Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #HR Legal #Werknemers #Sociale Zekerheid

BBSZ-stelsel gewijzigd sinds 1 april 2022

donderdag 23/06/2022

Het stelsel van de bijzondere bijdrage sociale zekerheid (BBSZ) is sinds 1 april 2022 gewijzigd. De voorlopige BBSZ wordt verlaagd, er is een nieuwe categorie ingelast en de rekenregels voor de definitieve bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid wijzigen retroactief. Deze veranderingen hebben onder meer als gevolg dat werknemers met een laag inkomen voortaan maandelijks een iets hoger nettoloon ontvangen.

Waarom werd de bijzondere bijdrage sociale zekerheid ingevoerd?

De invoering van het stelsel van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (BBSZ) in 1994 had tot doel het bijdragepercentage voor hogere inkomens te verhogen.

Een normale werknemersbijdrage voor sociale zekerheid bedraagt 13,07% ongeacht de hoogte van het inkomen. De berekening van de BBSZ gebeurt op het belastbaar gezinsinkomen van de betrokken werknemer. Naast het inkomen van de werknemer, wordt ook rekening gehouden met het inkomen van de wettelijk samenwonende of huwelijkspartner van de werknemer.

Elke maand wordt een voorlopige BBSZ ingehouden op het nettoloon van de werknemer. De definitieve bijdrage wordt jaarlijks berekend bij de personenbelasting. De bedragen van de voorlopige BBSZ zijn vast en afhankelijk van het belastbaar gezinsinkomen.

Wat is er gewijzigd aan de bijzondere bijdrage sociale zekerheid?

De regering heeft naar aanleiding van de mini taxshift haar voornemen kenbaar gemaakt om de BBSZ te verlagen (Wet houdende verlaging lasten op arbeid, B.S. 31.03.2022). Er werden twee wijzigingen doorgevoerd: een nieuwe rekenmethode voor de definitieve BBSZ en een verlaging van de voorlopige BBSZ. Verder is een nieuwe categorie toegevoegd voor werknemers die gehuwd of wettelijk samenwonend zijn met iemand zonder beroepsinkomen.

  • Verlaging voorlopige BBSZ
    De voorlopige BBSZ is verlaagd sinds 1 april 2022. Daardoor houdt u maandelijks netto meer over. Check hier de tabellen met de verlaging.
  • Nieuwe rekenmethode definitieve BBSZ
    De berekening van de definitieve BBSZ is gewijzigd. De nieuwe regels gaan retroactief in vanaf 1 januari 2022. Het tarief van 9% voor de inkomensschijf van 18.592,02 euro tot 21.070,96 euro verlaagt naar 5%.

U vindt de toepasselijke bijdragen voor elke specifieke situatie terug op de site van de sociale zekerheid.

De minister van Financiën maakt ondertussen zijn voornemen bekend om de BBSZ in de toekomst volledig af te schaffen. Er is wel nog geen effectief uitvoeringsplan.

Hebt u nog vragen of wenst u bijkomende informatie over dit onderwerp? Onze experts staan voor u klaar.

Neem contact op met één van onze experten

Murielle Vlaisloir

Murielle Vlaisloir

Senior Associate Tax & Legal Services

Contact
Emma Drozdzyniak

Emma Drozdzyniak

Senior Associate Tax & Legal Services

Contact