Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax #Btw-advies #Autofiscaliteit

Hoe berekent u het aftrekpercentage van autokosten in 2020?

maandag 22/03/2021
Hoe berekent u het aftrekpercentage van autokosten in 2020?

De berekening van het aftrekpercentage van autokosten werd grondig herzien en vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe regels.
 

Regeling tot en met 31 december 2019 

Het aftrekpercentage voor alle autokosten, brandstofkosten uitgezonderd, van voertuigen met verbrandingsmotoren, hybride wagens en zuivere elektrische wagens, kon tot en met 31 december 2019 worden afgeleid uit volgende tabel:

Tabel Aftrekpercentage

In de personenbelasting gold tot 31 december 2017 een vast percentage van 75%.  Voor auto’s die uiterlijk dan werden aangekocht, geldt daarom een aftrekpercentage van 75% als minimum.

Nieuwe berekeningsmethode vanaf 1 januari 2020 

Met ingang van aanslagjaar 2021 (verbonden aan belastbare tijdperken die ten vroegste aanvangen op 1 januari 2020) geldt een nieuwe berekeningsformule om het aftrekpercentage van autokosten te berekenen. Nieuw is dat het aftrekpercentage voor brandstofkosten voortaan op dezelfde manier berekend wordt. 


Autokosten en brandstofkosten zijn aftrekbaar volgens volgende formule:

Berekeningsmethode aftrekpercentage van autokosten

De coëfficiënt is gelijk aan:
  • 0,95 voor een benzine-, een dieselhybride- of LPG-motor;
  • 1 voor een dieselmotor;
  • 0,90 voor een voertuig op aardgas met minder dan 12PK.

 

  • Het aftrekpercentage bedraagt bovendien voortaan maximaal 100% en minimaal 50%;
  • Tenzij de CO2-uitstoot meer bedraagt dan of gelijk is aan 200 g/km.
    In dat geval bedraagt het aftrekpercentage altijd 40%;
  • De verhoogde aftrek van 120% voor elektrische voertuigen werd afgeschaft en herleid naar 100%

120% AFTREKBAAR, MAAR…

Volledig elektrische wagens zonder enige verbrandingsmotor, waren dus voor 120% aftrekbaar. Al kon gekozen worden voor het aftrekpercentage van 100%. Om de verhoogde aftrek van 120% te bekomen, moest uw vennootschap de 20% extra kosten boeken als een tijdelijk vrijgestelde reserve op een aparte rekening van het passief. De bijkomende aftrek in de vennootschapsbelasting was daarom slechts tijdelijk. Zodra de vrijgestelde reserve wordt aangetast (ultimo bij vereffening van de vennootschap), wordt die 20% alsnog belast (in de personenbelasting was ze wel definitief).

Wilt u graag meer weten over autofiscaliteit, download het e-book.

Neem contact op met één van onze adviseurs

Bert Derez

Bert Derez

Partner Tax & Legal Services

Contact
An Lettens

An Lettens

Partner Tax & Legal Services

Contact