Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Belastingen #BV

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor O&O: fiscus volgt Cassatie

vrijdag 26/05/2023

Begin dit jaar werd een opmerkelijk arrest van het Hof van Cassatie gepubliceerd in verband met de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor O&O (BV korting voor O&O). Een werkgever kan de BV korting voor O&O vanaf 1 augustus alleen toepassen als de aanmelding bij BELSPO gebeurt vóór de start van een kwalificerend project of programma.

BV korting voor O&O

Dankzij de BV korting voor O&O beschikt u als werkgever over extra financiële middelen of cashflow. U kan maximaal 80% van de bedrijfsvoorheffing als werkkapitaal binnen de onderneming behouden. Alleen het saldo (minstens 20%) moet u doorstorten aan de schatkist. Voor uw werknemers is deze incentive neutraal, aangezien de bedrijfsvoorheffing volledig wordt ingehouden op het loon.

Voorafgaandelijke aanmelding O&O project

Om deze BV korting voor O&O te kunnen toepassen, moet u als werkgever aan veel voorwaarden voldoen. Een daarvan is de ‘voorafgaandelijke aanmelding’ van het O&O-project of programma bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (BELSPO). Dat begrip is al meermaals het onderwerp van discussie geweest. Bij gebrek aan duidelijke wetteksten zijn in de praktijk drie scenario’s mogelijk:

1. De aanmelding bij BELSPO moet gebeuren voorafgaand aan de start van het project/programma, of

2. De aanmelding bij BELSPO moet gebeuren voorafgaand aan de toepassing van de BV korting voor O&O, of

3. De aanmelding bij BELSPO moet gebeuren voorafgaand aan het effectief toepassen van de BV korting voor O&O.

Een toepassing van het eerste scenario zou betekenen dat voor lopende projecten/programma’s waarvoor nog geen BV korting voor O&O wordt toegepast, dit ook niet langer mogelijk is. De aanmelding moet namelijk gebeuren voorafgaand aan de aanvangsdatum van het project/programma. Meer nog: als u als werkgever al toepassing maakt van de BV korting voor O&O, maar die niet voorafgaand aan de start van het project/programma hebt aangemeld, dan is er in principe niet voldaan aan de wettelijke voorwaarden.

In het tweede en derde scenario kan u de BV korting voor O&O nog toepassen als het project/programma al loopt.

Voorafgaande aanmelding volgens Hof van Cassatie

Welnu, de fiscus en sommige rechtspraak volgen het tweede scenario. Recente vonnissen en arresten zijn echter strenger en passen het eerste scenario toe. Het Hof van Cassatie klaarde recent de onduidelijkheid uit over het moment waarop de aanmelding bij BELSPO moet gebeuren. Het stelt dat de aanmelding moet gebeuren voorafgaand aan de start van het project/programma (eerste scenario). Een werkgever kan de BV korting voor O&O voortaan alleen toepassen als de aanmelding bij BELSPO gebeurt vóór de start van een kwalificerend project of programma.

Fiscus aligneert standpunt met het Cassatiearrest

Het arrest is ook de fiscus niet ontgaan. Middels een administratieve circulaire heeft de fiscus laten weten het strengere standpunt van het Hof van Cassatie te volgen. Wel wordt voorzien in een overgangsregeling:

  • T.e.m. 31 juli 2023 zal de fiscus nog steeds het huidige standpunt toepassen (tweede scenario). Dat moet werkgevers in staat stellen om zich aan te passen aan het nieuwe standpunt.
  • Vanaf 1 augustus 2023 moet de aanmelding bij BELSPO gebeuren voorafgaand aan de aanvangsdatum van het project/programma.

Concrete gevolgen vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

  • Vanaf 1 augustus 2023 kan u de BV korting voor O&O alleen toepassen op bezoldigingen van O&O personeel tewerkgesteld in nog niet opgestarte projecten of programma’s die u voorafgaand aan de startdatum bij BELSPO correct hebt aangemeld.
  • Projecten of programma’s die al liepen op 1 augustus 2023, maar nog niet correct werden aangemeld bij BELSPO, vallen definitief uit het toepassingsgebied van de BV korting voor O&O.
  • Voor lopende projecten of programma’s die u vóór 1 augustus 2023 correct aanmeldt bij BELSPO verandert er niets. Deze aanmeldingen blijven dus geldig, zelfs al gebeurde de aanmelding na de aanvangsdatum van het project of programma.

Past u de BV korting voor O&O al toe of hebt u lopende projecten of programma’s die mogelijks in aanmerking komen voor deze BV korting, houd dan best tijdig rekening met het nieuwe administratieve standpunt en de overgangsregeling.

Aarzel niet om contact op te nemen met onze experten of uw vertrouwd contactpersoon bij Moore als u nog met vragen zit of advies wenst over een concrete situatie.

Neem contact op met één van onze experten

Joachim Janssen

Joachim Janssen

Partner Tax & Legal Services

Contact
Dries Van Buggenhout

Dries Van Buggenhout

Manager Tax & Legal Services

Contact