Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Vastgoed

Waarom investeert u best dit jaar nog in een tweede woning?

maandag 27/03/2023

Met de afschaffing van de Vlaamse woonbonus voor leningen vanaf 1 januari 2020 viel een groot fiscaal voordeel weg. Toch kan u bij een hypothecaire lening voor een tweede woning in bepaalde gevallen wel nog van een fiscaal voordeel op federaal niveau genieten. Maar daar komt vanaf 2024 wel een einde aan. Hebt u investeringsplannen in vastgoed via een lening, maak er dan best dit jaar werk van.

Wanneer kunt u de belastingvermindering toepassen?

Kapitaalaflossingen van hypothecaire lening voor een tweede woning komen in aanmerking voor de federale belastingvermindering ‘langetermijnsparen’. Om van dat belastingvoordeel te genieten, moet u wel voldoen aan enkele wettelijke voorwaarden.

  • Het moet gaan om betalingen voor de aflossing of wedersamenstelling van een hypothecaire lening aangegaanvoor het verwerven en/of (ver)bouwen van de woning.
  • De lening is aangegaan bij een financiële instelling gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte (EER).
  • Als belastingplichtige moet u (volle) eigenaar zijn van de woning.
  • De betalingen zijn voor woningen die niet uw eigen woning zijn.
  • De lening heeft een looptijd van minstens 10 jaar.

Begrenzing van de kapitaalaflossingen

Het deel van de kapitaalaflossingen dat recht geeft op de federale belastingvermindering wordt bepaald in functie van het jaar waarin de lening is afgesloten (zie tabel) en geldt per woning, niet per afgesloten lening. Voor leningen afgesloten in 2023 bedraagt het maximumbedrag dat recht geeft op een belastingvermindering 78.440,00 euro.

Jaar van afsluiten van de lening

Maximumbedrag dat recht geeft op een belastingvermindering

1989

49 578,70

1990

51 115,64

1991

52 875,69

1992 tot 1998

54 536,58

1999

55 057,15

2000

55 652,10

2001

57 570,00

2002

58 990,00

2003

59 960,00

2004

60 910,00

2005

62 190,00

2006

63 920,00

2007

65 060,00

2008

66 240,00

2009 en 2010

69 220,00

2011

70 700,00

2012

73 190,00

2013 tot 2017

75 270,00

2018

76 860,00

2019

78 440,00

2020 tot 2023

78 440,00 

 

Het uiteindelijke bedrag dat recht geeft op het fiscaal voordeel wordt als volgt berekend:

Kapitaalaflossingen X maximumbedrag / totaal geleend bedrag

Let op, als uw lening niet volledig afgedekt is door een hypothecaire inschrijving, dan is een verdere beperking nodig.

Verschillen tussen gehuwden, wettelijk samenwonenden en mede-eigenaars

  • Bent u gehuwd of wettelijke samenwonend? Dan kunt u het bedrag dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering vrij verdelen en zo een hoger belastbaar inkomen van u of uw partner drukken.

    Om deze vrije verdeling toe te passen, moet de lening hoofdelijk en onverdeeld zijn aangegaan, moeten u en uw partner elk een gedeelte van de eigendom in de woning te bezitten en moet u beiden aanspraak kunnen maken op de federale belastingvermindering langetermijnsparen.

  • Behoort de woning in onverdeelde eigendom toe aan meerdere personen die niet gehuwd of wettelijk samenwonend zijn? Dan moeten de kapitaalaflossingen voor elke persoon die in aanmerking komt voor de federale belastingvermindering slechts toegepast worden ten belope van diens eigendomsaandeel in de woning.

Voorbeeld fiscaal voordeel tweede woning

Op 30 maart 2018 sloot een gehuwd koppel een hypothecaire lening van 15 jaar af van 100.000 euro bij een Belgische kredietinstelling voor de bouw van een tweede woning waarvan elk voor de helft de volle eigendom bezit.

Gedurende volledig 2022 was deze woning een ‘niet eigen woning’. De kapitaalaflossingen van deze hypothecaire lening komen in aanmerking voor de federale belastingvermindering langetermijnsparen. De betaalde interesten komen in aanmerking voor de federale gewone interestaftrek.

Het gehuwd koppel betaalde in 2022 een kapitaalaflossing van 5000 euro voor de hypothecaire lening. Op basis van de berekening, komt het volgende bedrag in aanmerking voor de belastingvermindering:

5000 X 76.860 / 100.000 = 3843 euro

Dit bedrag kan onder beide echtgenoten vrij verdeeld worden.

Wacht niet te lang om uw plannen te concretiseren

Vanaf 2024 verdwijnt dit fiscaal voordeel. Als u al genoot van dit voordeel, dan behoudt u dat verder gedurende de resterende duur van uw lening.

Hebt u nog een vastgoedinvestering op het oog via een lening? Maak er dan misschien dit jaar werk van als u het fiscaal voordeel nog wil meepikken. Aarzel niet om al uw vragen te stellen aan onze experten.

Neem contact op met één van onze experten

Dennis Broeders

Dennis Broeders

Associate Tax & Legal Services

Contact
Dimitri Lemeire

Dimitri Lemaire

Director Tax & Legal Services

Contact