Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Btw Advies #Btw

Overstromingen: btw maatregels voor wederopbouw aan verlaagd tarief

maandag 02/08/2021

Door de overvloedige regen die de afgelopen weken bepaalde landsdelen heeft geteisterd, zijn heel wat woningen beschadigd geraakt. Logischerwijze zullen vele bewoners ingrijpende renovatiewerkzaamheden moeten uitvoeren of – erger - zelfs hun woning volledig moeten wederopbouwen.

De minister heeft in een bericht op de website van Financiën aangegeven dat de toepassing van een verlaagd btw-tarief (6%) het de getroffenen mogelijk zou moeten maken deze herstelwerkzaamheden uit te voeren tegen lagere kosten.

1. Renovatie

Wat renovatiewerkzaamheden betreft is de toepassing van het verlaagde btw-tarief van 6 % in bepaalde situaties reeds mogelijk op basis van de huidige regelgeving voor privéwoningen ouder dan 10 jaar. Zolang de dragende structuur van de woning niet is aangetast, zullen de werken kwalificeren als een renovatie die kan genieten van het verlaagd tarief.

Let wel dat indien er nieuwe keukentoestellen worden geplaatst, deze nog altijd onderworpen zullen zijn aan het 21% tarief.

Als de woning nog geen 10 jaar oud is, dan het zal standaard btw- tarief (21%) sowieso van toepassing zijn.

2. Wederopbouw

Een verlaagd btw-tarief van 6 % is onder bepaalde voorwaarden ook mogelijk in het geval van de afbraak van een gebouw gevolgd door de wederopbouw van de woning door de bouwheer. De exacte voorwaarden voor de toepassing van deze maatregel verschillen naargelang van de betrokken plaats, er gelden momenteel namelijk twee regelingen, de reeds jarenlang bestaande regeling voor het 6% tarief voor afbraak en wederopbouw in 32 stadsgebieden en daarnaast de tijdelijke uitbreiding van het 6% tarief voor afbraak en wederopbouw op het ganse Belgische grondgebied.

Eén van de voorwaarden bij beide regelingen is echter dat het betrokken gebouw in beginsel volledig moet zijn afgebroken door of voor degene die de woning heropbouwt of laat heropbouwen. In sommige gevallen zal aan deze voorwaarde niet voldaan zijn.

Gelet op het uitzonderlijke karakter van het noodweer dat het land heeft geteisterd, heeft de minister van Financiën zijn administratie verzocht een tolerantie te voorzien die de toepassing van het verlaagde btw-tarief van 6 % mogelijk maakt voor wederopbouwwerkzaamheden in gevallen waarin de woning niet volledig is gesloopt door de bouwheer zelf, maar als gevolg van de overstromingen ernstige en onherstelbare schade heeft opgelopen, waardoor de essentiële structurele elementen van het oude gebouw zijn aangetast.

Opgelet: in het kader van deze tolerantie moeten ook alle andere voorwaarden worden nageleefd die zijn opgelegd in het kader van het verlaagd tarief voor afbraak en wederopbouw. Tweede woningen in de Ardennen die moeten worden wederopgebouwd komen niet in aanmerking voor de 6% (voorwaarde: enige woning), maar renovatiewerken kunnen wel aan 6%! Ook de vereiste formaliteiten zullen nog steeds moeten worden nageleefd, zoals het indienen van de nodige verklaringen.

Heeft u hierover nog vragen, neem dan gerust contact op met ons btw-team.

Neem contact op met één van onze experten

Karolien Vanmeerhaeghe

Karolien Vanmeerhaeghe

Senior Manager Tax & legal services

Contact
Bert Derez

Bert Derez

Partner Tax & Legal Services

Contact