Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax #Autofiscaliteit #Bedrijfswagens

Eigen bijdragen verminderen de verworpen autokosten

maandag 26/04/2021
Attractive elegant man in business suit driving car

De meeste autokosten zijn slechts gedeeltelijk aftrekbaar voor directe belastingdoeleinden en geven aanleiding tot verworpen uitgaven.

Soms betaalt de werknemer of bestuurder echter een eigen bijdrage aan zijn of haar werkgever als vergoeding voor het gebruik van de bedrijfswagen. Op 25 juni 2020 bevestigde het Hof van Cassatie dat zo’n privébijdrage de verworpen autokosten van de werkgever vermindert.

Autofiscaliteit

De meeste autokosten zijn fiscaal niet aftrekbaar naargelang de CO2-uitstoot en het type brandstof van de bedrijfswagen. De werknemer of bestuurder, wordt dus ook belast op een voordeel van alle aard. Als de werkgever het voordeel van alle aard correct op een inkomstenfiche zet en tijdig indient bij de fiscus, kan dat bedrag afgetrokken worden van de verworpen autokosten van de werkgever. Dat wordt gerechtvaardigd door het feit dat dit deel van de autokosten aanleiding geeft tot ‘loonkosten’ die, in tegenstelling tot autokosten, volledig fiscaal aftrekbaar zijn.

Oud standpunt fiscus: privébijdrage is geen salaris...

Soms betaalt een werknemer of bestuurder een eigen bijdrage aan de werkgever uit zijn netto salaris om het gebruik van de bedrijfswagen (geheel of gedeeltelijk) te compenseren. Kan die eigen bijdrage ook afgetrokken worden van de verworpen autokosten? De minister van Financiën antwoordde op 22 oktober 2014 op een parlementaire vraag dat hij geen reden tot aftrekbaarheid zag omdat een privébijdrage niet gelijkgesteld kan worden met loonkosten.

Belgische rechtbanken staan wel vermindering niet-aftrekbare autokosten toe

Het Hof van Cassatie oordeelde op 25 juni 2020 in lijn met eerdere lagere rechtspraak van de rechtbanken van Brussel, Antwerpen en Bergen. Een privé bijdrage is volgens het Hof wel volledig aftrekbaar van de te verwerpen autokosten. Als een derde partij, zoals een werknemer of bestuurder, autokosten vergoedt aan de werkgever, mogen de onderliggende autokosten niet gedeeltelijk verworpen worden door de werkgever. Er is alleen belasting van de werknemer of bestuurder, of een andere derde partij die daadwerkelijk de autokosten draagt.

Maak de berekening

Het standpunt van het Hof van Cassatie is uitstekend nieuws voor heel wat Belgische belastingbetalers. Ze worden sterk aangemoedigd om hun verworpen autokosten goed te berekenen bij het opstellen van hun aangifte vennootschapsbelasting. Zo beperken ze hun verschuldigde belasting tot een minimum.

Meer weten over de aftrekbaarheid van autokosten? Ontdek hoe u het aftrekpercentage berekent.

Duurzaamheid heeft een impact op de autofiscaliteit. In ons E-book ‘Wegwijs in de autofiscaliteit, de toekomst kleurt groener’ krijgt u een antwoord op de meest pertinente vragen rond autofiscaliteit vandaag. Download het hier.

Neem contact op met één van onze adviseurs

Wouter Brackx

Wouter Brackx

Partner Tax & Legal Services

Contact
Kurt De Haen

Kurt De Haen

Partner Tax & Legal Services

Contact