Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax #Autofiscaliteit #Voordeel Alle Aard (VAA)

Voordeel van alle aard bedrijfswagens: referentie-CO2-uitstoten 2023

maandag 02/01/2023

Wanneer uw vennootschap aan haar werknemer of bedrijfsleider kosteloos een bedrijfswagen ter beschikking stelt voor (deels of volledig) persoonlijk gebruik, moet daarvoor een voordeel van alle aard (VAA) aangerekend worden. De formule om dat VAA te berekenen houdt rekening met de CO2-uitstoot. Voor 2023 gelden nieuwe referentiewaarden.

Als u kosteloos een bedrijfswagen ter beschikking stelt die uw werknemer of bedrijfsleider persoonlijk mag gebruiken, dan wordt hij of zij belast op een voordeel van alle aard (VAA). Die bedrijfswagen kan een personenwagen zijn, een auto voor dubbel gebruik, een met een personenwagen gelijkgestelde lichte vrachtauto of een minibus.

Formule

De berekening van het VAA voor de kosteloze terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen gebeurt forfaitair volgens een in de wet vastgelegde formule:

Cataloguswaarde x 6/7 x percentage CO2-uitstoot x leeftijdscoëfficiënt

Percentage CO2-uitstoot: nieuwe referentiewaarden voor 2023

Het percentage CO2-uitstoot in de formule wordt bepaald door de uitstoot van de bedrijfswagen te vergelijken met een referentie-uitstoot. Die referentie-uitstoot wordt jaarlijks aangepast op basis van de gemiddelde uitstoot van alle in dat jaar nieuw ingeschreven wagens.

  • Het CO2-basispercentage voor de referentie-uitstoot bedraagt 5,5%.
  • Ligt de CO2-uitstoot van de bedrijfswagen hoger, dan vermeerdert het basispercentage met 0,1% per gram CO2.
  • Ligt de uitstoot lager, dan vermindert het basispercentage met 0,1% per gram CO2.
  • Het bekomen CO2-percentage moet minimaal 4% en mag maximaal 18% bedragen.

Op elektrische wagens en ‘echte’ (plug-in) hybrides is altijd het minimumpercentage van 4% van toepassing zijn. Deze wagens stoten namelijk 0 g/km (elektrisch) uit of maximaal 50 g/km (hybrides) CO2.

Dit zijn de referentie-CO2-uitstoten voor 2023:

  • 82 g/km voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor
  • 67 g/km voor voertuigen met een dieselmotor

Ter vergelijking, voor kalenderjaar 2022 bedroegen de referentie-CO2-uitstoten:

  • 91 g/km voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor
  • 75 g/km voor voertuigen met een dieselmotor

De daling van de referentiewaarden brengt met zich mee dat het VAA voor de kosteloze terbeschikkingstelling van bedrijfswagens kan stijgen, aangezien men een hogere CO2-uitstoot in rekening moet brengen bij de berekening.

Minimum VAA

Het berekende VAA kan op jaarbasis nooit minder bedragen dan het jaarlijks geïndexeerde minimumvoordeel. Als de berekening tot een lager voordeel leidt, dan is het minimumbedrag van toepassing.

Voor het kalenderjaar 2022 steeg het minimumvoordeel nog van 1.370,00 euro (voor inkomstenjaar 2021) naar 1.400,00 euro. Het is echter nog afwachten tot de publicatie van het officiële cijfer voor kalenderjaar 2023.

Cataloguswaarde en leeftijdscoëfficiënt

De cataloguswaarde is de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier inclusief opties en werkelijk betaalde btw, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno.

Om rekening te houden met de waardeverminderingvan een wagen naarmate die veroudert, wordt gekeken naar de periode die is verstreken sinds de datum van eerste inschrijving. De cataloguswaarde wordt vermenigvuldigd met een percentage (leeftijdscoëfficiënt) volgens onderstaande tabel:

Voordeel alle aard

Neem contact op met één van onze experten

Dimitri Lemeire

Dimitri Lemaire

Director Tax & Legal Services

Contact
Pieter Vandierendonck

Pieter Vandierendonck

Senior Associate Tax & Legal Services

Contact