Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Btw-advies #Btw

Is een verbrekings-
vergoeding onderworpen aan btw?

vrijdag 19/02/2021
Contractbreuk

Een ‘schadevergoeding’ valt in principe buiten de werkingssfeer van de btw als de vergoeding geen tegenprestatie is voor de levering van een dienst of een goed.

Vaak wordt een verbrekingsvergoeding bij dienstenovereenkomsten met een afgesproken minimumduur ook zo gekwalificeerd. Alleen volgen de btw-regels niet één op één die burgerrechtelijke kwalificatie. Om discussies te vermijden, neemt u de btw-behandeling best op in het contract.

Dienstenovereenkomsten met een afgesproken minimumduur zijn bijvoorbeeld de verhuring of leasing van roerende goederen, abonnementen, enz.

De klant verbindt zich bij zo’n overeenkomst om gedurende de afgesproken termijn periodieke vergoedingen te betalen voor gepresteerde diensten. Bovendien moet de klant een verbrekingsvergoeding betalen als de overeenkomst door zijn of haar toedoen of fout verbroken wordt voor het verstrijken van de vastgelegde minimumduur.

De klant heeft bij zo’n overeenkomst echter ook een recht om de diensten niet effectief te gebruiken, zolang hij maar de volledige afgesproken vergoedingen betaalt. Kiest hij daarvoor, dan mag dat geen invloed hebben op de btw-behandeling volgens het Hof van Justitie. Dat besliste bijvoorbeeld dat de btw-behandeling van een vliegtuigticket niet kan veranderen als de klant uiteindelijk niet opdaagt voor de vlucht.

Btw-behandeling volgens het Hof van Justitie

Het Hof van Justitie trekt bovenstaande redenering door naar verbrekingsvergoedingen voor dienstenovereenkomsten met een afgesproken minimumduur.

In een eerste zaak (C-295/17) oordeelde het Hof dat de verbrekingsvergoeding onderworpen was aan btw als het bedrag gelijk was aan de vergoeding die de klant verschuldigd zou zijn bij de normale uitvoering van de overeenkomst.

In enkele latere arresten (C-242/18 en C-43/19) oordeelde het Hof dat de verbrekingsvergoeding ook aan btw onderworpen was als de dienstverlener bij verbreking door de klant slechts aanspraak kon maken op een gedeelte van de gemaakte kosten. Een bijkomende voorwaarde is wel dat de overeenkomst duidelijk afgebakende criteria bevat om de grootte van de verbrekingsvergoeding te bepalen. In deze situatie houdt de dienstverlener bij de prijsbepaling voor de periodieke vergoedingen immers rekening met de afgesproken minimumduur en de eventuele verbrekingsvergoeding.

Dat de verbreking tot gevolg heeft dat de dienstverlener geen verdere prestaties meer verstrekt voor het einde van de overeengekomen minimumcontractduur, heeft verder geen invloed op de btw-behandeling van de verbrekingsvergoeding.

Laat uw verbrekingsclausule nakijken

Prijsafspraken in een overeenkomst met een afgesproken maximumduur vermelden doorgaans expliciet of de prijzen inclusief of exclusief btw zijn. In de verbrekingsclausule staat daar meestal niets over, omdat partijen een verbrekingsvergoeding beschouwen als ‘schadevergoeding’ buiten btw.

Sluit u overeenkomsten met een afgesproken minimumduur af? Laat dan best de bewoording van de verbrekingsclausules eens nakijken. De manier waarop de verbrekingsvergoeding bepaald wordt, kan doorslaggevend zijn om te bepalen of ze al dan niet onderworpen is aan de btw.

In het licht van bovenstaande rechtspraak, is het raadzaam om in de overeenkomst uitdrukkelijk te vermelden dat de afgesproken verbrekingsvergoeding inclusief dan wel exclusief btw is. Zo vermijdt u onaangename discussies hierover op een moment dat de relatie reeds verzuurd is.

Sluit u dergelijke overeenkomsten af in een internationale context, dan is deze verduidelijking extra belangrijk. In veel landen heeft de btw-administratie nog niet verduidelijkt hoe deze rechtspraak haar standpunt beïnvloedt. De Britse btw-administratie paste in september 2020 haar guidance wel al aan. Zij beschouwt een vergoeding voor de vroegtijdige verbreking van een contract voortaan als een vergoeding voor de levering van een goed of een dienst waarop btw van toepassing is. Zelfs als het ‘schadevergoeding’ wordt genoemd in de overeenkomst.

Graag nog meer weten over btw? Lees hier meer.

Hebt u hier nog vragen over of wenst u advies over hoe u uw overeenkomsten best aanpast? Onze experten zijn er voor u. Aarzel niet om contact op te nemen.

Neem contact op met één van onze adviseurs

Wouter Brackx

Wouter Brackx

Partner Tax & Legal Services

Contact