Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business Legal #UBO-register #Vruchtgebruik #Vennootschap

Vruchtgebruiker en naakte eigenaar opnemen in UBO-register

woensdag 30/01/2019
Hands typing on laptop

Op 31 oktober 2018 is het register van uiteindelijke begunstigden (het “UBO-register”) officieel in werking getreden. Op basis van de wetteksten en de verklarende toelichting, dienen als uiteindelijke begunstigde(n) van vennootschappen in de eerste plaats te worden meegedeeld, de natuurlijke perso(o)n(en) die rechtstreeks of onrechtstreeks een toereikend percentage van de stemrechten of van het eigendomsbelang in deze vennootschap houdt/houden. Een deelneming van ten minste van 25% geldt daarbij als indicatie van een toereikend percentage.

In geval van een opsplitsing van het eigendomsrecht over de aandelen in naakte eigendom en vruchtgebruik, wordt het stemrecht vaak statutair toegewezen aan de vruchtgebruiker. Mits de vruchtgebruiker aldus minimum 25% van de stemrechten vertegenwoordigd, dient deze alvast te worden opgegeven in het UBO-register.

Anderzijds heeft de naakte eigenaar in dit geval weliswaar geen stemrecht, maar vertegenwoordigt de deelneming van deze persoon wél een zeker percentage in het kapitaal van de vennootschap, wat zou kunnen duiden op een ‘eigendomsbelang’. Tot voor kort was het niet duidelijk of een naakte eigenaar, die minstens 25% van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt, ook moet worden opgenomen in het UBO-register van de informatie plichtige onderneming.

Politicus Luk Van Biesen vroeg de Minister van Financiën op 3 oktober 2018, ter gelegenheid van de zitting in de Commissie voor Financiën en Begroting, om hierover duidelijkheid te scheppen. De Minister verwees deze vraag door naar de Algemene Administratie van de Thesaurie, die belast werd met het beheer en het toezicht op het UBO-register. Tot op vandaag wordt deze vraagstelling nog niet behandeld in de FAQ die op de website van de overheid kan worden geraadpleegd.

De juridische dienst van de Algemene Administratie van de Thesaurie bevestigde ons kantoor inmiddels schriftelijk dat, in het geval de deelneming ten minste 25% bedraagt, zowel de vruchtgebruiker als de naakte eigenaar dienen te worden opgegeven in het UBO-register. Hun hoedanigheid van vruchtgebruiker of blote eigenaar zal gepreciseerd moeten worden in het hiervoor voorziene veld “opmerkingen”.

Neem contact op met een van onze adviseurs
Bert Lutin
Bert Lutin
Partner Tax & Legal Services
Julie De Roy
Julie De Roy
Manager Tax & Legal Services