Overslaan en naar de inhoud gaan
#Business Consulting #Grants & Incentives #Subsidies #Europa

Op welke Europese subsidies kan uw onderneming beroep doen?

donderdag 29/09/2022
Europese subsidies

De EU heeft verschillende subsidieprogramma's waar u, als ondernemer of onderzoeker, een beroep op kunt doen, afhankelijk van de aard van uw organisatie of project. Subsidies worden verstrekt voor specifieke projecten die verband houden met de objectieven binnen het EU-beleid. Subsidies worden meestal verleend na het openstellen van een oproep tot het indienen van een aanvraag.

Belangrijke programma’s onder de Europese koepel zijn het Horizon Europe kaderprogramma voor onderzoek-, ontwikkelings- en demonstratieprojecten, het Innovation Fund voor demonstratieprojecten gericht op innovatieve koolstofarme technologieën, het LIFE subsidieprogramma voor milieu- en klimaatacties, Digital Europe om de transitie naar digitale technologieën te versnellen en Connecting Europe Facility (CEF) ter ondersteuning van strategische investeringen in transport, energie en digitale infrastructuur.

Voor kleinere projecten is er ook het EUREKA-programma met inbegrip van Eurostars. Deze Europese subsidies motiveren en stimuleren ondernemend Vlaanderen om internationaal samen te werken op het gebied van R&D en innovatie.

Wat is Horizon Europe?

Dichtvouwen

Openvouwen

Horizon Europe is het negende kaderprogramma van de EU voor de financiering van onderzoek en innovatie. Het budget van dit programma bedraagt 95,5 miljard euro en loopt tot 2027. Horizon Europe is de opvolger van het programma Horizon 2020, dat liep van 2014 tot 2020. Het huidige kaderprogramma bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Wie kan Horizon Europa-financiering aanvragen?

Dichtvouwen

Openvouwen

Het Horizon Europe-programma staat open voor alle organisaties uit EU-lidstaten, geassocieerde derde landen en andere derde landen. Organisaties die in aanmerking komen om deel te nemen, zijn onder meer kmo’s, grote bedrijven, vzw’s, ngo’s, universiteiten en onderzoeksorganisaties. Sommige programma's en/of oproepen kunnen echter gericht zijn op een bepaald type organisatie.

Welke landen komen in aanmerking voor EU-financiering?

Dichtvouwen

Openvouwen

Er zijn drie type landen die in aanmerking komen voor het Horizon Europe programma: EU-lidstaten, geassocieerde derde landen en andere derde landen.

  • EU Lidstaten: Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Republiek Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije , Slovenië, Spanje en Zweden.
  • Geassocieerde derde landen: Albanië, Armenië, Bosnië-Herzegovina, Faeröer, Georgië, IJsland, Israël, Kosovo, Moldavië, Montenegro, Noord-Macedonië, Noorwegen, Servië, Tunesië, Turkije, Oekraïne. Marokko en het Verenigd Koninkrijk worden binnenkort aan deze lijst toegevoegd.
  • Andere derde landen: De meeste Horizon Europa-oproepen staan ook open voor deelnemers uit niet-geassocieerde landen en internationale organisaties, tenzij er specifieke beperkingen of voorwaarden zijn vastgelegd in het werkprogramma en/of de oproep/onderwerptekst.
Kunnen UK organisaties deelnemen aan een EU-project?

Dichtvouwen

Openvouwen

In januari 2022 maakte de regering bekend dat het Verenigd Koninkrijk zich als land zal associëren binnen Horizon Europe. Dit betekent dat, van zodra de EU de formaliteiten heeft gefinaliseerd om het Verenigd Koninkrijk als geassocieerd land te laten participeren, Britse wetenschappers, onderzoekers en bedrijven toegang zullen krijgen tot financiering in het kader van het programma onder gelijkwaardige voorwaarden als organisaties in EU-landen.

Wat is Horizon 2020 (H2020)?

Dichtvouwen

Openvouwen

Horizon 2020 was het EU-financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie dat liep van 2014 tot 2020. Horizon Europe is de opvolger van Horizon 2020 en loopt van 2021 tot 2027.

Wat is EIC Accelerator?

Dichtvouwen

Openvouwen

Het EIC Accelerator-programma is specifiek gericht naar disruptieve kmo's in Europa. Het is een Europees instrument dat bedrijven met marktgerichte innovaties en veel groeipotentieel ondersteunt door middel van een subsidie of blended finance (subsidie én aandelenparticipatie). In tegenstelling tot veel andere programma’s die R&D steunen, wil de Europese Commissie er voor zorgen dat innovatieve bedrijven hun potentieel optimaal kunnen verwezenlijken en zo de brug kunnen maken naar de commercialisering van hun innovatieve en disruptieve technologieën. Het betreft hier dus geen basisonderzoek of pure ontwikkeling want dit valt onder de andere pijlers van Horizon Europe of binnen regionale subsidies. De activiteiten tussen TRL 6 en 8 (system complete and qualified) worden gefinancierd via een subsidie (70% financiering van de in aanmerking komende kosten met een maximum van 2,5 miljoen euro steun). Activiteiten hoger dan TRL 8 worden enkel gefinancierd via blended finance (tot 15 miljoen euro). Mogelijke steunbare activiteiten zijn prototyping, validatie, demonstratie, testen in de praktijk en marktreplicatie.

Hoe competitief is EIC Accelerator?

Dichtvouwen

Openvouwen

De EU legt de lat hoog, want alleen de meest disruptieve en ambitieuze projecten krijgen financiering. In de eerste EIC cut-off periode in 2022 selecteerde de Europese Commissie 74 innovatieve bedrijven uit 18 landen uit meer dan 1000 projectaanvragen. Dit betekent een succes ratio van ongeveer 7%. In totaal werd 382 miljoen euro budget gealloceerd in deze ronde.

Wat is Eurostars?

Dichtvouwen

Openvouwen

Eurostars maakt deel uit van het Eureka programma en ondersteunt innovatieve kmo’s die in internationale R&D- en innovatieprojecten willen samenwerken om innovatieve producten, processen of diensten te ontwikkelen en naar de markt te brengen. In een Eurostars-project moet een consortium bestaan uit minimaal twee onafhankelijke juridische entiteiten uit twee verschillende Eurostars-landen. Na een centrale Europese aanvraagevaluatie wordt elke partner vervolgens gesteund door haar eigen regionale/nationale subsidieverstrekker.

Wat is het LIFE Programma?

Dichtvouwen

Openvouwen

Het LIFE-programma van de EU voor de periode 2021-2027 is vastgesteld ter ondersteuning van de beleidsdoelstellingen van de Green Deal van de EU. Het programma blijft natuurbehoud ondersteunen, maar ondersteunt nu ook projecten op het gebied van circulaire economie en energie. Vier subprogramma‘s ondersteunen projecten op het gebied van: natuur en biodiversiteit; circulaire economie en levenskwaliteit; matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering; en energietransitie. LIFE ondersteunt overheidsinstanties, ngo's, universiteiten en onderzoeksinstellingen met verschillende subsidiemogelijkheden, maar ook bedrijven bij het op de markt brengen van ‘groene’ producten, technologieën, diensten en processen.

Hoe kan Moore u helpen op vlak van Europese subsidies?

Bij Moore Grants & Incentives werken we nauw samen met ondernemers en onderzoekers om hen te ondersteunen bij het verwerven van competitieve Europese subsidies. Onze ruime ervaring en systematische aanpak van ons team zorgen er voor dat we u efficiënt kunnen bijstaan om de juiste subsidieopportuniteit te identificeren, een succesvol aanvraag te coördineren, te ontwikkelen en te schrijven en vervolgens uw gefinancierde project te beheren. Bij Moore Grants & Incentives begrijpen we de uitdagingen die vaak gepaard gaan met Europese subsidies en internationale partnerships. Onze expertise op het gebied van EU-subsidies gecombineerd met up-to-date kennis over innovatie en sectortrends, en effectief teamwork geeft de aanvragen en projecten die extra kwaliteitsimpuls naar succes. Eenmaal gestart, worden we onderdeel van uw team waarbij professionaliteit en vertrouwen centraal staan. Dit met als doel om uw subsidieportefeuille te versterken.

Neem contact op met één van onze experten

Sonja Vancrayenest.jpg

Sonja Vancrayenest

Managing Partner Moore Grants & Incentives

Contact
Kelly-Jayne Aylward

Kelly-Jayne Aylward, PhD

Managing Partner Moore Grants & Incentives

Contact