Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business Legal #Corona #Zelfstandigen #Boekhouding

Mag ik mij naar mijn boekhouder verplaatsen tijdens Corona of omgekeerd?

vrijdag 10/04/2020
Mag ik mij naar mijn boekhouder verplaatsen

Nu onze bewegingsvrijheid beperkt is tot essentiële verplaatsingen, zullen veel zelfstandigen de vraag stellen hoe ze hun stukken bij hun boekhouder moeten krijgen. Mag een zelfstandige nog naar zijn boekhouder gaan? Mag of moet de boekhouder naar zijn cliënt gaan? 

Het MB van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus COVID-19 te beperken, bevat twee bijlagen waarbij de diensten worden opgesomd die “noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking”. 

Accountants, belastingconsulenten, erkend boekhouders en erkend boekhouder-fiscalisten vallen onder bijlage 2, met name onder het Paritair Comité voor de vrije beroepen (PC 336) dat zonder uitzondering opgesomd staat in deze bijlage. 

Op basis van de Coronaregelgeving zijn professionele verplaatsingen wel degelijk toegelaten. Dit zowel door de beroepsbeoefenaars als door hun professionele cliënten

Indien beroepsbeoefenaars, dan wel hun cliënten een verplaatsing moeten doen om documenten naar elkaar over te brengen met het oog op het vervullen van bepaalde boekhoudkundige of fiscale verplichtingen, raadt de beroepsgroepering volgende werkwijze aan: 

1) Vooraleer een verplaatsing te verrichten, wordt bijgevoegd attest van verplaatsing ingevuld en per e-mail gestuurd naar de cliënt. 

Vanzelfsprekend moet hierbij rekening gehouden worden met het beroepsgeheim. De cliënt moet dan ook zijn toestemming geven indien de beroepsbeoefenaar (lid van de beroepsgroepering) zinnens is om het attest te gebruiken in het kader van de verplaatsing.  

2) In geval van discussie met politiediensten raden wij aan dat beroepsbeoefenaars 
of hun cliënten: 

  • duidelijk voorbehoud maken met verwijzing naar artikel 8 van het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te beperken, dat bepaalt dat professionele verplaatsingen toegelaten zijn. 

Vind een antwoord op al uw vragen over deze Coronacrisis in onze speciale FAQ.

Laatste update: 30/04/2020

Neem contact op met één van onze adviseurs
Bert Lutin
Bert Lutin
Partner Tax & Legal Services