Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax #Belastingen #Auteursrechten

Fiscus lijkt meer te focussen op auteursrechten

maandag 25/04/2022

Het gunstig belastingregime op de vergoeding voor de overdracht van auteursrechten krijgt de laatste tijd meer aandacht van de fiscale administratie. We zien een toenemend aantal vragen naar inlichtingen die specifiek gericht zijn op personen die inkomsten uit auteursrechten verkrijgen.

Nieuwe verplichting sinds 2022

De huidige regeling voor auteursrechten is sinds 2008 gekend in het fiscale wetboek. Recent heeft de wetgever een extra verplichting toegevoegd aan inkomsten verkregen uit auteursrechten. Zo geldt er sinds 1 januari 2022 een individuele ficheverplichting via een individuele fiche 281.45 en een samenvattende opgave 325.45. U moet voortaan dus alle auteursrechten die een roerend inkomen uitmaken, aangeven op fiche.

Fiscus controleert vaker

Toeval of niet, naast deze recente wetswijziging zien we ook een toenemende focus bij de fiscale administratie zelf. Zo stijgt het aantal vragen om inlichtingen in dossiers waar vergoedingen voor de overdracht van auteursrechten toegepast worden.

Belangrijke aandachtspunten

Een verwittigd man/vrouw is er twee waard. Naast de nieuwe ficheverplichting zijn er een aantal andere elementen waar u best de nodige aandacht aan schenkt. Zeker nu de fiscus met argusogen de uitkering van auteursrechten bekijkt. U doet u er goed aan om minstens de nodige basisformaliteiten correct na te komen.

Roerende voorheffing

Tot het grensbedrag van 64.070 euro (inkomstenjaar 2022) zijn de inkomsten uit cessie of concessie van auteursrechten roerende inkomsten onderworpen aan 15% roerende voorheffing. Boven dit grensbedrag bedraagt het tarief 30%. De roerende voorheffing werkt bovendien niet bevrijdend. U moet de verkregen inkomsten uit auteursrechten ook altijd in uw aangifte personenbelasting opnemen.

Btw

Bent u een btw-plichtige, dan is de overdracht van auteursrechten vrijgesteld als het gaat om een contract van uitgave dat aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zijn die vervuld, dan is de vrijstelling sowieso van toepassing en kan u dus niet vrijwillig kiezen voor het recht op aftrek.
Voldoet u niet aan de vrijstellingsvoorwaarden, dan kan u gebruikmaken van het verlaagd tarief van 6%. Behalve voor auteursrechten op computerprogramma’s of voor reclame. Die zijn uitgesloten van het verlaagd btw-tarief en dus onderworpen aan 21% btw.
Is de vrijstelling voor contracten van uitgave niet van toepassing, dan kan de vrijstellingsregeling kleine ondernemingen misschien soelaas bieden.

Ruling

Ontvangt u als bedrijfsleider auteursrechten van uw vennootschap? De Rulingcommissie oordeelde al meermaals dat dit geen verplichting tot btw-registratie met zich meebrengt.

Leg meteen een goed onderbouwd dossier aan

Naast bovenstaande aandachtspunten is het essentieel om het auteursrechtelijk dossier goed te onderbouwen. Bij een mogelijke controle zal de fiscale administratie vaak polsen naar zaken als:

  • De onderliggende schriftelijke overeenkomst;
  • Een gedetailleerde onderliggende berekening met betrekking tot de verkregen inkomsten uit auteursrechten;
  • Bewijs dat u een auteursrechtelijk beschermd werk hebt gecreëerd en dat dit gecreëerde werk daadwerkelijk wordt geëxploiteerd.

Ook al zijn dit geen wettelijke verplichtingen, u bouwt best zo’n dossier op zodra u een auteursrechtelijke vergoeding implementeert. Eens de fiscus bij u komt aankloppen, hebt u als belastingplichtige slechts een beperkte termijn van één maand om de vragen van de fiscale administratie te beantwoorden.

Wij staan voor u klaar

Als u graag meer informatie wenst over hoe u een goed onderbouwd auteursrechtelijk dossier samenstelt, kan u ons altijd contacteren. We kunnen u bijvoorbeeld helpen bij de opstelling van een verklarende nota. Wilt u volledig zeker zijn over de hoogte van uw auteursrechtelijke vergoeding, dan kan u altijd voorafgaand een ruling aanvragen. Ook daar helpen we u graag mee.

Neem contact op met één van onze experten

Tom De Clercq

Tom De Clercq

Manager Tax & Legal Services

Contact
Lien De Vleeschouwer

Lien De Vleeschouwer

Contact