Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Btw Advies #Business & International Tax #Belastingen

Wat is bekend
over het begrotingsakkoord
van de federale regering?

dinsdag 12/10/2021
De federale regering heeft dinsdagochtend een akkoord bereikt over de begroting

We brengen u graag op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen die vandaag aan het licht kwamen voor de hertekening van het fiscale en sociale landschap.

 • De crisisbijdrage die destijds ‘tijdelijk’ werd ingevoerd, gaat in een uitdovingsproces. Concreet zou dit voor werkende alleenstaanden een belastingverlaging van 50 euro betekenen, voor een werkend koppel een verlaging van 150 euro. 
 • De fiscale aftrek voor kinderopvang wordt vanaf volgend jaar verhoogd van 13 naar 14 euro per dag.
 • Ook de autofiscaliteit blijft wijzigen. Vanaf 2022 wordt een verhoogde investeringsaftrek voor koolstofemissievrije vrachtwagens en laadinfrastructuur ingepland.
 • Een verlaging langs de ene kant vereist uiteraard een andere verhoging: de vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor bedrijven wordt aangescherpt, de accijnzen op tabak zullen verhogen vanaf 2022 (en vanaf 2024 wordt een nieuwe accijnscategorie ingevoerd voor andere soorten tabaksproducten zoals de e-sigaret). Er komt een taks op vliegtickets voor vluchten van minder dan 500 kilometer die vertrekken vanuit België. Het fiscaal voordeel voor diesel gebruikt in de transportsector wordt trapsgewijs verminderd.
 • Ook het gunstregime voor topsporters wordt zwaar hervormd, allicht niet enkel door een verhoging van de RSZ-bijdragen. Er wordt ook een impact verwacht op de fiscaliteit (die 10 miljoen euro zal moeten opbrengen) evenals op een beperking van de fiscale aftrek van beroepskosten op makelaarscommissies. Op hetzelfde elan wordt ook het gunstregime voor buitenlandse kaderleden zwaar onder de loep genomen. Hierbij is het de bedoeling om een einde te stellen aan de huidige situatie waar het expatregime (bedoeld om tijdelijk van toepassing te zijn) in de praktijk vaak voor onbeperkte periode wordt toegepast.
 • De regering vervangt op de energiefactuur de federale heffingen door een accijns met een cliquetsysteem, om prijsschommelingen op te vangen. Dat zou gezinnen zonder sociaal tarief 30 euro per jaar opleveren.
 • Minnelijke schikkingen teneinde een einde te stellen aan strafvordering evenals regularisatieheffingen zullen niet langer aftrekbaar zijn als beroepskosten.
 • Een goed transfer pricing beleid wordt nog meer een absolute must: er wordt extra capaciteit ingezet bij de dienst die multinationals evenals de regels inzake transfer pricing controleert. Ook komt er extra personeel om de strijd tegen (fiscale) fraude op te drijven.
 • Gemeubelde logiesvoorzieningen zoals Airbnb’s zullen btw moeten betalen. Vandaag kunnen verhuurders van gemeubelde kamers met extra bijkomende diensten kiezen voor de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen (jaaromzet van max. 25.000 EUR). Dit wordt afgeschaft.
 • Er zal geen doktersbriefje meer voorgelegd moeten worden in geval van 1 dag afwezigheid en dit drie keer per jaar.
 • Er zullen maatregelen genomen worden om langdurig zieken opnieuw aan het werk te krijgen.  Langdurig zieken die weigeren om de verplichte vragenlijst in te vullen over de mogelijkheid om terug aan de slag te gaan of die zonder geldige reden meermaals weigeren in te gaan op een gesprek in het kader van werkhervatting, zullen 2,5 % van hun uitkering kunnen verliezen.  Werkgevers met meer dan 50 werknemers die bovenmatig veel zieken hebben, kunnen gesanctioneerd worden. De sanctie bedraagt 2,5 % van de loonmassa gedurende een kwartaal.
 • De volledige vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen voor eerste aanwerving zou beperkt worden tot maximaal 4 000 EUR per kwartaal.

Uiteraard volgen wij alle ontwikkelingen verder op de voet op. Van zodra er bijkomende details aan het licht komen, houden wij u op de hoogte.

Neem contact op met één van onze adviseurs

An Lettens

An Lettens

Partner Tax & Legal Services

Contact
Saskia Lombaerts

Saskia Lombaerts

Director Tax & Legal

Contact