Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax #Douane #Belastingen #Btw

Is uw onderneming klaar voor de douane?

dinsdag 24/01/2023

Als u handel drijft met een land buiten de EU gelden er douaneformaliteiten die u best goed opvolgt en nakijkt. U bent als bedrijf zelf verantwoordelijk voor de correctheid van uw douanedata, douaneaangifte en de nodige vergunningen. We zoomen in op enkele aandachtspunten.

Goederenvervoer buiten de Europese Unie

Sinds de invoering van de interne eenheidsmarkt kan het goederenvervoer tussen de EU-lidstaten vrij van douaneformaliteiten gebeuren. Als bedrijf komt u pas met de douane in aanmerking zodra u handel drijft met landen buiten de EU. In de sterk geglobaliseerde wereld van nu is dat geen uitzondering meer en de Brexit was een wake-up call voor veel bedrijven om hun douanekennis op te frissen.

Er zijn veel douaneaspecten waar u best aandacht aan schenkt, maar in dit artikel gaan we dieper in op vier punten: vergunningen, classificatie, tarief en douanewaarde.

Vergunningen voor goederenvervoer

Bij in- en uitvoer moet u enkele formaliteiten nakomen. Veelal zorgen deze voor een belastingbesparing. Hieronder bespreken we twee belangrijke vergunningen.

  • Het EORI-nummer
    Dit nummer is uniek en dient om de economische operator (de onderneming) bij de douaneautoriteiten te identificeren. Een economische operator kan in de EU maar één EORI-nummer hebben dat automatisch geldig is in de gehele EU. Als u een invoer wil doen in Griekenland zal het met dat EORI-nummer gebeuren. Handig om te weten is dat het EORI-nummer van een Belgische onderneming altijd hetzelfde is als zijn btw-nummer.
  • De Belgische E.T.14000 vergunning
    Deze niet-verplichte vergunning dient om de btw die u moet betalen bij de invoer van goederen (invoer-btw) te verleggen naar uw periodieke btw-aangifte. U moet de verschuldigde btw dus niet vooraf betalen op het moment dat de goederen fysiek worden ingeklaard. Dat is positief voor uw cashflow. Deze btw-vergunning moet u aanvragen bij de Centrale Diensten van de btw.

Classificatie en goederencodes

De classificatie of de tariefindeling van de goederen is misschien wel het belangrijkste element dat u moet bekijken bij invoer. Die classificatie leidt tot een bepaalde goederencode die u moet vermelden op de douaneaangifte. Een goederencode bestaat uit tien cijfers voor een invoer in de EU. De eerste zes cijfers worden bepaald door de Wereld Douaneorganisatie waarvan bijna alle landen ter wereld deel uitmaken en de laatste vier door Europese indelingsregels. In combinatie met de oorsprong van de goederen kan u vervolgens het tarief voor de invoerrechten bepalen.

Invoerrechten kan u in tegenstelling tot btw niet terugvorderen en zijn dus kosten voor uw onderneming. Een juiste classificatie die mogelijks tot een lager invoertarief leidt, is daarom zeer belangrijk.

Bepaal de goederencode heel precies en neem ze niet zomaar over van een leverancier. Als invoerder bent u verantwoordelijk voor de juistheid. Bij twijfel kan u bij de douaneadministratie een bindende tariefinlichting (een BTI) aanvragen. U hebt dan voor de komende 3 jaar zekerheid over uw goederencode. We illustreren het belang van correcte goederencodes met een voorbeeld hieronder. Een simpel product als amandelen heeft dus vier goederencodes die al met één cijfer verschil een ander invoertarief ‘triggeren’.
 

amandelen

goederencode

invoertarief

bittere amandelen in dop

0802111000

0%

andere amandelen in dop

0802119000

5.6%

bittere amandelen zonder dop

0802121000

0%

andere amandelen zonder dop

0802129000

3.5%

Oorsprong goederen

De oorsprong van de goederen is nodig om het tarief voor douanerechten te bepalen. Afhankelijk van waar de oorsprong ligt, wordt er bij invoer een bepaald tarief toegewezen aan de goederencode.

  • Er is sprake van een preferentiële oorsprong als de goederen van die oorsprong een ‘preferentiële’ status hebben en kunnen genieten van een verlaagd invoerrecht.
  • Er bestaat ook een niet-preferentiële oorsprong. Die is bepalend om na te gaan of er handelsmaatregelen gelden zoals een in- en uitvoerverbod.

Het verschil tussen de twee types is dat er een financieel voordeel geldt als uw goed een preferentiële oorsprong heeft. Niet elk goed heeft een preferentiële oorsprong, maar wel altijd een niet-preferentiële oorsprong.

Sommige goederen hebben dus een preferentiële oorsprong en kunnen genieten van een verlaagd invoerrecht. Om die preferentiële oorsprong te vinden, moet u niet kijken naar het land van herkomst (het laatste land waar de goederen zijn gepasseerd, voordat ze in de EU aan te komen), maar naar het land waar de goederen volledig zijn verkregen (zoals dieren, gewassen, etc.) of waar de laatste belangrijke bewerking (voor industrieproducten) plaatsvond. Eens dat land is vastgesteld, moet u nagaan of er een handelsakkoord is gesloten tussen de EU en dat land. Is er geen, dan stopt het preferentieel verhaal. Is er wel een, dan vindt u daarin op basis van uw goederencode de specifieke regels i.v.m. de preferentiële oorsprong. Ook de aanvaarde bewijsmiddelen om de preferentiële oorsprong te bewijzen bij een controle van de douane, zijn opgenomen in het handelsakkoord.

Zo bepaalt bijvoorbeeld het handelsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk dat veel goederen die een Europese of Britse oorsprong hebben, en niet louter daar vandaan verstuurd worden, een nultarief genieten als aan alle voorwaarden voldaan is.

Douanewaarde

Eenmaal het tarief van invoerrechten op basis van de goederencode en het land van (preferentiële) oorsprong duidelijk is, moet u dat vermenigvuldigen met de douanewaarde om uiteindelijk het bedrag van de invoerrechten te vinden.

Ook hier zijn er vaste waarderingsregels om die douanewaarde te bepalen, maar in zo goed als alle gevallen gebeurt dat op basis van de transactiewaarderegel. De werkelijk betaalde of de te betalen prijs voor het product, dus de waarde op de factuur, wordt als douanewaarde gebruikt.

Aan deze waarde worden nog enkele kosten toegevoegd, zoals betaalde royaltyrechten, maar ook enkele van afgetrokken, zoals transport- en verzekeringskosten na de binnenkomst in de Europese Unie.

Kijk uw douaneformaliteiten goed na

Kortom, er zijn heel wat elementen binnen de douanewereld die u best nakijkt als u buiten de EU handelt. Het is verleidelijk om geen energie te steken in het nagaan van de correcte goederencode en oorsprong, door deze info simpelweg over te nemen van de factuur van de leverancier. De douaneautoriteiten voeren hier echter strenge controles op uit, met als gevolg hoge geldboetes en in fraudegevallen zelfs gevangenisstraffen.

U alleen, en niet uw douanevertegenwoordiger, bent verantwoordelijk voor de correctheid van uw douanedata, douaneaangifte en de nodige vergunningen. Een gewaarschuwd persoon is er twee waard!

Hebt u hier vragen over of wenst u hulp bij bepaalde douaneformaliteiten? Onze expert Emre Albayrak kan u met kennis van zaken adviseren en helpen.

Neem contact op met één van onze experten

Bert Derez

Bert Derez

Partner Tax & Legal Services

Contact
Emre Albayrak

Emre Albayrak

Senior Associate Tax & Legal Services

Contact