Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #HR Legal #Sociale Verkiezingen

Hoe verloopt de dag van de Sociale Verkiezingen?

donderdag 09/02/2023
De dag van de sociale verkiezingen

Op dag Y is het eindelijk zo ver en vinden de eigenlijke sociale verkiezingen plaats. De werknemers brengen hun stem uit, de stembureaus tellen de stemmen, maken de uitslag bekend en stellen het proces-verbaal van de verkiezingen op.

Download het e-book Sociale Verkiezingen 2024

De stemming

Als werkgever stelt u lokalen ter beschikking voor de stemming en zorgt u voor alle faciliteiten die de stembureaus nodig hebben voor de stemming. Zodra het stembureau volledig is, start de stemming. Afwezige bijzitters moeten vervangen worden. Net zoals bij de politieke verkiezingen worden de vervangers gekozen uit de eerste werknemers die hun stem komen uitbrengen.

Stemming op papier

In principe gebeurt de stemming op papier. De kiezer ontvangt de gevouwen en gestempelde stembiljetten van de voorzitter en brengt zijn stem uit. Vervolgens vouwt hij of zij zijn stembiljet terug in de oorspronkelijke vorm en steekt het in de voorziene stembus.

E-voting of elektronische stemming

Ten laatste op dag X kan u beslissen of uw werknemers mogen stemmen via e-voting. U hebt daarvoor het akkoord nodig van de ondernemingsraad, het CPBW of de vakbondsafvaardiging. Deze beslissing moet niet unaniem zijn. Uw werknemers kunnen elektronisch stemmen vanop hun gebruikelijke werkplek via een computer verbonden met uw bedrijfsnetwerk.

Let wel, om elektronisch te kunnen stemmen moeten bepaalde voorwaarden voldaan zijn. U moet een betrouwbaar en beveiligd systeem voorzien in overeenstemming met de wettelijke richtlijnen. En u moet het geheim van de stemming garanderen en beïnvloeding van het stemgedrag vermijden.

Stemming per brief

Als u daarover een akkoord bereikt met de representatieve werknemersorganisaties, kan de stemming in bepaalde gevallen per brief verlopen. Dat is bijvoorbeeld mogelijk voor werknemers die ‘s nachts werken terwijl het stembureau overdag geopend is. Of werknemers die verspreid tewerkgesteld zijn in diverse winkels terwijl het stembureau zich op de hoofdzetel bevindt.

De kiezer krijgt in dat geval zijn of haar stembiljet vooraf per post toegestuurd. Hij of zij steekt zijn ingevuld stembiljet correct opgevouwen terug in een blanco omslag. Die omslag steekt de kiezer in een tweede omslag, met daarop zijn of haar handtekening en naam, en stuurt die naar het adres van de voorzitter van het stembureau.

Afsluiting van de stemming

Na de sluiting van het stembureau, start de telling van de stemmen. Voordat de stembussen worden leeggemaakt, voegt de voorzitter de binnenste omslagen met de stemmen die per brief werden verstuurd toe aan de juiste stembus. Dat alles gebeurt onder het toezichthoudende oog van de getuigen.

Het resultaat van het aantal kiezers dat deelnam en de uitgebrachte stemmen wordt opgenomen in een proces-verbaal.

Ten laatste op dag Y + 2 wordt door de werkgever een bericht uitgehangen met de uitslag van de sociale verkiezingen. Het bevat de namen van de effectief verkozen werknemersvertegenwoordigers en de plaatsvervangers. Dit bericht bevat eveneens de namen van de vertegenwoordigers van de werkgever en de plaatsvervangers.

Dag Y – de dag van de sociale verkiezingen

Neem contact op met één van onze experten

Saskia Lombaerts

Saskia Lombaerts

Partner Tax & Legal Services

Contact
Dylan Casaer

Dylan Casaer

Partner Tax & Legal Services

Contact