Overslaan en naar de inhoud gaan
#Business Consulting #Organisation development #Organisation design

Hoe bouwt u een performant team uit?

vrijdag 22/03/2024

Projecten doen slagen, is altijd het resultaat van teamwerk – hoe cliché dat ook klinkt. In welke sector uw onderneming ook actief is, de prestaties van uw team houden rechtstreeks verband met de resultaten die u als bedrijf neerzet. Een goede reden dus om uw team onder de loep te nemen. Hieronder leest u enkele stappen en benaderingen voor een performant team waarin iedereen zich goed voelt.

Een stevige basis is een goed begin

Bouw het projectteam op met complementariteit in denken, vaardigheden en persoonlijkheden. Iemand die niet in uw teamdynamiek past, hoe ervaren die persoon ook mag zijn, zal niet het beste van zichzelf kunnen geven. Besteed daarom voldoende aandacht aan persoonlijkheden, drijfveren en individuele doelen en ga niet te snel bij de selectie.

Een sterke onboarding en gedeelde waarden vormen de essentie. Geef relevante informatie over de missie, visie en doelen van het team en wijs mentors of buddies toe om een snelle integratie te bevorderen. Bewaak dat elke individu zich kan identificeren met de kernprincipes. Zo ontstaat een gevoel van eenheid.

Verwarring en conflicten voorkomt u door duidelijkheid te scheppen over de rollen en verantwoordelijkheden van elk teamlid. Stimuleer open gesprekken over taken en help teamleden om hun taken beter te begrijpen. Leg hierbij ook de redenvan taken en projecten uit. Dat zal helpen om betrokkenheid en een gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid te creëren.

Ook regelmatige teambuildingactiviteiten, zowel informeel als formeel, zijn nuttig om de onderlinge relaties te versterken en de teamgeest te bevorderen.

Leer elkaar kennen en begrijpen op verschillende niveaus

Gebruik check-in-vragen om elkaar beter te leren kennen en een sterkere band op te bouwen. Dit kan variëren van informele vragen tot diepere vragen over persoonlijke ervaringen. U kan bijvoorbeeld een eerste inzicht krijgen in wie jullie zijn via de ludieke en creatieve persoonlijkheidstest van Adobe.

Voor meer inzicht kan u gebruik maken van persoonlijkheidstesten, zoals de Insights Discovery en het Enneagram. Deze testen helpen om inzicht te krijgen in individuele denk- en gedragspatronen. Het delen van deze informatie bevordert begrip en zorgt voor een dieper niveau van empathie binnen het team. Wat vervolgens ook de communicatie en samenwerking binnen uw team stimuleert.

Normen en waarden

Definieer samen de normen en waarden binnen het team, zoals respect, openheid, betrokkenheid, vertrouwen en samenwerking. Door erover te communiceren en ze te integreren in het dagelijkse werk zorgt u ervoor dat het geen lege termen zijn, maar dat de normen en waarden echt leven in het team.

Een hele goede methode is de benadering van Patrick Lencioni. Hij vertrekt vanuit de vijf dysfuncties van een team om zo vertrouwen op te bouwen aan de hand van gezonde conflicten, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en focus op gemeenschappelijke doelen.

Conflictbeheersing

Net zoals in alle menselijke relaties, kan het in een team soms eens botsen. Deze conflicten kunnen waardevolle groeimomenten zijn, op voorwaarde dat u ze op de juiste manier benadert. Effectieve conflictbeheersingstechnieken, zoals (opnieuw) actief luisteren, open vragen stellen en zoeken naar win-winoplossingen, zijn hierbij de sleutels om een conflict te transformeren in een vlotte samenwerking.

Op een overkoepelend niveau is een cultuur van respect en begrip noodzakelijk om conflicten in de kiem te smoren. Een handig hulpmiddel hierbij is de vragenlijst van Thomas en Kilmann om elk teamlid zijn eigen conflictstijl te leren ontdekken.

Veranderingen zijn dagelijkse kost

In een werkomgeving verandert er elke dag wel iets. Denk aan (onvoorziene) wijzigingen aan het project en dus andere of gewijzigde taken die ermee gepaard gaan, maar ook teamleden die de afdeling of organisatie verlaten en nieuwe gezichten die erbij komen.

Wanneer er wijzigingen plaatsvinden in het team, is het belangrijk om aandacht te besteden aan de nieuwe teamdynamiek. Volgens het model van de sociaal psycholoog Bruce Tuckman doorloopt een team vijf fasen in een vaste volgorde om uit te groeien tot een optimaal functionerend team:

  • Forming – De groep wordt gevormd. Er is nog geen teamgevoel en de specifieke rollen voor de teamleden moeten nog bepaald worden.
  • Storming – De teamleden hebben een eigen plaats binnen de groep en delen ideeën over de onderlinge verdeling van de rollen. In deze fase zijn er vaak conflicten.
  • Norming – De rollen zijn vastgelegd en er zijn ook regels en methodes om samen te werken. De teamleden geven elkaar op een constructieve manier feedback.
  • Performing – In deze fase opereert het team zelfstandig. De teamleden vertrouwen elkaar en werken samen aan het voorgenomen doel.
  • Adjourning – Het team wordt opgeheven. Dit komt bijvoorbeeld door gewijzigde doelstellingen of wanneer het project voltooid is.

Wees u ervan bewust dat stilstand gelijk is aan achteruitgang. Zorg regelmatig voor nieuwe impulsen in uw team. Nieuwe collega's, een andere omgeving of een verandering in de manier van werken brengen nieuwe inzichten en bieden een emotionele prikkel die gedrags- en cultuurverandering stimuleren.

Zoals u ziet, hoeft een performant team geen zeldzaam fenomeen te zijn. De sleutel zit in wederzijds begrip en vooral in het bewust omgaan met normen en waarden, conflicten en veranderingen.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over dit topic. We helpen u graag.

Neem contact op met één van onze experten

Chloé Laire

Chloé Laire

Senior Manager Business Consulting

Contact