Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax #Btw-advies #Autofiscaliteit #Voordeel Alle Aard (VAA)

Hoe berekent u het VAA van een lichte vrachtauto?

woensdag 11/01/2023
Hoe berekent u het VAA van een lichte vrachtauto?

Voor lichte vrachtauto’s die door de fiscus als een personenwagen worden beschouwd, wordt het voordeel van alle aard (VAA) berekend op basis van de berekeningsmethode voor personenwagens. Gaat het echter om een ‘echte’ lichte vrachtauto, dan mag u die forfaitaire waarderingsmethode niet toepassen.

Download e-book autofiscaliteit

Voor echte lichte vrachtauto’s gelden de algemene regels voor het bepalen van een VAA. De werkelijke waarde wordt belast in hoofde van de genieter. Dat zijn m.a.w. de kosten die de genieter had moeten maken om over zo’n wagen te kunnen beschikken.

Hoe berekenen?

Concreet kan u de werkelijke waarde berekenen door de kostprijs per kilometer te vermenigvuldigen met de werkelijk gereden privékilometers. Weet dat woon-werkverplaatsingen worden beschouwd als privéverplaatsingen.

Die kostprijs per kilometer kan worden geraamd volgens specifieke vakbladen of door de totale kostprijs per jaar (afschrijving van de aankoopprijs, verzekering, onderhoud en herstellingen, brandstof…) te delen door het totaal aantal kilometers. Dat zal meestal leiden tot een hogere waardering dan wanneer de berekening volgens de forfaitaire waarderingsmethode gebeurt.

Wilt u graag meer weten over autofiscaliteit, download het e-book.

Neem contact op met één van onze experten

An Lettens

An Lettens

Partner Tax & Legal Services

Contact
Dimitri Lemeire

Dimitri Lemaire

Director Tax & Legal Services

Contact
Bert Derez

Bert Derez

Partner Tax & Legal Services

Contact