Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Kmo

Wat zijn de belangrijkste gevolgen van de herstructurerings-
richtlijn voor kmo’s?

vrijdag 25/08/2023

Op 7 juni 2023 werd de herstructureringsrichtlijn 2019/1023 geïmplementeerd in het Belgisch recht. De nieuwe wet treedt in werking vanaf 1 september 2023. De bepalingen zijn toepasselijk op alle gerechtelijke reorganisatieprocedures geopend vanaf 1 september 2023. Voor kmo’s zijn er een paar belangrijke aandachtspunten.

Wanneer is een onderneming een kmo?

De nieuwe herstructureringswet kwalificeert een onderneming als ‘klein’ als ze geen van de volgende criteria overschrijdt gedurende twee achtereenvolgende boekjaren:

  • Jaargemiddelde van het aantal werknemers: 250
  • Jaaromzet exclusief btw: 40 miljoen euro
  • Balanstotaal: 20 miljoen euro

Preventieve maatregelen

Bij dreigende insolventie kan een schuldenaar de Kamer van Ondernemingen in Moeilijkheden verzoeken om bepaalde schuldeisers op te roepen met het oog op een schikking.

De aanstelling van een herstructureringsdeskundige is mogelijk om een schuldenaar bij te staan bij de opstelling van een herstructureringsplan en de onderhandelingen met schuldeisers. Zijn of haar aanstelling en verslagen zijn vertrouwelijk.

Belangrijk is dat een schuldenaar volledig beschikkingsbevoegd blijft.

Opschorting beperkt tot 4 maanden

Tijdens de opschortingsduur is een schuldenaar beschermd en kunnen er geen uitvoeringsmaatregelen genomen worden. Vandaag kan de rechtbank een opschortingsduur toekennen van 6 maanden. Die is verlengbaar tot maximaal 12 maanden en in buitengewone omstandigheden tot 18 maanden. Deze initiële opschortingstermijn is nu herleid tot maximaal 4 maanden, met een mogelijkheid tot verlenging met maximaal 12 maanden.

Het besloten minnelijk en collectief akkoord

Een openbare gerechtelijke reorganisatie kan negatieve publiciteit met zich meebrengen. Daarom aarzelen ondernemers soms om deze procedure op te starten. Voortaan is de procedure besloten.

Een schuldenaar kan in een vertrouwelijk gerechtelijk kader onderhandelen met een deel van zijn schuldeisers. Hij of zij kan met de bijstand van een herstructureringsdeskundige onderhandelen over een minnelijk dan wel collectief akkoord. In zijn of haar verzoekschrift kan een schuldenaar bepalen welke schuldeisers hij in de besloten gerechtelijke reorganisatieprocedure wil betrekken.

De procedure is besloten en beslissingen worden niet bekend gemaakt. De in het register bewaarde gegevens zijn vertrouwelijk. Ze zijn alleen toegankelijk voor de schuldenaar, de herstructureringsdeskundige, de schuldeisers die deelnemen aan de procedure en de leden van de hoven en rechtbanken in de uitoefening van hun opdracht. Schuldeisers die niet betrokken zijn in de besloten procedure worden niet op de hoogte gebracht en aan hen kan geen opschorting van uitvoeringsmaatregelen worden opgelegd.

Voor de uitvoerbaarheid van het akkoord, moet de rechtbank het plan homologeren. Die homologatiebeslissing wordt niet gepubliceerd.

Overdracht onder gerechtelijk gezag

De procedure van de overdracht onder gerechtelijk gezag blijft grotendeels dezelfde. De grote wijziging is dat artikel XX.93/1 WER de rechtbank een schuldenaar verplicht moet oproepen om het faillissement of de vereffening uit te spreken.

De finaliteit van de procedure verandert van continuïteit naar een vereffeningsprocedure/faling. Sinds het arrest Plessers mag de overnemer onder de huidige wetgeving niet kiezen welke werknemers van de schuldenaar hij overneemt. Omdat de finaliteit van de nieuwe wetgeving gewijzigd is, hebben geïnteresseerde overnemers voortaan wel die mogelijkheid. Ze moeten die keuze wel motiveren op grond van technische, economische en organisatorische criteria, en differentiatie is verboden.

Pre-pack procedure of stil faillissement

Een schuldenaar die denkt in staat van faillissement te verkeren, kan de rechtbank verzoeken om voorafgaand aan de faillietverklaring de overgang van alle of een deel van zijn activa en activiteiten voor te bereiden.

De procedure verloopt met gesloten deuren en wordt op geen enkele wijze bekendgemaakt. In het verzoekschrift moet een schuldenaar aantonen dat door het faillissement voor te bereiden de vereffening van de onderneming gemakkelijker wordt. Dat betekent een zo hoog mogelijke uitbetaling aan de gezamenlijke schuldeisers en zo veel mogelijk behoud van werkgelegenheid.

De rechtbank duidt een of meer vereffeningsdeskundigen aan die in geval van faillietverklaring curator en rechter-commissaris zijn. Dat gebeurt voor een termijn van maximaal 30 dagen die verlengbaar is. De beoogd curator onderzoekt in welke mate het door de schuldenaar voorgestelde doel realiseerbaar is. Hij of zij is betrokken bij de voorbereiding van het mogelijk faillissement, vertegenwoordigt de belangen van de gezamenlijke schuldeisers van de schuldenaar en is onderworpen aan het toezicht van de beoogd rechter-commissaris.

Een schuldenaar behoudt het beheer over zijn activa. Hij is wel onderworpen aan het toezicht van de beoogd curator waarmee hij actief moet samenwerken.

De overdracht van de activa vindt plaats na de faillietverklaring.

De pre-pack procedure heeft dezelfde finaliteit als de overdracht onder gerechtelijk gezag. Belangrijk verschil is wel dat deze procedure besloten en in principe sneller is.

Hebt u nog vragen? Aarzel zeker niet om ons te contacteren.

Neem contact op met één van onze experten

Stefanie Baeten

Stefanie Baeten

Partner Tax & Legal Services

Contact