Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Btw-advies #Autofiscaliteit

Belangrijke wijzigingen: VAA personenwagens en interesten op rekening-courant

dinsdag 27/02/2024

De overheid heeft twee belangrijke bekendmakingen gedaan. De maximale intrestvoet van toepassing vanaf 1 januari 2024 voor creditinteresten op de rekening-courant bedraagt 8,02%. En het voordeel van alle aard (VAA) op de personenwagens werd bijgestuurd voor inkomstenjaar 2024.

Marktrente voor creditinteresten rekening-courant

De maximaal aftrekbare interestvoet voor 2024 bedraagt 8,02%. Dat is een verhoging van 2,23% tegenover de 5,70% van 2023.

Sinds 1 januari 2020 is de zogenaamde MFI-rentevoet opgenomen in artikel 55 WIB 92. Die rentevoet, bekendgemaakt door de Nationale Bank van België, is van toepassing op leningen tot en met 1 miljoen euro met een variabel tarief en een initiële rentevaste periode tot één jaar. Die leningen worden verstrekt aan niet-financiële vennootschappen.

Op basis van artikel 55 WIB 92 wordt deze intrestvoet verhoogd met 2,5% om de maximaal aftrekbare intrestvoet te berekenen. Voor 2024 bedraagt de maximaal aftrekbare intrestvoet 5,52%, verhoogd met 2,5% komt dat neer op 8,02%. In principe moet de belastingplichtige geen bewijs meer leveren dat de toegepaste interestvoet overeenstemt met de marktrente.

Wat betekent dat concreet voor vennootschappen?

Als een bedrijfsleider of aandeelhouder van een vennootschap geld ter beschikking stelt aan diezelfde vennootschap, kunnen er intresten toegekend worden op deze schuldvordering. Deze creditinteresten zijn voor de vennootschap aftrekbaar in de mate dat de gehanteerde rente niet hoger is dan de MFI-rentevoet (verhoogd met 2,5%). Het ontleende bedrag mag de som van de belaste reserves bij het begin van het boekjaar en het fiscaal gestort kapitaal op het einde van het boekjaar ook niet overschrijden. Het fiscaal gestort kapitaal is het absolute minimum.

Bij een overschrijding van die grenzen, worden de intresten voor dat deel geherkwalificeerd in een (niet-aftrekbaar) dividend. De ontvangen intresten zijn bij de bedrijfsleider onderworpen aan roerende voorheffing van 30%.

Creditinteresten van de rekening-courant over de laatste 5 inkomstenjaren

 Kalenderjaar Creditinteresten rekening-courant

2020 

4,06% 

2021 

4,07% 

2022 

4,07% 

2023 

5,70% 

2024 

8,02% 

Berekening voordeel alle aard bedrijfswagens

De referentie-CO2-uitstoot voor inkomstenjaar 2024 is kenbaar gemaakt. Deze uitstoot vormt een belangrijke parameter voor de bepaling van het voordeel alle aard (VAA) voor bedrijfswagens.

Aangezien er meer energiezuinigere wagens (elektrische en hybride) ingeschreven worden, daalt de jaarlijkse referentie-uitstoot. Het gevolg is dat het VAA van (fossiele) bedrijfswagens stijgt.

Referentie-CO2-uitstoot voor inkomstenjaren 2023 en 2024

 

InkomstenjaarVoertuigen met benzine, lpg- of aardgasmotorDieselvoertuigen 

2023 

82 g/km 

67 g/km 

2024 

51 g/km 

42 g/km 

Wat betekent dat concreet voor het VAA?

Stel,een bedrijfswagen Audi A4 (benzine), aangekocht en ingeschreven op 27 mei 2022 met een cataloguswaarde van 45.000 euro en 9.450 euro werkelijk betaalde btw. De CO2-uitstoot is 128 g/km.

Voordeel alle aard 2023

CO2-percentage = 5,5% + (128 g/km - 82 g/km) x 0,1% = 10,10%

(45.000 euro + 9.450 euro) x 100% x 120/365 x 6/7 x 10,10% = 1.549,75 euro

(45.000 euro + 9.450 euro) x 94% x 245/365 x 6/7 x 10,10% = 2.974,22 euro

Totaal VAA: 4.523,97 euro

Voordeel alle aard 2024

CO2-percentage = 5,5% + (128 g/km - 51 g/km) x 0,1% = 13,20%

(45.000 euro + 9.450 euro) x 94% x 121/366 x 6/7 x 13,20% = 1.914,51 euro

(45.000 euro + 9.450 euro) x 88% x 245/366 x 6/7 x 13,20% = 3.629,05 euro

Totaal VAA: 5.543,56 euro

Dat komt neer op een totale stijging van het VAA met 1.019,59 euro of bijna 23% tegenover 2023.

Ondertussen heeft minister van Financiën Vincent Van Peteghem echter een akkoord bereikt binnen de federale regering voor een hervorming van de referentie-CO2-uitstoot. Die hervormde uitstoot houdt rekening met het totale wagenpark en zorgt zo voor een correctere berekening.

Referentie-CO2-uitstoot voor inkomstenjaar 2024 na het akkoord

InkomstenjaarVoertuigen met benzine, lpg- of aardgasmotorDieselvoertuigen 

2024 

78 g/km 

65 g/km 

Voordeel alle aard 2024 na het akkoord

CO2-percentage = 5,5% + (128 g/km – 78 g/km) x 0,1% = 10,5%

(45.000 euro + 9.450 euro) x 94% x 121/366 x 6/7 x 10,5% = 1.522,90 euro

(45.000 euro + 9.450 euro) x 88% x 245/366 x 6/7 x 10,5% = 2.886,74 euro

Totaal VAA: 4.409,65 euro

Dankzij de tussenkomst van de minister ligt het VAA in 2024 dus 1.133,91 euro lager dan aanvankelijk voorzien, en in ons voorbeeld zelfs iets lager dan in 2023.

Hebt u hier nog vragen over? Onze Tax & Legal experten helpen u graag verder.

Neem contact op met één van onze experten

Hendrik Hubau

Hendrik Hubau

Director Tax & Legal Services

Contact
Pieter Vandierendonck

Pieter Vandierendonck

Manager Tax & Legal Services

Contact