Overslaan en naar de inhoud gaan
#Grants & Incentives #Mens, werkplek & samenleving #Subsidies

Werkbaarheids-
cheques 2022:
Verlenging en uitbreiding maatregel

maandag 03/01/2022
Werkbaarheidscheques

Met de werkbaarheidscheque van het Departement Werk en Sociale Economie, kunnen organisaties tot €10.000 steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen hun werking in kaart te brengen en aan te pakken. De bedoeling is om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren.

Voor wie?

Eenmanszaken, kmo's en grote ondernemingen uit de profitsector en ook organisaties uit de social profitsector.

Waarvoor?

Met de cheque kunnen organisaties:

 • een meting of scan aankopen om de werkbaarheidsgraad in de organisatie in kaart te brengen;
 • en/of begeleiding inkopen bij het uitvoeren van een scan/meting;
 • begeleiding kan ook inhouden:
  • rapporteren over de werkbaarheid;
  • opstellen van een werkbaarheidsplan, toekennen van een prioritering aan de maatregelen of verbeterprojecten opgenomen in dit plan;
  • monitoring en opvolging van de veranderingen op het vlak van werkbaar werk;
  • uitwerken van een telewerkbeleid.

Naar aanleiding van de coronacrisis werden de werkbaarheidscheques uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding, waarbij telkens aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van de medewerkers, meer bepaald voor:

 • aanpassingen aan de werkpost en de arbeidsorganisatie, die ten goede komen van de werkbaarheid en de veiligheid van de werknemers
 • competentieversterking die noodzakelijk is om werkbaar te kunnen werken
 • aanpak van een beleid rond het psychisch welbevinden en/of de mentale veerkracht/energie van werknemers (en werkgevers)
 • het uitwerken van een telewerkbeleid

Het is aanbevolen om die acties uit te rollen in navolging van het resultaat van een risicoanalyse en/of eerder uitgevoerde scan.

Subsidie?

Er is een maximale subsidie voorzien van €10.000 per organisatie over een periode van één jaar (2022) of tot het budget van de werkbaarheidscheque op jaarbasis uitgeput is (€3.000.000).

 • Steunpercentage: 60%;
 • Private cofinanciering: 40%;
 • Steunplafond: €10.000 per onderneming.

Verhoging KMO-portefeuille?

Indien je binnen de maatregel kmo-portefeuille het jaarlijks volledig budget van €10.000 hebt opgebruikt, en je wil nog acties uitvoeren in het kader van werkbaar werk, dan beschik je nog over een eenmalig extra budget van €5.000. Hierbij bedraagt het steunpercentage 30 % voor kleine ondernemingen en 20% voor middelgrote ondernemingen. 

Aanvraagprocedure?

Voor de 'werkbaarheidscheque' en' verhoging van de kmo-portefeuille' dient de onderneming een aanvraag in via de online applicatie van ESF-Vlaanderen.

Werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden bij samenwerking met geregistreerde dienstverleners van de KMO-portefeuille en dienstverleners met een kwaliteitsregistratie van Werk en Sociale Economie.

En nu?

Moore Grants ondersteunt u graag zowel bij de opmaak van de aanvraag als het uitvoeren van acties binnen werkbaar werk die in aanmerking komen voor deze werkbaarheidscheques.

Neem contact op met één van onze experten

Sonja Vancrayenest.jpg

Sonja Vancrayenest

Managing Partner

Contact