Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax #Btw-advies #Autofiscaliteit

Hoe ziet het toekomstig aftrekpercentage eruit?

woensdag 11/01/2023
Hoe ziet het toekomstig aftrekpercentage eruit?

De nieuwe wet vergroening mobiliteit heeft als doel de vergroening van bedrijfswagenparken te versnellen. Dat betekent dat enkel bedrijfswagens die volledig koolstofemissievrij zijn (100% elektrisch of op waterstof) nog van een gunstige fiscale behandeling zullen genieten.

Download e-book autofiscaliteit

Die overgang gebeurt geleidelijk via drie fases van inwerkingtreding.

De datum van aanschaf is altijd doorslaggevend: 

  • Bij een aankoop waarbij de factuur wordt opgemaakt aan de werkgever die daarna een klassieke banklening of zuivere financiële leasing aangaat, is dat de datum van ondertekening van de bestelbon.
  • Bij operationele leasing, renting of huur is dat de datum van ondertekening van de overeenkomst.
  • Wanneer een werkgever eerst een wagen bestelt en er later nog een operationele leasingovereenkomst wordt afgesloten (en de eigendom van de wagen overgaat naar de leasingmaatschappij), is deze latere datum doorslaggevend.

Bedrijfswagens aangeschaft vóór 1 juli 2023

Voor deze bedrijfswagens verandert er nagenoeg niets. De bestaande aftrekregeling die sinds 1 januari 2020 van kracht is, blijft behouden. Dit wordt ook ‘grandfathering’ genoemd.

Voor lease- of huurwagens is de datum waarop het lease- of huurcontract wordt afgesloten relevant; het op een later tijdstip lichten van de aankoopoptie geldt niet als nieuwe aankoop. Als het contract afgesloten werd vóór 1 juli 2023 gelden de huidige regels.

Nieuw!

Een beperkte fiscale aftrekbaarheid tot 40% geldt vanaf 2020 (aanslagjaar 2021) voor deze wagens als de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) niet beschikt over de CO2-uitstootgehaltes.

Bedrijfswagens aangeschaft vanaf 1 juli 2023 t.e.m. 31 december 2025
Niet-emissievrije wagens

Voor bedrijfswagens met een (ook gedeeltelijke) brandstofmotor die vanaf 1 juli 2023 t.e.m. 31 december 2025 aangeschaft worden, geldt een uitdoofscenario. Dat betekent dat de bestaande aftrekregeling nog even van toepassing blijft, maar dat vanaf 2025 (aanslagjaar 2026) de ondergrenzen van 40% en 50% niet langer gelden en dat de maximale aftrekbaarheid stelselmatig wordt afgebouwd:

Niet-emissievrije wagens

Benzine, diesel én hybride

Deze overgangsregeling geldt voor alle emissievoertuigen. Dus zowel voor benzine- en dieselvoertuigen, als voor hybrides. En beschikt de DIV niet over de CO2-uitstootgehaltes? Dan is de fiscale aftrekbaarheid vanaf 2025 (aanslagjaar 2026) altijd 0%.

Goed om te weten

Voor brandstofkosten van plug-in hybrides aangeschaft vanaf 1 januari 2023 geldt een afwijkende regeling. De benzine- of dieselkosten van deze voertuigen zijn vanaf 2023 (aanslagjaar 2024) voor maximaal 50% aftrekbaar. Voor de emissievrije wagens blijven de beroepskosten 100% fiscaal aftrekbaar.

Bedrijfswagens aangeschaft vanaf 1 januari 2026
Niet-emissievrije wagens

Vanaf 1 januari 2026 geldt geen enkele fiscale aftrek meer voor een voertuig dat CO2 uitstoot en dus wagens met een zuiver fossiele of hybride brandstofmotor.

Emissievrije wagens

De fiscale aftrekbaarheid van emissievrije bedrijfswagens blijft wel 100%. Maar ook die aftrek wordt stelselmatig afgebouwd voor wagens aangeschaft vanaf 2027:

Emissievrije wagens

Laadstations 

De kosten van laadstations zijn 100% aftrekbaar. Voor laadstations aangeschaft vanaf 2030 wordt de aftrekbaarheid wel beperkt tot 75%, in lijn met de dalende aftrekbaarheid van emissievrije wagens.

Goed om te weten

De nieuwe regeling die vanaf 1 januari 2026 van toepassing is, wordt doorgetrokken naar de rechtspersonenbelasting (tarief 25%).

Investeringsaftrek

Een kleine onderneming kan de gewone investeringsaftrek toepassen op de uitgaven voor laadstations die in het bedrijfsgebouw geïnstalleerd worden, voor zover aan alle toepassingsvoorwaarden voldaan is. Wordt een laadstation evenwel geïnstalleerd bij de werknemer of bedrijfsleider thuis, dan vervalt volgens de fiscale administratie dit recht op investeringsaftrek. Zelfs wanneer de onderneming haar werkelijke en enige bedrijfszetel heeft in de privéwoning van de bedrijfsleider.

Wilt u graag meer weten over autofiscaliteit, download het e-book.

Neem contact op met één van onze experten

An Lettens

An Lettens

Partner Tax & Legal Services

Contact
Dimitri Lemeire

Dimitri Lemaire

Director Tax & Legal Services

Contact
Bert Derez

Bert Derez

Partner Tax & Legal Services

Contact