Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax #Btw-advies #Autofiscaliteit #Voordeel Alle Aard (VAA)

Hoe berekent u het VAA van een lichte vrachtauto?

donderdag 25/03/2021
Hoe berekent u het VAA van een lichte vrachtauto?

Voor lichte vrachtauto’s die door de fiscus als een personenwagen worden beschouwd, wordt het VAA berekend op basis van de berekeningsmethode voor personenwagens. Gaat het echter om een ‘echte’ lichte vrachtauto, dan mag u die forfaitaire waarderingsmethode niet toepassen. 

Voor echte lichte vrachtauto’s gelden de algemene regels voor het bepalen van een voordeel van alle aard. De werkelijke waarde wordt belast in hoofde van de genieter. Dat zijn m.a.w. de kosten die de genieter had moeten maken om over zo’n wagen te kunnen beschikken

Hoe berekenen?

Concreet kan u de werkelijke waarde berekenen door de kostprijs per kilometer te vermenigvuldigen met de werkelijk gereden privékilometers. Weet dat woon-werkverplaatsingen worden beschouwd als privéverplaatsingen.

Die kostprijs per kilometer kan worden geraamd volgens specifieke vakbladen of door de totale kostprijs per jaar (afschrijving van de aankoopprijs, verzekering, onderhoud en herstellingen, brandstof,…) te delen door het totaal aantal kilometers. Dat zal meestal leiden tot een hogere waardering dan wanneer de berekening volgens de forfaitaire waarderingsmethode wordt gevolgd.

Wilt u graag meer weten over autofiscaliteit, download het e-book.

Neem contact op met één van onze adviseurs

Bert Derez

Bert Derez

Partner Tax & Legal Services

Contact
An Lettens

An Lettens

Partner Tax & Legal Services

Contact