Overslaan en naar de inhoud gaan
#Business Consulting #Supply Chain

Kunnen in silico proeven zorgen voor logistieke vereenvoudiging?

woensdag 09/02/2022
In silico proeven

Ook de farmaceutische sector voelt de druk op zijn Supply Chains door COVID-19. Die brengt de stabiliteit en leverbetrouwbaarheid in het gedrang. Dat doet life science bedrijven ook hun aanpak voor klinische studies herbekijken. In de toekomst zouden in silico studies wel eens een oplossing kunnen zijn.

Om de huidige uitdagingen in hun ketens het hoofd te bieden, hebben heel wat farmaceutische bedrijven hun toeleveringsketens al gediversifieerd. Dat doen ze door in meer landen te outsourcen en extra distributienetwerken op te zetten, om zo producten tijdig te kunnen leveren aan patiënten. Maar op de langere termijn zal het noodzakelijk worden om nog meer te innoveren. In de toekomst zouden silico studies een oplossing kunnen zijn kostenefficiënte en volledig virtuele (!) methodes voor het ontwikkelen van nieuwe medicijnen en behandelingen.

Wat zijn in silico studies?

‘In silico’ is de term die wetenschappers gebruiken om de modellering en visualisatie van biologische en medische processen virtueel te beschrijven. In silico studies zijn virtuele, computergestuurde klinische onderzoeken, waarbij geen biologische testobjecten vereist zijn. Daarmee is het mogelijk om de impact van een bepaalde therapie, behandeling of medicijn te simuleren en te berekenen. De komst van in silico proeven is een logisch gevolg van de snelle vooruitgang in de medische informatica de voorbije jaren.

De hoge logistieke kosten achter traditioneel onderzoek

In traditioneel georganiseerd klinisch onderzoek lopen de Supply Chain kosten bijzonder hoog op. Medische producten in ontwikkeling worden eerst fysiek geproduceerd en verpakt, waarna ze via een (vaak globaal) netwerk van magazijnen in ziekenhuizen worden gedistribueerd. Die achterliggende logistieke complexiteit valt niet te onderschatten. Omdat die jarenlange intense ontwikkeling zeer duur is – zonder garantie op resultaat en goedkeuring van het nieuwe medicijn of therapie – tonen life science bedrijven alvast steeds meer belangstelling voor in silico onderzoek.

Sneller, veiliger en beter?

Klinische studies besparen overigens niet alleen tijd en middelen. Ze kunnen ook het risico op nadelige effecten van testen op mensen en proefdieren significant verlagen. Bovendien kan zo’n artificieel onderzoek vlugger gebeuren, wat voor een snellere ontwikkeling en commerciële lancering van nieuwe medische producten zorgt. Maar voor het zover is, zijn er wel nog een aantal hordes te nemen op het vlak van regelgeving, internationale samenwerking en maatschappelijke aanvaarding.

Ook de technologie staat nog niet helemaal op punt.Maar met de opmars van artificiële intelligentie (AI), steeds betere computersimulaties en modelleringstechnieken, lijkt er toch een deur te zullen opengaan voor in silico studies. Hoewel volledig gesimuleerde klinische studies nog niet haalbaar zijn omwille van de genoemde redenen, zal de stapsgewijze vooruitgang wellicht zorgen voor een bredere toepassing de komende jaren. De verwachting is dan ook dat het virtuele gebeuren in de toekomst voor een stuk de fysieke stromen zal vervangen, met AI als gedeeltelijke plaatsvervanger binnen productieprocessen, gesofisticeerde temperatuurgecontroleerde magazijnen en wereldwijde speciality logistics.

Wenst u op de hoogte te blijven van de verdere ontwikkelingen binnen dit boeiende domein, contacteer dan één van onze experten.

Neem contact op met één van onze adviseurs

Pieter-Jan Degelin

Pieter-Jan Degelin

Senior Consultant Business Consulting

Contact
Marlies Helmer

Marlies Helmer

Senior Consultant Business Consulting

Contact