Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Estate Planning

Hoe beslist u wat er na uw overlijden met uw vermogen gebeurt?

dinsdag 15/06/2021
Wat na uw overlijden met uw vermogen

De controle en het beheer over uw vermogen hoeft niet volledig te stoppen bij uw overlijden. U kan in zekere mate beslissen wat er na uw overlijden met uw vermogen zal gebeuren. Deze beslissingen kunnen zowel gaan over de latere overgang van het vermogen, als het beheer ervan.

Fideïcommis de residuo

Een veel gebruikte techniek met het oog op een latere overgang van het vermogen is de opname van een zogenaamd ‘fideïcommis de residuo’ beding in de schenkingsakte of in het testament.

Een beding fideïcommis de residuo vraagt van u twee afzonderlijke handelingen.

  • Met een fideïcommis de residuo maakt u het goed onmiddellijk over aan de eerste begunstigde, de ‘bezwaarde’. De eerste begunstigde wordt via de schenking of het testament eigenaar van het goed. Hij of zij mag erover beschikken, het gebruiken of zelfs verkopen. De mogelijkheid om zelf te schenken, wordt meestal uitgesloten.
  • Uit een fideïcommis de residuo vloeit voort dat de goederen, of wat daarvan overblijft, bij het overlijden van de eerste begunstigde overgedragen worden aan een tweede begunstigde, de ‘verwachter’. De resterende goederen verdwijnen uit het vermogen van de overleden eerste begunstigde, keren vervolgens theoretisch terug naar het vermogen van de beschikker, en worden vervolgens finaal aan het vermogen van de tweede begunstigde overgemaakt.

Private stichting

Soms is het belangrijk bepaalde vermogensbestanddelen samen te houden en ze zorgvuldig en professioneel te beheren, in het belang van volgende generaties. Denk aan de aandelen van uw familiebedrijf, een kunstcollectie of een verzameling oldtimers. Het gaat vaak om verschillende afzonderlijke delen waarvan het unieke geheel net de meerwaarde is.

Een Belgische private stichting biedt voor deze situaties een passende oplossing. Het is een entiteit met rechtspersoonlijkheid zonder leden die het familievermogen samenhoudt, beschermt tegen derden en de familiale belangen behartigt.

Het vermogen wordt samengebracht in de stichting ten gunste van volgende generaties. U draagt het over aan de stichting om één of meerdere in de statuten nader omschreven belangeloze doelen te verwezenlijken. Die kunnen zeer divers en uiteenlopend zijn. Denk aan het in stand houden of tentoonstellen van een kunstcollectie of ander patrimonium.

De vermogensbestanddelen die aan de private stichting overgedragen worden, verlaten het vermogen van de beschikker definitief. Bijgevolg horen ze niet langer tot de nalatenschap van de overdrager. Ze worden niet verdeeld onder de erfgenamen, hoewel ze wel ten gunste kunnen staan van de erfgenamen, zonder dat die daar zelf een vorderingsrecht op hebben.

In de praktijk wordt het behartigen van familiale belangen in de statuten vaak gecombineerd met goede doelen zoals wetenschappelijk onderzoek,armoedebestrijding … De private stichting is uitermate geschikt om filantropische doelen te steunen zoals het Rode Kruis, Artsen Zonder Grenzen, Kom op tegen Kanker.

Schenkingen en legaten aan een private stichting gebeuren aan afzonderlijke, vaste tarieven. Vanaf 1 juli 2021 worden schenkingen en legaten aan vzw’s en stichtingen van openbaar nut niet meer belast in Vlaanderen. Let wel, dit geldt niet voor de private stichtingen, waarvoor de huidige tarieven behouden blijven.

Extra zorg verzekerd

Als u een kind hebt dat permanent extra zorg nodig heeft, is naast een schenking en een erfovereenkomst, een op maat gemaakte private stichting een heel interessant instrument om de zorg voor dat kind op te vangen.

Waardig alternatief voor duolegaat

Vanaf 1 juli 2021 schaft de Vlaamse regering het fiscaal voordeel van het duolegaat af! Het duolegaat is een techniek waarbij u in uw testament meerdere begunstigden aanduidt: een vriend of familielid én een goed doel. De liefdadigheidsinstelling erft een deel van uw vermogen op voorwaarde dat ze alle erfbelastingen betaalt, ook die van de andere begunstigden. Als u een testament met een duolegaat hebt, laat u dat best nakijken. En u kan altijd een stichting overwegen om aan filantropie te doen.

Wil u graag meer weten over Estate Planning, download het e-book.

Neem contact op met één van onze adviseurs

Dirk De Groot

Dirk De Groot

Partner Moore Law

Contact
Robby Ackermans

Robby Ackermans

Partner Moore Law

Contact
Peter Meeuwssen

Peter Meeuwssen

Partner Moore Law

Contact
Jo Roseleth

Jo Roseleth

Managing Partner Tax & Legal Services

Contact