Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Btw Advies #Btw

Nieuwe btw-regels voor
e-commerce: hoe bereidt u uw webshop voor?

vrijdag 21/05/2021
Women, owener of small business packing product in boxes, preparing it for delivery.

Vanaf 1 juli 2021 gelden nieuwe btw-regels voor e-commerce. Verkoopt u enkel uw eigen producten en bedient u louter de Belgische particuliere markt, dan hebben de nieuwe regels geen impact. Dat is wel zo als u verkoopt aan particulieren gevestigd in andere EU-lidstaten, zowel via uw eigen website als andere.

U zal namelijk sneller het nieuwe drempelbedrag overschrijden en buitenlandse btw moeten aanrekenen.

E-commerce is booming business. Corona en de bijhorende lockdowns hebben de drempel om een webshop te beginnen nog meer verlaagd. Zodra u ook buiten België online verkoopt en levert, komt daar best wat btw-administratie aan te pas. Om die rompslomp te verminderen voert Europa nu nieuwe regels in.

Wat zijn de huidige regels?

Indien u als Belgische onderneming verkoopt aan particulieren gevestigd in andere EU-lidstaten en u zorgt voor verzending naar hun thuisadres, gelden vandaag ook al drempelbedragen. Onder deze drempelbedragen kan u verkopen met aanrekening van Belgische btw. Overschrijdt u de drempel in die lidstaat, dan moet u de btw aanrekenen van de lidstaat waar de particulier is gevestigd. Als leverancier moet u dan een apart btw-nummer aanvragen in dat land.

Elke lidstaat kan kiezen om de drempel op 35.000 euro (excl. btw) of 100.000 euro (excl. btw) te zetten. Nederland, Duitsland en Luxemburg hebben hun drempel op 100.000 euro gezet. Enkel Frankrijk heeft gekozen voor de lagere drempel van 35.000 euro.

Door de toename van e-commerce werden die drempels de laatste jaren sneller overschreden. Dat leidde tot meer administratie voor de aanvraag van buitenlandse btw-nummers en de indiening van buitenlandse btw-aangiftes. Er was dus nood aan nieuw regels.

Wat verandert er vanaf 1 juli 2021?

Vanaf 1 juli 2021 veranderen er enkele zaken voor webshops die goederen versturen vanuit België naar particuliere klanten gevestigd in andere EU-lidstaten.

 • De drempel per lidstaat van de koper vervalt. In de plaats komt één drempel voor alle verkopen aan particuliere kopers in andere EU-lidstaten. Die is bovendien veel lager, namelijk 10.000 euro excl. btw. Vanaf dat de verkoop deze drempel overschrijdt, moet btw aangerekend worden van de lidstaat waar de particuliere koper gevestigd is.
 • Is de drempel overschreden, dan moet geen btw-registratie meer gebeuren in andere lidstaten. Als verkoper bent ook niet verplicht om daar btw-aangiftes in te dienen.
 • De buitenlandse btw kan u via een Belgische aangifte aangeven. Als Belgische verkoper dient u in België op kwartaalbasis, via het Intervat portaal, een OSS-aangifte (One-Stop-Shop) in. Daarin worden per lidstaat de verkopen en de daarop verschuldigde buitenlandse btw opgenomen. Deze aangiftes moeten worden ingediend uiterlijk op het einde van de maand volgend op het kwartaal. Dat is een iets langere deadline dan voor de gewone Belgische btw-aangifte.
 • De buitenlandse btw stort u aan de Belgische btw-administratie. Die zorgt voor de doorstorting van het juiste bedrag naar de andere lidstaten.
Praktische tips
 • Volg goed op wanneer de drempel overschreden wordt. Weet u echter dat dat snel zal gebeuren, dan kan u ervoor kiezen buitenlandse btw aan te rekenen vanaf de eerste verkoop aan particulieren in andere lidstaten. Die geeft u dan aan via de OSS–aangifte.
 • In uw boekhoudpakket moet u rekening houden met andere btw-tarieven dan de Belgische btw-tarieven.
 • Ga ook eens na of uw producten in andere lidstaten niet onder een verlaagd btw-tarief vallen. De toepassing van de verlaagde tarieven en de voorwaarden waaronder deze van toepassing zijn verschillen namelijk per lidstaat.
 • Voor grensoverschrijdende afstandsverkopen moet u niet langer facturen uitreiken aan particuliere klanten. Een bevestiging van hun bestelling en het totaal te betalen bedrag inclusief btw volstaat.
 • Sinds begin april kan u zich al registreren voor de OSS-applicatie via het Intervat portaal. U bent echter niet verplicht om de OSS-regeling toe te passen. Hebt u bijvoorbeeld al een eigen Nederlands btw-nummer voor uw webshop? Dan kan u er voor kiezen uw verkopen met Nederlandse btw ook na 1 juli 2021 nog altijd via dat btw-nummer aan te geven.

Wanneer buitenlands btw-nummer aanvragen voor uw webshop?

Ligt uw stock of een deel ervan in andere lidstaten, dan moet u toch een btw-nummer in die lidstaat aanvragen en btw-aangiftes indienen. Verkoopt u vanuit uw buitenlandse stock aan particulieren in diezelfde lidstaat, dan moet u die verkopen opnemen in de lokale btw-aangifte van die lidstaat en niet in de OSS-aangifte.

In het geval van dropshipment is de OSS-regeling ook niet van toepassing. De kans bestaat dat u zich nog moet registreren voor btw-doeleinden in andere lidstaten. Dat bespreken we nog in een afzonderlijk artikel.

Invoer van goederen: IOSS-aangifte (invoer OSS)

De huidige vrijstelling van invoer-btw voor zendingen van minder dan 22 euro wordt afgeschaft vanaf 1 juli 2021. Naast de gewone OSS- regeling wordt ook een IOSS-regeling ingevoerd voor goederen uit niet-EU-landen. Deze regeling is van toepassing als goederen met een waarde van maximaal 150 euro in de EU worden gebracht om vervolgens te leveren aan een particuliere klant.

Door de toepassing van de IOSS-regeling is de leverancier alleen btw verschuldigd over de effectieve verkoop in de lidstaat van aankomst van de goederen. De invoer op zich is vrijgesteld van btw. Bij toepassing van de IOSS-regeling, moet een particuliere koper niet meer vrezen nog bijkomende invoer-btw te moeten betalen bij aankoop van een webshop die de goederen verstuurt vanuit een niet-EU-land.

Kiest u als Belgische onderneming voor de IOSS-regeling, dan moet u die ook via Intervat aanvragen. In tegenstelling tot de OSS-aangifte moet u de IOSS-aangifte maandelijks indienen. Ook in dit geval betaalt u aan de Belgische fiscus.

Verkopen via andere websites: hoe zit dat?

Indien u als Belgische onderneming uw goederen verkoopt via een andere website (bv. Amazon, bol.com) en de website treedt enkel op als agent, zonder zelf aan te kopen en te verkopen, dan gelden de bovenstaande regels nog steeds voor uw onderneming. De externe webshop treedt dan louter op als zogenaamde elektronische interface. Verkoopt u voor meer dan 10.000 euro excl. btw aan particulieren gevestigd in andere lidstaten, dan moet u de btw van de lidstaat van de particuliere klant aanrekenen en kan u kiezen voor de OSS-regeling.

Indien u als Belgische onderneming optreedt als elektronische interface en u dus andere Belgische of EU-ondernemingen hun producten laat aanbieden op uw website, hebt u zelf geen btw-verplichtingen. De Belgische dan wel EU-ondernemingen worden geacht rechtstreeks te verkopen aan de particuliere eindklanten. Zij moeten zelf kijken of ze de drempel voor grensoverschrijdende afstandsverkopen overschrijden.

Wanneer u optreedt als elektronische interface voor niet-EU-ondernemingen dan geldt er vanaf 1 juli 2021 een belangrijke wijziging! Er wordt namelijk een nieuwe btw-fictie ingevoerd. De elektronische interface wordt dan beschouwd als ‘deemed supplier’. Hoewel de verkoop juridisch en commercieel afgesloten is tussen de niet-EU-onderneming als verkoper en de particuliere eindklant als koper, wordt deze transactie voor btw-doeleindenfictief opgesplitst in twee transacties:

 1. De niet-EU-verkoper wordt geacht te leveren aan de elektronische interface. Deze levering wordt vrijgesteld van btw.
 2. De elektronische interface wordt geacht te leveren aan de particuliere afnemer. Er is btw verschuldigd van de lidstaat van aankomst van het vervoer. De elektronische interface kan via de OSS-regeling de Belgische en buitenlandse btw aangeven en betalen.

Wenst u meer te weten over deze nieuwe regelgeving? Wij helpen u graag met al uw btw-vragen

Neem contact op met één van onze adviseurs

Bert Derez

Bert Derez

Contact
Karolien Vanmeerhaeghe

Karolien Vanmeerhaeghe

Contact