betrekking tot het tweede kwartaal 2020, ten opzichte van de omzet met betrekking tot het tweede kwartaal 2019 of het eerste kwartaal 2020; 

 • er een vermindering is van de loonmassa voor het tweede kwartaal 2020 met minstens 65% ten opzichte van het tweede kwartaal 2019 of het eerste kwartaal 2020. 

De RSZ zal hierop achteraf controles uitoefenen. 

 

4. Geen uitstel 

Openbare besturen, hun instellingen en diensten kunnen geen beroep doen op een uitstel van betalingen.  

Voor welke aan de RSZ verschuldigde bedragen? 

Het uitstel van betaling heeft betrekking op alle betalingen vanaf 20 maart 2020.  

Hieronder vallen dus:  

 • de nog te betalen wijzigingen der bijdragen;  

 • de maandelijkse schijven van de lopende minnelijke afbetalingsplannen;  

 • het derde voorschot voor het 1e kwartaal (te betalen op 05/04/2020) (enkel voor de bedrijven die verplicht gesloten zijn en de bedrijven die zich genoodzaakt zagen om volledig te sluiten omwille van het stopzetten van de productie of verkoop);  

 • het saldo van het 1e kwartaal (te betalen op 30/04/2020)  

 • het debetbericht jaarlijkse vakantie dat aan de werkgevers wordt verstuurd vanaf 01/04/2020 en vóór 30/04/2020 betaald moet worden;  

 • de voorschotten voor het 2e kwartaal (te betalen op 05/05, 05/06 en 05/07/2020);  

 • het saldo van het 2e kwartaal (te betalen op 31/07/2020).  
   

Opgelet: het uitstel van betaling geldt voor alle door de RSZ geïnde bijdragen (werkgeversbijdragen, werknemersbijdragen en bijzondere bijdragen, met inbegrip van de bijdragen Bestaanszekerheid) en loopt tot 15/12/2020.  
 
Voor het goede begrip: de verplichting om de RSZ-aangifte binnen de gestelde termijnen in te dienen, blijft van kracht.  

Vind een antwoord op al uw vragen over deze Coronacrisis in onze speciale FAQ.

Laatste update: 30/04/2020

Neem contact op met één van onze adviseurs
Saskia Lombaerts
Saskia Lombaerts
Director Tax & Legal