Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Estate Planning

Wat is een zorgvolmacht?

dinsdag 15/06/2021
Wat is een zorgvolmacht?

Sinds enkele jaren is het wettelijk kader voor de bescherming van meerderjarige onbekwame personen grondig gewijzigd. De buitengerechtelijke bescherming van deze personen is voortaan wettelijk verankerd. 

Met de introductie van een specifieke lastgeving, de zogenaamde zorgvolmacht, is tussenkomst van de vrederechter niet langer nodig. 

Als u tijdelijk of permanent niet meer in staat bent met de nodige zorgvuldigheid uw vermogen of uw persoonlijke rechten te beheren, kan u voortaan zelf kiezen wie over uw vermogen én uw persoon beslist via een zorgvolmacht. 

  • Regelt u niets, dan stelt de vrederechter een bewindvoerder aan die het beheer van uw vermogen voor zijn rekening neemt. 
  • Regelt u wel iets, dan sluit u de tussenkomst van de vrederechter grotendeels uit. U stelt op voorhand een zorgvolmacht op waarin u zelf naar eigen goeddunken juridisch bindende afspraken opneemt over het beheer van uw vermogen en uw persoonlijke rechten, vanaf het moment dat u daar niet meer toe in staat bent. Op die manier stelt u het beheer van uw vermogen proactief veilig. Als lastgever duidt u één of meerdere personen aan (lasthebbers) die het beheer van uw vermogen overnemen volgens uw regels.

 

Wanneer bent u onbekwaam?

De zorgvolmacht treedt slechts in werking zodra u als lastgever niet meer in staat bent zelf voor het beheer van uw vermogen in te staan. Die beoordeling is niet gemakkelijk. Daarom is het oordeel van één of meerdere artsen vereist.

Waarover gaat de zorgvolmacht?

Als lastgever bepaalt u volledig zelf de inhoud van de zorgvolmacht. Zowel roerende als onroerende goederen kunnen betrokken worden in het toekomstige beheer. U kiest zelf of u de bevoegdheid van de vertrouwenspersoon beperkt tot het beheer van uw goederen, of zogenaamde daden van beschikking toestaat, zoals een verkoop of een schenking. De zorgvolmacht is daarom erg nuttig voor uw vermogens en successieplanning.

Recent werd door de wetgever voorzien dat uw lasthebber kan/mag beslissen over uw persoonlijke rechten als lastgever. Denk aan de keuze van het rusthuis of serviceflat of de uitoefening van patiëntenrechten. U hebt alle keuze én vrijheid om uw zorgvolmacht in te vullen naar uw wensen.

Wie kiest u als vertrouwenspersoon voor uw zorgvolmacht?

Als u een zorgvolmacht opstelt, kiest u in alle vrijheid uw lasthebber of vertrouwenspersoon. In de praktijk kan dat uw echtgeno(o)t(e) of partner zijn. Later kan u eventueel uw kinderen betrekken.

De persoon die u aanduidt als lasthebber kan op elk moment zijn of haar opdracht eenzijdig opzeggen. Als lastgever bent u wel beperkt: zodra uw wilsonbekwaamheid intreedt, kan u geen rechtsgeldige opzegging meer uiten en is de volmacht in principe definitief.

 

Moet u voor een zorgvolmacht naar de notaris?

In principe kan u een zorgvolmacht onderhands afsluiten. Om discussies te vermijden, wordt een zorgvolmacht bijna altijd voor de notaris verleden.

Wil u graag meer weten over Estate Planning, download het e-book.

Neem contact op met één van onze adviseurs

Dirk De Groot

Dirk De Groot

Partner Moore Law

Contact
Robby Ackermans

Robby Ackermans

Partner Moore Law

Contact
Peter Meeuwssen

Peter Meeuwssen

Partner Moore Law

Contact
Jo Roseleth

Jo Roseleth

Managing Partner Tax & Legal Services

Contact