Overslaan en naar de inhoud gaan
#Grants & Incentives #Subsidies

Wat is het verschil tussen ontwikkelings- en onderzoeksproject?

donderdag 11/06/2020
Wat is het verschil tussen een ontwikkelingsproject en een onderzoeksproject

Hebt u een innovatief idee dat uw onderneming naar een hoger niveau kan tillen? Dan kunt u een beroep doen op een subsidie om een ontwikkelingsproject of een onderzoeksproject op te starten.

  • Hoe kunt u innovatie in uw onderneming een duwtje in de rug geven?
  • Wat is de impact van een ontwikkelingsproject of een onderzoeksproject?
  • Hoeveel bedraagt de subsidie voor een ontwikkelingsproject of een onderzoeksproject?

De subsidies voor ontwikkelingsprojecten en onderzoeksprojecten beogen allebei hetzelfde doel: ze willen innovatie aanzwengelen. Bedrijven stimuleren én ondersteunen om hun grenzen te verleggen. Innovatie heeft vaak een impact die de onderneming overstijgt en een hele sector of zelfs een hele samenleving ten goede komt.

Een ander belangrijk gemeenschappelijk aspect bij alle steuninstrumenten blijft echter dat de resultaten een zekere impact op Vlaanderen hebben. Daarom investeert Vlaanderen mee in de ontwikkelingsprojecten en onderzoeksprojecten die uw bedrijf op poten kan zetten.

Ondanks de gemeenschappelijke focus op “innovatie” zijn er ook belangrijke verschillen tussen een ontwikkelingsproject en een onderzoeksproject.

Ontwikkelingsproject

De impact van ontwikkelingsprojecten situeert zich eerder op korte termijn. Het gaat om projecten die totaal nieuwe of aanzienlijk vernieuwde en verbeterde producten of diensten ontwikkelen. Deze hebben een rechtstreekse impact op de prestaties van uw bedrijf. Het toepassen of slechts incrementeel verbeteren van uw traditionele bedrijfsprocessen is niet voldoende om in aanmerking te komen voor projectsubsidies.

Ontwikkelingsprojecten wijken af van de normale bedrijfsactiviteiten. Uw klassieke aanpak volstaat niet om een nieuw product of een nieuwe dienst te ontwikkelen, u hebt een andere werkwijze nodig en u moet een ander proces volgen. Ze willen geen tijd of mensen vrijmaken voor een innovatie waarvan ze ten eerste niet weten of ze zal slagen en ten tweede niet weten of ze rendabel zal zijn. De projectsubsidie zorgt voor de financiële steun voor het beslissende duwtje in de rug.

Elk ontwikkelingsproject focust zich op een heel concrete businesscase binnen uw organisatie. Om een beroep te kunnen doen op de subsidie moet u zowel de reële uitdagingen die u moet overwinnen als de projectdoelstellingen helder formuleren. De doelstellingen moeten ook meetbaar zijn. U moet in de aanvraag ook duidelijk omschrijven welke expertise en welke middelen u zelf inzet om het ontwikkelingsproject tot een goed einde te brengen.

Onderzoeksproject

Het belangrijkste verschil met een ontwikkelingsproject is dat de impact zich bij een onderzoeksproject situeert op langere termijn. U wilt nieuwe fundamentele kennis opbouwen. Kennis die u later kunt inzetten om nieuwe of verbeterde producten of diensten te ontwikkelen. De impact van een onderzoeksproject op uw onderneming is dus niet alleen duurzamer, maar gaat ook breder.

Onderzoeksprojecten ondersteunen uw organisatie bij het uitvoeren van grensverleggend onderzoek. Aan dat soort fundamenteel onderzoek is een intrinsiek hoog risico verbonden. Daarom beginnen veel bedrijven er niet op eigen houtje aan. Ze kunnen zich geen investeringen veroorloven die een hoogst onzekere uitkomst hebben. Als dat wel het geval is, gaat de impact van het onderzoek vaak nog verder dan uw organisatie. Dan hebben de resultaten ook impact op Vlaanderen.

Het is ook mogelijk om binnen onderzoeksprojecten specifieke ontwikkelingsprojecten op te zetten. Die vertalen het fundamenteel onderzoek dan naar concrete businesscases binnen uw onderneming. Het onderzoek op langere termijn wordt in dat geval al aangewend om sneller bepaalde deelresultaten te boeken.

Grootte van de subsidie

Op welk bedrag kunt u aanspraak maken als u een subsidie aanvraagt voor een ontwikkelingsproject of een onderzoeksproject?

Ontwikkelingsproject:
  • de subsidie bedraagt 25 tot (max.) 50 procent van de projectbegroting;
  • met een minimum subsidie van 25.000 euro en een maximum van 3.000.000 euro
Onderzoeksproject:
  • de subsidie bedraagt 25 tot (max.) 60 procent van de projectbegroting;
  • met een minimum subsidie van 100.000 euro en een maximum van 3.000.000 euro.