Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax #Corona #Zelfstandigen

Hoe wordt het crisis-overbruggingsrecht belast?

maandag 21/06/2021

De federale en de Vlaamse regering troffen tijdens de Coronapandemie verschillende maatregelen om het bedrijfsleven te ondersteunen. Eén daarvan is het COVID-19 crisis-overbruggingsrecht.

Werd u als zelfstandige gedwongen uw zelfstandige activiteit volledig of gedeeltelijk te onderbreken, dan hebt u daar recht op. Maar hoe wordt zo’n uitkering belast?

Aard activiteit en soort inkomen

De belasting van de financiële uitkeringen die u ontving in het kader van het crisis-overbruggingsrechthangt af van twee zaken.

  1. De aard van de zelfstandige activiteit
  2. Het soort inkomen

De belasting van de uitkering verschilt naargelang u als zelfstandige in een eenmanszaak werkt als zelfstandig bedrijfsleider of als meewerkende echtgeno(o)t(e).

Zelfstandigen met winst of baten: compensatievergoeding

Het crisis-overbruggingsrecht dat u ontvangt als zelfstandige (in hoofd- of bijberoep) en aanvroeg via het sociaal verzekeringsfonds van zelfstandigen, wordt belast in de personenbelasting als een compensatievergoeding. Dat is een vergoeding om een gedwongen vermindering van werkzaamheid te compenseren.

Het belastingtarief bedraagt 16,5%. Het is van toepassing voor zover de uitkeringen niet meer bedragen dan de belastbare nettowinst of baten die u in de 4 jaren voorafgaand aan het jaar van de vermindering van werkzaamheid verkreeg uit die niet meer uitgeoefende werkzaamheid. Tenzij de gezamenlijke belasting met uw andere inkomsten voordeliger is.

Uitkeringen die samen met die andere vergoedingen de belastbare nettowinst- of baten van die 4 jaren overschrijden, zijn belastbaar tegen de progressieve aanslagtarieven. Opgelet, deze fiscale kwalificatie geldt enkel voor betalingen aan zelfstandigen met winst of baten.

Ter info: het crisis-overbruggingsrecht van zelfstandigen moet u aangeven in het vak van de winst of baten. Met dat bedrag wordt rekening gehouden voor de berekening van de verschuldigde sociale bijdragen. Om alle verkrijgers van een overbruggingsrecht gelijk te behandelen, is dit crisis-overbruggingsrecht vrijgesteld van sociale bijdragen.

Zelfstandige bedrijfsleiders: vervangingsinkomen

Het crisis-overbruggingsrecht dat u als bedrijfsleider ontvangt (en dus niet als zelfstandige met winst of baten), wordt belast als een vervangingsinkomen met eventueel een recht op belastingvermindering. Dat vervangingsinkomen is belastbaar aan het progressief tarief.

Meewerkende echtgeno(o)t(e): niet belastbaar

Het crisis-overbruggingsrecht dat u als meewerkende partner verkrijgt als compensatie voor het verlies van bezoldigingen is niet belastbaar.

Vrijgestelde vergoedingen

Vergoedingen betaald door de gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten als Coronasteunmaatregelen zijn vrijgesteld van personenbelasting.

De vrijgestelde vergoedingen zijn niet belastbaar en moet u niet aangeven. Ze worden wel overgenomen in het aanslagbiljet in de personenbelasting om tot een correcte beoordeling van de bestaansmiddelen te komen voor personen ten laste, voor de toekenning van parafiscale toelagen …

De gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten bezorgen de nodige informatie aan de FOD Financiën. Die communicatie verloopt via de nieuwe fiche 281.99. Ze bevat geen aangiftecodes en als ontvanger van steun moet u de erop vermelde bedragen niet aangeven.

Zit u nog met vragen? Wij helpen u graag verder. Aarzel niet om contact op te nemen.

Neem contact op met één van onze adviseurs

An Lettens

An Lettens

Partner Tax & Legal Services

Contact
Lauranne Krols

Lauranne Krols

Senior Tax & Legal Associate

Contact