Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax #Btw-advies #Autofiscaliteit

Welke waarde geeft mijn CO²-uitstoot weer: NEDC of WLTP?

vrijdag 26/03/2021
Welke waarde geeft mijn CO²-uitstoot weer: NEDC of WLTP?

Op een bepaald moment begonnen sommige autofabrikanten het verbrandingsgedrag van dieselmotoren te manipuleren. De officiële CO²-uitstoot werd daardoor gereduceerd, maar stemde niet overeen met de werkelijke milieu-impact. 

Van NEDC naar WLPT

Het dieselgate-schandaal veroorzaakte veel ophef en leidde ertoe dat op Europees niveau besloten werd om een nieuwe, realistischere testmethode in te voeren. Voor de homologatie van nieuwe auto’s werd de oude ‘NEDC-meetprocedure’ vervangen door de nieuwe ‘WLTPmeetcyclus’. 

Sinds september 2018 zijn autoconstructeurs verplicht om al hun voertuigen die binnen de EU verkocht worden, te homologeren volgens de WLTP-normen. Die methode leidt vanwege haar strengere emmissietests tot hogere CO²-percentages.

Dubbele uitstootwaarden

Toch blijven autoconstructeurs tot eind 2020 verplicht om een NEDC (2.0)-waarde te berekenen, zodat consumenten modellen van verschillende jaargangen kunnen vergelijken. De meeste nieuwe auto’s hebben daardoor twee uitstootwaarden: een volgens de WLTP-norm en een (omgerekende) volgens de NEDC-norm.

Overgangsperiode verlengd

Initieel werd een officiële overgangsperiode ingevoerd waarbij de oude NEDC-waarden nog tot 31 december 2020 gebruikt mogen worden als basis voor de fiscaliteit. 

Daaruit bleek in eerste instantie dat vanaf 1 januari 2021 alleen nog de WLTP-waarden relevant zouden zijn om de fiscale behandeling van een auto te bepalen (behalve voor oudere wagens die nog uitsluitend volgens de NEDCcyclus gehomologeerd zijn) en er voor de meeste auto’s een hogere fiscale factuur betaald zou moeten worden.

Omdat het echter niet de bedoeling kon zijn om auto’s zwaarder te belasten die in realiteit exact hetzelfde uitstoten, alleen maar omdat die uitstoot nu anders gemeten wordt, besloten de Minister van Financiën en de fiscus dat ook na 2020 de NEDC-waarde nog gebruikt mag worden wanneer een wagen officieel over twee waarden beschikt. 

Zodoende wijzigt er voor auto’s met twee uitstootwaarden (voorlopig) niets aan hun officiële CO²-uitstoot en zal de NEDC-waarde het uitgangspunt blijven, tenzij die ongunstiger is dan de WLTP-waarde. Voor wagens waarvoor slechts één uitstoot bekend is, WLTP dan wel NEDC, bestaat deze keuze logischerwijze niet.

Op welk document staat de officiële CO²-uitstoot?

De officiële CO²-uitstoot van een auto vindt u terug op het inschrijvingsbewijs (kentekenbewijs). 
De Dienst voor Inschrijving van Voertuigen (DIV) vermeldt voortaan echter geen CO²-gegevens meer op het inschrijvingsbewijs. Staat er dus niets, dan mag u zich baseren op de gegevens van het gelijkvormigheidsattest.

Wilt u graag meer weten over autofiscaliteit, download het e-book.

Neem contact op met één van onze adviseurs

Bert Derez

Bert Derez

Partner Tax & Legal Services

Contact
An Lettens

An Lettens

Partner Tax & Legal Services

Contact