Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Btw-advies #Business Legal #Business & International Tax #Fiscaliteit #Vennootschap

Benut u voldoende fiscaalvriendelijke voordelen van alle aard?

dinsdag 09/03/2021
Man in hemd die belt op een balkon

Een smartphone, een laptop, een wagen. Ze zijn onmisbaar voor u als ondernemer. Voordelen van alle aard zijn een fiscaalvriendelijke aanvulling op uw maandelijkse bezoldiging omdat u belast wordt op een gunstige forfaitaire basis. De belasting die u betaalt voor het privégebruik van deze voordelen is vaak lager dan wanneer u deze kosten privé zou maken.

U doet er goed aan uw maandelijkse bezoldiging aan te vullen met enkele fiscaalvriendelijke voordelen van alle aard. Dat zijn voordelen waar u als privépersoon gratis gebruik van maakt, maar die uw vennootschap aankocht. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van een personenwagen, elektriciteit, een smartphone (al dan niet met een abonnement), laptop etc. 

Fiscaal worden deze voordelen gezien als een bezoldiging en moet u er personenbelasting en meestal ook sociale bedragen op betalen. De waarde van deze voordelen moet in principe overeenkomen met de werkelijke waarde. Maar om het eenvoudig te houden, heeft de fiscus voor de meest courante voordelen van alle aard een forfait bepaald. Vaak ligt dat lager dan de werkelijke waarde. Is geen forfait voorzien, dan moet u de werkelijke waarde van het privégebruik berekenen.

Kosten-batenanalyse van een smartphone

Een nieuwe smartphone kost u eenmalig 1.000 euro en het bijhorend abonnement kost u privé jaarlijks zo’n 600 euro. Als uw vennootschap deze smartphone aankoopt en u een abonnement geeft, dan wordt u belast op een voordeel van alle aard van 144 euro op jaarbasis. Dat komt neer op ongeveer 72 euro jaarlijkse belasting. Netto houdt u dus meer over.

VAPZ goed inzetten

Als u de premies voor uw VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) en de sociale bijdragen niet privé betaalt, maar door uw vennootschap laat dragen, zijn dat voor u als bedrijfsleider voordelen van alle aard die toegevoegd worden aan uw belastbaar inkomen. Voor de vennootschap zijn het aftrekbare beroepskosten. Dit kan zeker interessant zijn, maar om correct in te schatten wat precies de gevolgen zijn voor uw persoonlijke situatie, wint u best advies in van een fiscaal expert. 

Voordelen van een bedrijfsfiets

Als bedrijfsleider kan u gebruikmaken van een door de vennootschap gefinancierde bedrijfsfiets of speed-pedelec. Toont u aan dat u deze fiets gebruikt voor (een deel van) uw woon-werkverplaatsingen, dan is dat voordeel van alle aard vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen. Dat geldt trouwens ook voor de onderhoudskosten en stallingskosten. U kan dit voordeel cumuleren met een belastingvrije fietsvergoeding van 0,24 euro per km. U mag uw bedrijfsfiets trouwens ook privé gebruiken voor een tochtje in het weekend zonder het risico te lopen dat het voordeel van alle aard belastbaar wordt. In uw vennootschap zijn de kosten voor de fiets, fietsenstalling, onderhoud en herstellingen 100% aftrekbaar vanaf aanslagjaar 2021 (in het verleden was dit nog 120%). 

Wilt u graag meer weten over fiscale optimalisatie, download het e-book.

Neem contact op met één van onze adviseurs

Bert Derez

Bert Derez

Partner Tax & Legal Services

Contact
An Lettens

An Lettens

Partner Tax & Legal Services

Contact
Bert Lutin

Bert Lutin

Partner Tax & Legal Services

Contact