Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Btw-advies #Business Legal #Business & International Tax #Fiscaliteit #Vennootschap

Hoe kiest u de ideale maandelijkse bezoldiging?

dinsdag 09/03/2021
Hoe kiest u de ideale maandelijkse bezoldiging?

Keert uw vennootschap u maandelijks een loon uit? Dat doen de meeste ondernemers. Hoe hoog dat loon best is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Toch is enkel zo’n standaard bezoldiging fiscaal niet de meest aantrekkelijke optie. Er bestaan heel wat aanvullingen en alternatieven.

Een maandelijkse bezoldiging is de meest voor de hand liggende en eenvoudige manier om via uw vennootschap uw privévermogen te spijzen. Wil u genieten van een verminderde vennootschapsbelasting, dan moet uw vennootschap onder meer aan minstens één bestuurder/natuurlijk persoon een minimumbezoldiging van 45.000 euro (of de belastbare basis) inclusief voordelen van alle aard en tantièmes toekennen. Voor startende ondernemingen geldt de eerste 4 jaar een uitzondering. Zelfs als zij geen minimumbezoldiging toekennen, hebben ze in die periode recht op een verminderd tarief van de vennootschapsbelasting.

Uw maandelijks loon wordt belast in de personenbelasting. Elke extra euro bovenop een netto belastbaar inkomen van 41.060 euro (inkomstenjaar 2020) wordt belast aan 50%. Daar komen nog gemeentebelastingen bij (+/- 7%). U betaalt ook sociale bijdragen op uw loon. Die zijn wel beperkt tot een bepaald plafond. Een stevige (para)fiscale druk dus.

Hoeveel geld u nodig hebt om comfortabel te leven, is natuurlijk een persoonlijke afweging. Maar om fiscale redenen kiezen veel ondernemers voor een beperkte bezoldiging die de vaste uitgaven dekten niet te zwaar belast wordt in de personenbelasting - maar net voldoet aan de voorwaarden om te genieten van het verlaagde tarief in de vennootschapsbelasting (45.000 euro).

Een interessante en logische keuze, waar we toch graag twee kanttekeningen bij maken. 

  1. In sommige gevallen is het interessanter te kiezen voor een bezoldiging die lager ligt dan het minimum van 45.000 euro. U verliest dan weliswaar het voordeel van een verlaagde vennootschapsbelasting, maar dat nadeel weegt niet altijd op tegen het voordeel van de bespaarde personenbelasting en lagere sociale bijdragen. 
  2. Anderzijds mag de maandelijkse bezoldiging best niet te laag liggen als u op een fiscaalvriendelijke manier aan pensioenopbouw wil doen. Bij het VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) hangt het maximumbedrag dat u jaarlijks opzij mag zetten en 100% fiscaal aftrekbaar is, af van uw jaarinkomen. Ligt dat laag, dan kan u minder geld in uw VAPZ storten en loopt u rendement mis.  Ook bij de IPT (Individuele Pensioentoezegging) zorgt een hogere bruto jaarbezoldiging  voor een hoger plafond. 

Wik, weeg en reken

Een maandelijkse bezoldiging is een prima basis om geld uit uw vennootschap te halen. Laat wel best uw situatie cijfermatig in kaart brengen door een fiscalist zodat u een bedrag kiest dat voor u fiscaal het meest optimaal is.

Wilt u graag meer weten over fiscale optimalisatie, download het e-book.

Neem contact op met één van onze adviseurs

Bert Derez

Bert Derez

Partner Tax & Legal Services

Contact
An Lettens

An Lettens

Partner Tax & Legal Services

Contact
Bert Lutin

Bert Lutin

Partner Tax & Legal Services

Contact