Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business Legal #Vennootschap #Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen #FOD Financiën

Nieuwe publicatie-
formulieren voor het Belgisch Staatsblad

vrijdag 17/05/2019
Nieuwe publicatieformulieren voor het Belgisch Staatsblad

Vennootschappen, verenigingen en stichtingen die teksten, zoals bv. oprichtingsaktes, benoemingen bestuurders etc., moeten neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank dienen hiervoor speciale formulieren te gebruiken.

 

Op 30 april 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad het nieuwe Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Onder de vele wijzigingen die worden geïntroduceerd, bevinden zich ook  de vernieuwde publicatieformulieren bestemd voor de publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

In tegenstelling tot voorheen, bestaat er nu één, uniform  formulier I en II voor alle neerleggingen die uitgaan van rechtspersonen (d.w.z. zowel de vennootschappen, de verenigingen als de stichtingen). De nieuwe formulieren zijn eenvoudig te downloaden via de website van de F.O.D Justitie , en dit zowel in een Word-, Open Office-, als in een PDF-formaat.

Voor het gebruik van deze nieuwe publicatieformulieren wordt er een onderscheid gemaakt tussen ‘bestaande’ rechtspersonen,  opgericht uiterlijk op 30 april 2019, en rechtspersonen opgericht vanaf 1 mei 2019 (onder de nieuwe vennootschapswetgeving). Rechtspersonen die opgericht worden vanaf 1 mei 2019 mogen logischerwijze uitsluitend de nieuwe formulieren gebruiken.

Bestaande rechtspersonen mogen tot en met 31 december 2019 in principe de oude formulieren nog blijven gebruiken. Vanaf 1 januari 2020 worden in ieder geval enkel de nieuwe formulieren nog aanvaard.

Zoals u wellicht reeds heeft vernomen, kunnen bestaande rechtspersonen ervoor kiezen om in 2019 alvast de overstap te maken naar het vernieuwde vennootschaps- en verenigingsrecht (de ‘opt-in‘). Het valt echter af te wachten hoe de griffies van de verschillende Ondernemingsrechtbanken hiermee in de praktijk zullen omgaan. Uit contact met de Dienst rechtspersonen van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, blijkt alvast dat bestaande rechtspersonen die in 2019 een ‘opt-in’ doorvoeren, naderhand enkel nog de nieuwe formulieren zullen mogen gebruiken. Mogelijk hanteren andere griffies hier een ander beleid.

Neem contact op met één van onze adviseurs

Julie De Roy

Julie De Roy

Manager Tax & Legal Services

Contact
Bert Lutin

Bert Lutin

Partner Tax & Legal Services

Contact