Overslaan en naar de inhoud gaan
#Business Consulting #Grants & Incentives #Subsidies #Vlaio

Wat doet VLAIO en wat zijn VLAIO-subsidies?

maandag 19/09/2022
VLAIO-subsidies

Het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) stimuleert innovatie en ondernemerschap door ondernemingen financieel te ondersteunen via subsidies om te kunnen groeien, transformeren of innoveren. 

VLAIO beheert de belangrijkste subsidies voor Vlaamse ondernemingen op het vlak van onderzoek en ontwikkeling, investeringen, opleidingen en advies.

Wat is de kmo-portefeuille?

Sluiten

Openvouwen

Kmo’s krijgen via de kmo-portefeuille financiële steun voor de aankoop van opleidingen of adviesdiensten die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren. Kleine ondernemingen genieten 30% steun, een middelgrote onderneming 20%. Het maximale steunplafond per jaar is 7.500 euro steun.

Wat is de kmo- groeisubsidie?

Sluiten

Openvouwen

De kmo-groeisubsidie is een subsidie-instrument waarmee de Vlaamse overheid kmo’s in Vlaanderen ondersteunt bij hun eigen groeitraject. Dat groeitraject moet aansluiten bij één van deze vier belangrijke maatschappelijke thema’s: digitalisering, internationalisering, circulair en duurzaam ondernemen of innovatie. De subsidie ondersteunt het verwerven of inkopen van de strategische kennis die u nodig hebt om uw groeitraject te kunnen realiseren. Dit kan door middel van aanwerving van een strategische medewerker of door het inwinnen van advies van een dienstverlener. De steun bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van in totaal 50.000 euro steun.

Wat is een VLAIO onderzoeks- of ontwikkelingsproject?

Sluiten

Openvouwen

VLAIO biedt zowel kmo’s als grote ondernemingen in Vlaanderen de mogelijkheid een subsidieaanvraag in te dienen als individuele aanvrager of in partnerschip met andere bedrijven, universiteiten of onderzoeksinstellingen voor:

  • Onderzoeksprojecten voor toegepast onderzoek met het oog op vergaren van nieuwe kennis die kan leiden tot innovatieve producten en diensten. Subsidie:  tot 60% van de in aanmerking komende kosten, met een maximum van 3 miljoen euro.
  • Ontwikkelingsprojecten voor product-, proces- of dienstontwikkeling, prototyping of pilootprojecten. Subsidie: tot 50% van de in aanmerking komende kosten met een maximum van 3 miljoen euro.
Bestaan er Vlaamse subsidies voor investeringen?

Sluiten

Openvouwen

VLAIO biedt subsidies aan bedrijven om hun investeringen en opleidingsinitiatieven te ondersteunen met het oog op bedrijfstransformatie, commercialisering, internationale groei of verduurzaming. Een duidelijk verband met innovatie is steeds essentieel.

  • Strategische Transformatiesteun-projecten (STS) ondersteunen CAPEX-investeringen en/of opleidingen om een bedrijf te transformeren richting internationalisering en duurzaamheid. Subsidie: 20% voor opleiding, 8% voor investeringen met een maximum van 500.000 euro steun.
  • Ecologiepremie+ ondersteunt investeringen om het productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig te organiseren. Subsidie bedragen tot 55% van de bijkomende investeringskost, afhankelijk van de geïmplementeerde technologie.
  • Strategische Ecologiesteun-projecten (STRES) ondersteunt innovatieve ecologische investeringen die niet door de Ecologiepremie+ kunnen worden verkregen. Subsidie bedragen tot 40% van de in aanmerking komende kosten met een maximum van 1.000.000 euro subsidie over een periode van drie jaar.
Wat is de VLAIO subsidiedatabank?

Sluiten

Openvouwen

De subsidiedatabank op de VLAIO website bundelt de belangrijkste steunmaatregelen voor ondernemingen van de provinciale-, de Vlaamse-, de Federale- en de Europese overheid. Alle basisinformatie over subsidies en financieringsmaatregelen voor bedrijven gevestigd in Vlaanderen kunnen hier gevonden worden.

Hoe kan Moore u helpen met VLAIO-subsidies?

Bij Moore Grants & Incentives werken we nauw samen met ondernemers om hen te ondersteunen bij het verwerven van subsidies voor hun innovatieprojecten. Onze ruime ervaring en systematische aanpak van ons team zorgen er voor dat we u efficiënt kunnen bijstaan om de juiste subsidieopportuniteit te identificeren, een succesvol aanvraag te coördineren, te ontwikkelen en te schrijven en vervolgens uw gefinancierde project te beheren. Onze expertise op het gebied van VLAIO-subsidies gecombineerd met kennis over innovatie- en sectortrends en effectief teamwork geeft zowel de aanvragen als de projecten de extra kwaliteitsimpuls voor succes. Eenmaal aan boord worden we onderdeel van uw team waarbij professionaliteit en vertrouwen centraal staan. Dit met als doel om uw subsidieportefeuille te versterken.

Neem contact op met één van onze experten

Sonja Vancrayenest.jpg

Sonja Vancrayenest

Managing Partner Moore Grants & Incentives

Contact
Kelly-Jayne Aylward

Kelly-Jayne Aylward, PhD

Managing Partner Moore Grants & Incentives

Contact