Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business Legal #Business & International Tax #Corona #Werkloosheidsuitkering #Tijdelijke Werkloosheid

Kan ik tijdelijke werkloosheid voor mijn bedienden inroepen?

donderdag 19/03/2020
Tijdelijke werkloosheid bedienden

Dat kan. De arbeidsovereenkomstenwet voorziet de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst ook voor bedienden tijdelijk te schorsen wegens uitzonderlijke economische omstandigheden (gebrek aan werk).

Er zijn drie mogelijkheden:

  1. Uw onderneming behoort tot één van volgende paritaire comités (PC 209, PC 214, PC 211, PC 222, PC 315.01, PC 315.02, PC 324, PC 327). In deze paritaire comités is er een regeling uitgewerkt in cao’s voor deze uitzonderlijke situatie die u moet toepassen.
  2. Uw onderneming heeft zelf een bestaande regeling uitgewerkt die u toepast.
  3. Uw onderneming heeft in het verleden nog nooit economische werkloosheid voor bedienden ingeroepen. In dat geval moet u een ondernemingsplan indienen bij de FOD Werkgelegenheid om tijdelijke werkloosheid mogelijk te maken. 

Welke procedure moet u volgen?

De  Nationale Arbeidsraad heeft op 18 maart 2020 een nieuwe CAO nr. 147 afgesloten om in het kader van Corona economische werkloosheid voor bedienden vlotter te kunnen invoeren. Op zich blijven de eerder gekende regels gelden, alleen zal de beslissing sneller volgen.

Deze interprofessionele CAO vormt de meeste flexibele wettelijke basis voor de indiening van een dossier tot erkenning als zijnde een onderneming in moeilijkheden voor het toepassen van economische werkloosheid voor bedienden.

Concreet betekent dit:

  • Indien het bedrijf een daling van 10% van de productieomzet of -orders reeds heeft in het kwartaal voorafgaand aan de aanvraag in vergelijking met hetzelfde kwartaal van een van de twee voorgaande jaren => kan het zich direct wenden tot de RVA.
  • Indien het bedrijf deze daling van 10% nog niet kan bewijzen, maar zijn activiteiten worden getroffen door de Coronacrisis, dan kan de onderneming aan de federale minister van werk een specifieke erkenning vragen als onderneming in moeilijkheden.
  • Men vraagt deze erkenning bij voorkeur aan door het formulier en zijn bijlagen te sturen per e-mail naar ewb@werk.belgie. Het is daarbij noodzakelijk dat de werkgever de aanvraag en de bijlagen omzet in één pdf-document en dit pdf-document digitaal ondertekent met uw e-ID. Als u niet binnen vijf dagen een ontvangstbevestiging per e-mail heeft ontvangen, stuur dan een nieuwe e-mail om de ontvangst door onze dienst te verifiëren.

In de week van 23 maart zal de Fod Werkgelegenheid een digitale mailbox op hun website installeren zodat deze aanvraag via een specifieke applicatie kan worden overgemaakt.

Welke entiteit? 

Er kan rekening worden gehouden met uw onderneming als juridische entiteit, technische bedrijfseenheid (TBE) of vestigingsplaats.

Wie moet u informeren? 

  • De werknemers die u op werkloosheid wil zetten. Dat kan via aanplakking of door een melding aan de werknemer 7 kalenderdagen op voorhand.
  • De ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging, als die er is. 
  • Een elektronische melding bij de RVA minstens 7 kalenderdagen voor de eerste voorziene werkloosheidsdag. Bij de economische reden vermeldt u ‘schorsing bedienden’  en verder bij opmerkingen ‘Coronavirus’.

 
Welke regeling is mogelijk per werknemer? 

De arbeidsovereenkomst kan volledig geschorst worden (gedurende 16 weken - te rekenen per volledige kalenderweek) of gedeeltelijk à rato van 2 arbeidsdagen per week (gedurende maximum 26 weken).

Welke uitkering is voorzien? 

Tijdens de periode van werkloosheid heeft de werknemer recht op een uitkering vanwege de RVA. Deze uitkering bedraagt 70% van het geplafonneerd loonbedrag (2.754,76 euro per maand). Werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht (reden 'coronavirus'), krijgen naast de werkloosheidsuitkering een supplement van 5,63 euro per dag, ten laste van de RVA. 

Als werkgever kunt u wel bijpassen met een minimumbedrag van 5 euro per werkloosheidsdag. Als het voorzien is in het ondernemingsplan en de FOD Werkgelegenheid keurt het goed, kan dat ook een ander bedrag zijn.  

Voor welke periode gelden deze maatregelen ? 

Alvast tot en met 30 juni 2020. 

Vind een antwoord op al uw vragen over deze Coronacrisis in onze speciale FAQ.

Neem contact op met één van onze adviseurs
Bert Lutin
Bert Lutin
Partner Tax & Legal Services
An Lettens
An Lettens
Partner Tax & Legal Services