Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Accountancy #Btw Advies #Corona #Cashflow

Vergeet cash planning niet aan te passen bij heropstart

donderdag 28/05/2020
Cash planning

Nu de economie stapsgewijs terug wordt opgestart, zijn vele bedrijven opgelucht dat ze stilletjesaan terug naar hun vroegere activiteitsniveau kunnen gaan.

Een aangepaste cash planning is hierbij een cruciaal element om de continuïteit op termijn te monitoren.

1. Uitstel van betaling

Vele bedrijven die verplicht moesten sluiten of een zwaar omzetverlies leden door de Coronamaatregelen hebben (terecht) gretig een beroep gedaan op de vele steunmaatregelen die de overheid heeft gelanceerd. Deze maatregelen zullen de komende periode worden afgebouwd en de verleende uitstellen zullen aflopen. Hieronder een overzicht van de uitstellen van betaling en de nieuwe betaaldata.

Tabel - Uitstel van betaling

Naast deze algemene uitstellen voor bepaalde fiscale, sociale en bancaire schulden, werd er reeds op 18 maart 2020 aangegeven dat ondernemingen ook individuele maatregelen kunnen aanvragen. Het gaat dan specifiek om het aanvragen van een afbetalingsplan en de kwijtschelding van de laatijdigheidsinteresten en boetes in de personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en de btw.

De aanvraag moest bij de publicatie van de maatregel op uiterlijk  op 30 juni 2020 worden ingediend, maar deze datum werd reeds geschrapt. Momenteel staat er geen uiterste datum meer vast voor het indienen van deze aanvragen.

2. Cash planning

Door de Coronacrisis zijn de forecasts die begin dit jaar werden gemaakt, niet langer bruikbaar. Door de uitstellen die op fiscaal en sociaal vlak werden toegestaan, zal de financiële last voornamelijk op het najaar drukken.

Ook de gecreëerde zuurstof door het opschorten van terugbetalingen op kredieten en de vele uitstelregelingen, zal dan abrupt eindigen en resulteren in behoorlijke cashuitgaven.

Ook indien de onderneming terug volledig operationeel wordt tegen de zomer aan, is het toch aangeraden om tijdig een zorgvuldig aangepaste en gedetailleerde  cash planning op te stellen. 

Bij vele ondernemingen zal een cashforecast op maandbasis voldoende inzicht geven, andere ondernemingen zullen dit misschien beter op weekbasis doen om hun inkomsten en uitgaven te monitoren met het oog op het bewaken van hun kasmiddelen.

Een cashforecast is geen makkelijke extractie uit een resultaatprognose. U dient in tegenstelling tot maandelijkse opbrengsten en kosten, rekening te houden met onder meer het moment ontvangst van de inkomsten en van betaling van de uitgaven, met aanwending van kasmiddelen voor investeringen of terugbetaling van kredieten of het nakomen van uitgestelde betalingsverpichtingen naar parafiscale instellingen.

Enkel met een getrouw inzicht in deze kasbewegingen kan u tijdig ingrijpen en op zoek gaan naar bijkomende of alternatieve financieringsbronnen. Een aanvraag van individuele steunmaatregelen kan ook nog tot de mogelijkheden behoren.

Wenst u hulp bij het opstellen van uw cash planning, het aanvragen van (overbruggings)kredieten, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw gekende dossierbeheerder of adviseur.

Neem contact op met één van onze adviseurs

Karolien Vanmeerhaeghe

Karolien Vanmeerhaeghe

Senior Manager Tax & legal services

Contact
Guy Hendrickx

Guy Hendrickx

Partner Accountancy

Contact