Overslaan en naar de inhoud gaan
#Business Consulting #Supply Chain #Brexit #Verenigd Koninkrijk

Brexit bezorgt ondernemingen nog tamelijk wat logistieke kopzorgen

donderdag 14/01/2021
Brexit

De voorbije weken kroop het nieuws over het stokkende Brexitoverleg een stukje uit de schaduw van de COVID-19-pandemie. Na jaren van mislukte onderhandelingen zagen we op 24 december dan plots toch witte rook vanuit de gebouwen van de Europese Commissie. Een Brexit akkoord was gevonden.

Op 1 januari werden we wakker in een Europese Unie die nu ook definitief een belangrijke lidstaat was kwijtgespeeld. De kilometerslange files van vrachtwagens richting Calais schepten sinds begin december een doembeeld van de impact die een Brexit zonder akkoord teweeg zou brengen. Een logistiek rampscenario werd op het laatste nippertje vermeden. 

Wat is kort samengevat de essentie van de Brexit?

Roel Segers: “In juni 2016 beslechtte een publiek referendum het verdict: het Verenigd Koninkrijk zou de Europese Unie definitief verlaten. Na verschillende onderhandelingspogingen keurden alle betrokken politieke instanties eind januari 2020 het uittredingsakkoord goed. Officieel verliet het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie dus al op 31 januari vorig jaar. Een transitieperiode tot eind 2020 moest de overgang verzachten. Tijdens die periode bleven alle EU-regels en -wetten gelden. Intussen konden beide partijen toenadering tot elkaar zoeken. Die periode moest het mogelijk maken om een kader voor de  toekomstige handelsrelaties uit te werken. Daarnaast stonden de rechten van de burgers en de samenwerking op het vlak van veiligheid hoog op de agenda.”

“De afspraak was dat zonder een Brexit-onderhandelingsakkoord eind december, de handelsrelatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zou terugvallen op de standaardvoorwaarden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Dat zou hebben geïmpliceerd dat er een harde douanegrens zou komen, waarmee het vrij verkeer van personen, goederen en diensten zou vervallen. Dat doemscenario werd net op tijd vermeden, met het kerstakkoord.” 

Wat houdt het gesloten handels- en samenwerkingsakkoord dan juist in?

“De EU en het Verenigd Koninkrijk vormen sinds 1 januari terug twee afzonderlijke markten met elk hun eigen wetten en regelgevingen. Ondanks het overeengekomen akkoord zijn er tal van consequenties voor de handel en de onderlinge mobiliteit tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Ondanks de deal is er namelijk een einde gekomen aan het vrije verkeer van personen, goederen en diensten. Het akkoord zorgt er daarentegen wel voor dat er nog kan gehandeld worden zonder invoerrechten en zonder beperkingen in hoeveelheid, waardoor de grootste financiële kater voor veel organisaties werd vermeden. Een belangrijke nuance hierbij is dat enkel producten die voor het grootste deel bestaan uit onderdelen die gemaakt zijn in de UK of in de EU, kunnen verhandeld worden zonder invoerrechten. De verhoudingen hierbij zijn in het akkoord vastgelegd per producttype. 

Wat zijn de concrete logistieke - en administratieve gevolgen voor handel met het VK?

Het Verenigd Koninkrijk stapte ook uit de douane-unie van de EU, wat een aantal gevolgen heeft. Organisaties zullen in- en uitvoeraangiften moeten voorbereiden, maar ook hun administratieve formaliteiten en fysieke ladingen zullen effectief gecontroleerd worden bij de grensovergang. Al deze zaken zullen tijd vragen en de nodige extra kosten met zich meebrengen. Tot slot zullen producten die bestemd zijn voor zowel de Britse als de EU-markt moeten voldoen aan de kwaliteitsstandaarden die gelden binnen beide staten. 

Zijn er logistieke gevolgen op korte termijn?

“De impact op de logistieke keten hangt natuurlijk af van de intensiteit van de handelsrelaties die een bedrijf heeft met het Verenigd Koninkrijk.  Bedrijven houden best rekening houden met langere transittijden en ook de bijkomende administratie mag niet worden onderschat (bijvoorbeeld ook btw-technisch). Langere doorlooptijden hebben uiteraard een invloed op voorraadniveaus. Die worden best kritisch geëvalueerd en stem ook goed af met je klanten over hoe dit alles de leverdatum van zendingen beïnvloedt. Een pro-actieve aanpak wordt sterk aangeraden, zodat contractueel bepaalde levertermijnen en prijzen maximaal kunnen worden gerespecteerd. Wie invoert vanuit het Verenigd Koninkrijk, zorgt uiteraard best voor een ‘close contact’ met de belangrijkste leveranciers. Dat maakt het mogelijk om voorraden en serviceniveaus maximaal onder controle te houden.”

Brexit

Welke acties neemt u best op korte termijn?

  • Zet een duidelijke en open communicatie op met je stakeholders in het Verenigd Koninkrijk rond vertragingen en eventuele bijkomende kosten.
  • Evalueer voorraadniveaus en stuur die eventueel bij om de impact op de serviceniveaus te beperken.
  • Zorg dat u voldoende kennis hebt om een antwoord te bieden op de administratieve douaneformaliteiten.
  • Breng de financiële impact van de Brexit voor uw organisatie in kaart om ten volle te begrijpen op welke punten gerichte acties nodig zijn.

Integreer de nieuwe Brexitgerelateerde informatie in uw ERP-systeem. Dat laat toe om de Supply Chain aan te sturen op basis van correcte informatie, bijvoorbeeld op het vlak van doorlooptijden, routings, bill of materials (BOM), btw en kostprijsinformatie.

En welke gevolgen verwacht u voor de Supply Chain op de (middel)lange termijn?

“Ook op de langere termijn zal de Brexit een aantal gevolgen hebben. Uiteindelijk moeten de gewijzigde omstandigheden leiden tot een nieuw evenwicht, het terugvinden van de stabiliteit in de handelsrelaties – vaak ook tussen kmo’s – die de voorbije jaren vlot verliepen.”

“De Brexit brengt een aantal nieuwe kosten met zich mee. Om de rentabiliteit van de handelsactiviteiten te vrijwaren en de impact op de cashflow te beperken, kan het nodig zijn om de eigen prijsstrategie aan te passen. Daarom is het belangrijk om de huidige contracten en contractvoorwaarden nu al te evalueren op basis van de nieuwe spelregels. Bij het opstellen van nieuwe contracten zorgt u best voor de nodige flexibiliteit. Vergeet niet dat het nog een hele tijd zal duren vooraleer dat nieuwe evenwicht is gevonden.“

“Voor een heel aantal organisaties zal het zeker een interessante oefening zijn om de logistieke crossborderprocessen in kaart te brengen en ze te hertekenen op basis van de spelregels in het post-Brexit Europa. Bestaande structuren en routes aan belang winnen of verliezen. Bekijk waar optimalisatie mogelijk is. Zo kunt u zich de vraag stellen of het interessant is om een productie- of distributiefaciliteit in het Verenigd Koninkrijk te houden of juist af te bouwen?

Welke acties moeten COO’s en Supply Chain managers nemen op de (middel)lange termijn?

  • Evalueer lopende contracten in het licht van de nieuwe situatie.
  • Actualiseer uw Supply Chain processen, kosten en de nieuwe risico’s.
  • Analyseer huidige partnerships en overweeg nieuwe samenwerkingen die waarde creëren.

Hulp nodig bij uw Brexitstrategie?

Kunt u advies of ondersteuning gebruiken bij de bepaling van de juiste Brexitstrategie? Neem dan zeker contact op. Wij kunnen helpen bij het leggen van de ingewikkelde logistieke puzzel na de Brexit.

Neem contact op met één van onze adviseurs

Roel segers

Roel Segers

Manager Business Consulting

Contact