Overslaan en naar de inhoud gaan
#Erfrecht #Erfbelasting #Erfenis #Duolegaat #Charity #Vermogensplanning

Neem een goed doel op in uw testament en bezorg ook uw erfgenamen een voordeel

maandag 30/05/2016
Include a charity in your will

Sinds geruime tijd kan men in de pers het advies lezen om een goed doel op te nemen in een testament. Dit uiteraard met de bedoeling om dit goede doel te bevoordeligen. Maar wist u ook dat uw andere erfgenamen hiervan kunnen profiteren?

Problematiek

Stel dat u één neef heeft en dat u deze neef enkel € 500.000  aan roerend vermogen wenst na te laten. Hij zal dan € 305.000 erfbelasting betalen op deze erfenis en houdt nog € 195.000 netto over.

De tarieven in Vlaanderen naar neven en nichten toe, zijn immers de volgende : 45% op het eerste deel van € 75.000, 55% op alles tussen € 75.001 en € 125.000  en 65% op het gedeelte boven de € 125.000. Met andere woorden zal uw neef op deze erfenis 61% erfbelasting betalen! 

Oplossing: neem een goed doel op in uw testament

De techniek van een zogenaamde duolegaat bestaat er in feite in om een goed doel op te nemen in uw testament en aan dit goed doel een bepaald deel van uw erfenis na te laten. Aan dit voordeel voor het goede doel wordt tegelijkertijd een last gekoppeld. Het goede doel moet namelijk de erfbelasting van uw erfgenamen betalen. In ons voorbeeld betaalt het goede doel dus de erfbelasting die uw neef in principe verschuldigd zou zijn. 

Stel dat u net zoals wij het project Mobile School van Arnoud Raskin een warm hart toedraagt. U kan dan in uw testament opnemen dat er van het totale roerend vermogen van €500.000, € 250.000  naar Mobile School dient te gaan. Zij dienen dan hiermee enerzijds de erfbelasting van uw neef te betalen alsook hun eigen belasting op dit legaat en het restant van dit legaat kan dan (vrij) gebruikt worden voor hun projecten.

Hoe wordt dit duolegaat belast ?

De erfbelasting van de neef zal in ons voorbeeld betaald worden door Mobile School. Uw neef ontvangt zijn legaat dus netto.

Mobile School zal 8,5% dienen te betalen op het volledige legaat van 250.000 €. Anderzijds zal Mobile School ook de erfbelasting van het legaat van de neef (ook € 250.000) op zich nemen.           

  • Legaat                                                   € 250.000           
  • Belasting Mobile School (8,5%)       - € 21.250           
  • Erfbelasting neef                              - € 142.500           
  • Saldo                                                        € 86.250

We zien dus dat Mobile School aan dit legaat € 86.250 overhoudt. Anderzijds verkrijgt de neef een netto legaat van € 250.000. Hij houdt dus met andere woorden € 55.000 meer over dan indien er zonder duolegaat zou gewerkt worden.

De reden hiervoor is het feit dat het goede doel de erfbelasting betaalt van uw neef, op zich geen bijkomend legaat vormt. Dit is niet zo bij andere lasten die worden opgelegd en vormt dus een uitzondering.

Ook bij andere erfgenamen dan neven of nichten?

Het voordeel bij een legaat aan een neef, nicht of derde, is het grootst aangezien zij in de hoogste schijven belast worden (tot 65% in Vlaanderen). Het is evenwel mogelijk om de techniek van het duolegaat ook toe te passen in andere gevallen. Zo kan dit ook nog voordelig zijn naar broers of zussen toe en zelfs naar kinderen. Een en ander hangt uiteraard af van de grootte en de samenstelling van uw vermogen en van het aantal kinderen.

Waar moet u op letten?

U dient dus een testament op te maken waarbij u een deel van uw vermogen legateert aan een goed doel met als last om de erfbelasting te betalen van een of meerdere erfgenamen. Het is te verkiezen om hierbij te werken met een bedrag in geld, eerder dan te werken met een legaat in natura.

Aangezien u niet exact weet hoe uw vermogen er zal uitzien op het moment van uw overlijden, is het ook aan te raden om een bepaald percentage van uw vermogen toe te bedelen aan het goede doel, eerder dan een vast bedrag.

Het is in elk geval de bedoeling om er voor te zorgen dat het goede doel voldoende overhoudt aan het legaat om te vermijden dat uw duolegaat zou aanzien worden als een middel om belastingen te besparen, zonder dat u de bedoeling had om iets over te laten aan het goede doel. 

Bij de berekening hoeveel van uw vermogen u moet toewijzen aan het goede doel, staan wij u graag bij.

Conclusie

Door het opnemen van een goed doel in uw testament via een duolegaat, is het mogelijk om er voor te zorgen dat u enerzijds een deel van uw vermogen kunt toebedelen aan een goed doel dat u nauw aan het hart ligt en anderzijds zullen uw andere erfgenamen meer van hun deel van de erfenis overhouden. Het voordeel van het duolegaat is het grootst wanneer dit wordt toegepast bij erfgenamen met een hoog belastingtarief (neven, nichten of andere derden). Het is echter ook mogelijk om deze techniek toe te passen bij broers en zussen en zelfs bij uw kinderen. 

Neem contact op met een van onze adviseurs
Jo Roseleth
Jo Roseleth
Managing Partner Tax & Legal Services