Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax #Fiscaliteit #Aandelen #Extralegale Voordelen

Aandelenopties als voordelig en flexibel extralegaal voordeel

maandag 24/02/2020
Aandelenopties

Aandelenopties toekennen aan uw medewerkers is een interessante manier om aan loonoptimalisatie te doen. Enerzijds biedt u uw mensen een mogelijk financieel voordeel en anderzijds stimuleert u de verbondenheid en het engagement van uw personeel met uw bedrijf op een positieve manier. En dat zowel op korte als op lange termijn.

Wat is een aandelenoptie?

Een aandelenoptie is het recht om gedurende een welbepaalde periode, de uitoefenperiode, een bepaald aantal aandelen aan te kopen. Of ook het recht om naar aanleiding van de kapitaalverhoging van de vennootschap in te schrijven op een bepaald aantal aandelen tegen de uitoefenprijs. Dat is een vastgestelde of later nog vast te stellen prijs.

Zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde vennootschappen kunnen voor het systeem van aandelenopties kiezen.

Wat zijn de voordelen van aandelenopties?

Aandelenopties toekennen aan uw medewerkers heeft heel wat voordelen.

 • Ze laten u als werkgever toe om werknemers, consultants en bestuurders met de nodige ervaring aan te trekken;
 • Door uw medewerkers de mogelijkheid te geven te delen in de groei van uw bedrijf, is er een nauwere band met de aandeelhouders van de vennootschap;
 • Uw medewerkers kunnen hun netto-inkomsten optimaliseren;
 • Aandelenopties kunt u niet alleen toekennen aan uw directie- en kaderpersoneel en consultants, maar ook aan bedienden en arbeiders;
 • Het aantal aandelenopties is volledig individualiseerbaar per werknemer;
 • Uw medewerkers bepalen zelf of en wanneer ze de toegekende aandelenopties uitoefenen en de gerealiseerde meerwaarde is niet belastbaar;
 • Uw werknemers zijn, op twee specifieke gevallen na, geen sociale bijdragen verschuldigd op aandelenopties;
 • Het belastingregime voor aandelenopties is fiscaal voordelig.

Het fiscaal gunstregime voor aandelenopties in een notendop

Aandelenopties, maar ook converteerbare obligaties en obligaties met warrant kunnen van een fiscaal gunstregime genieten als ze worden toegekend in het kader van de uitoefening van een beroepswerkzaamheid. De begunstigden kunnen zowel werknemers, bedrijfsleiders, dienstverleners als managementvennootschappen zijn.

Als de begunstigde het aanbod tijdig aanvaardt, verkrijgt hij een belastbaar voordeel van alle aard op het ogenblik van de toekenning van de aandelenopties nl. op de 60e dag na het aanbod.

Het belastbaar bedrag van het voordeel is gelijk aan 18%van de waarde van de aandelen waarvoor de opties worden uitgereikt. Te vermeerderen met 1% voor elk jaar dat de optie langer wordt toegekend dan 5 jaar. Indien aan strikte voorwaarden is voldaan, kan het belastbaar voordeel worden gehalveerd (dus 9%, desgevallend vermeerderd met 0,5% per jaar of deel van een jaar dat de periode van 5 jaar overschrijdt).

Goed om te weten

 • Het belastbaar voordeel wordt toegekend en de bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden op een moment dat er nog geen cash voordeel uit de aandelenopties wordt gehaald. De ingehouden bedrijfsvoorheffing zal m.a.w. het normale nettoloon verlagen en in sommige gevallen zelfs tot nul herleiden.
 • De belastingheffing op het ogenblik van de toekenning van de optie is definitief. Indien de opties nooit worden uitgeoefend, is het niet mogelijk de vroeger betaalde belasting te recupereren. Denk aan iemand die het bedrijf verlaat en de opties vervallen.
 • De vrijstelling van sociale bijdragen geldt enkel voor werknemers en niet voor zelfstandigen.
 • Om binnen het fiscaal regime van aandelenopties te vallen, moeten heel wat administratieve formaliteiten nageleefd worden zoals verslaggeving, contracten, sociale documenten, fiscale verplichtingen…
 • In familiale ondernemingen kan het toekennen van aandelenopties op de eigen aandelen leiden tot een verwatering van het familiaal aandeelhouderschap. Daar bestaan alternatieven voor zoals opties op aandelenoptieplannen van financiële instellingen. Die vallen echter zelden onder het fiscaal gunstregime.

Zijn aandelenopties iets voor u?

Overweegt u aandelenopties toe te kennen als extralegaal voordeel? Laat ons er eens over praten. Wij geven u graag meer tekst en uitleg en vertellen u alles over het fiscale gunstregime en hoe de berekening van de waarde precies gebeurt. We helpen u ook alle noodzakelijke formaliteiten in orde te brengen. Neem gerust contact op met ons.

NEEM CONTACT OP MET EEN VAN ONZE ADVISEURS
An Lettens
An Lettens
Partner Tax & Legal Services
Sofie De Wachter
Sofie De Wachter
Senior Associate Tax & Legal Services