Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Btw-advies #Business Legal #Business & International Tax #Fiscaliteit #Vennootschap

Hoe keert u een fiscaal interessant dividend uit?

donderdag 11/03/2021
Hoe keert u een fiscaal interessant dividend uit

Wil u grotere bedragen uit uw vennootschap halen, dan kan u zichzelf, en alle andere aandeelhouders, een dividend uitkeren. En als u het nodige geduld opbrengt, dan kan deze uitkering aan een fiscaal gunstig tarief gebeuren. 

Een dividend geeft u de mogelijkheid zowel (een gedeelte van) de winst van het huidige boekjaar uit te keren als de aangelegde reserves van vorige boekjaren.

Na afsluiting van het boekjaar beslist de algemene vergadering over de bestemming van de winst. Het gaat hier om de winst na betaling van 25% of 20% vennootschapsbelasting. Die bestemming kan de uitkering van een dividend zijn. Wie niet wil wachten tot afsluiting van het boekjaar kan met een interimdividend of een tussentijds dividend werken. Maar sowieso moet elk soort dividend getoetst worden aan de dubbele balanstest.
 

Standaard wordt op een dividend 30% roerende voorheffing ingehouden. Dat tarief kan onder strikte voorwaarden wel verminderd worden tot 15% dankzij de Verlaagde Voorheffing/Précompte Réduit of kortweg VVPR-bis regeling.

Aandelen uitgegeven door een ‘kleine’ vennootschap na 1 juli 2013 naar aanleiding 
van een inbreng in geld (zowel bij een kapitaalsverhoging als bij de oprichting van nieuwe vennootschappen) genieten onder de VVPR-bis regeling van verlaagde roerende voorheffing. 20% voor een winstverdeling uit het tweede boekjaar na uitgave van de aandelen en een verdere daling tot 15% vanaf het derde boekjaar. Wachten loont dus. 

Deze dividenden mag u putten uit de winst van het huidige boekjaar en uit de gereserveerde winst van voorgaande boekjaren. Na afloop van de wachttermijn van 3 jaar kan u de winst uit de gewachte jaren in één keer uitkeren en vanaf dan elk jaar de winst van dat boekjaar. Dat verschilt van de liquidatiereserve. 

Naast geduld, zijn er nog een paar bijkomende voorwaarden waaraan u moet voldoen om van de voordelige VVPR-bis regeling te genieten. Win daarom best fiscaal advies in over uw specifieke situatie zodat u de meest optimale beslissing neemt.

Wat is een interimdividend?

Het bestuursorgaan van een naamloze of een besloten vennootschap kan de bevoegdheid krijgen een interimdividend uit te keren. Dat kan op gelijk welk moment van het boekjaar, maar mag enkel voortkomen uit de winst van het lopende boekjaar of van een vorig boekjaar waarvan de jaarrekening nog niet werd goedgekeurd. Overgedragen verlies moet bovendien eerst afgetrokken worden van de uitkeerbare winst. Volgens de nieuwe vennootschapswetgeving moet deze mogelijkheid in de statuten van uw vennootschap staan. In de statuten van uw bv staat deze nieuwe mogelijkheid waarschijnlijk nog niet. De statuten van uw nv laten deze techniek wel toe, maar vermelden misschien nog een aantal beperkingen die ondertussen afgeschaft zijn. Laat uw statuten daarom best screenen door een expert en doe voor 1 januari 2024 het nodige om ze te laten aanpassen als u van deze techniek gebruik wil maken.

 

Wat is een tussentijds dividend? 

Het zijn de aandeelhouders die beslissen over de toekenning van een tussentijds dividend. Dat gebeurt door een bijzondere algemene vergadering, die op eender ander moment plaatsvindt dan de ‘gewone’ algemene vergadering die de jaarrekening goedkeurt. Het nieuwe vennootschapsrecht biedt veel flexibiliteit. Zo is het mogelijk om de niet-uitgekeerde winsten van voorgaande al afgesloten boekjaren alsnog uit te keren. Hetzelfde geldt voor de winst van  het lopende boekjaar of van een vorig boekjaar waarvan de jaarrekening nog niet goedgekeurd werd.

Wilt u graag meer weten over fiscale optimalisatie, download het e-book.

Neem contact op met één van onze adviseurs

Bert Derez

Bert Derez

Partner Tax & Legal Services

Contact
An Lettens

An Lettens

Partner Tax & Legal Services

Contact
Bert Lutin

Bert Lutin

Partner Tax & Legal Services

Contact