Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Btw #Btw Advies

Energie-akkoord: btw-wijzigingen - verlenging verlaagd
btw-tarief

maandag 21/03/2022
Energieakkoord: btw-wijzigingen - verlenging verlaagd btw-tarief

Op 18 maart 2022 heeft de ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd in het kader van het energie-akkoord.

Onder meer volgende maatregelen werden genomen:

De verlenging van het verlaagd tarief van 6% voor de afbraak en wederopbouw van particuliere woningen in het ganse land met 1 jaar (tot en met 31 december 2023). Lees hier het artikel 'Voorwaarden voor afbraak & heropbouw van een privéwoning aan 6%' voor meer informatie. De voorwaarden om van deze tariefverlaging te genieten, blijven hetzelfde. 

Verlenging van het verlaagde btw-tarief van 6% tot 30 september 2022 voor de levering van elektriciteit in het kader van residentiële contracten.

Invoering van een tijdelijke verlaagd btw-tarief van 6% tot 30 september 2022 voor de levering van aardgas en warmte via warmtenetten. Ook deze verlaging geldt louter voor huishoudens.

De invoering van een verlaagd btw tarief van 6% vanaf 1 april 2022 tot en met 31 december 2023 voor zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen, ook voor woningen die nog geen 10 jaar in gebruik werden genomen. Dit betekent dat nu ook bij nieuwbouwprojecten deze investeringen aan 6% btw kunnen, mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan: 

  • De energiebron moet geleverd en geïnstalleerd worden in een woning die jonger is dan 10 jaar. Dat mogen ook nieuwbouwwoningen zijn, of woningen die nieuw zijn opgebouwd na afbraak van een bestaand pand. Bij aankoop van een nog te bouwen woning/woning op plan in zijn geheel, inclusief een warmtepomp, zonneboiler en/of zonnepanelen, bedraagt het btw-tarief op het geheel toch 21%.
  • De klant moet een eindverbruiker zijn. Het lagere tarief is dus van toepassing voor die werken aan privéwoningen van particulieren en bepaalde gelijkgestelde instellingen (bejaardentehuizen etc.)
  • De installatie moet dienen voor een woning die enkel of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt. Zijn dus uitgesloten: technische installaties die uitsluitend dienen voor de energie- of warmtevoorziening voor elementen die niet onder de gewone bewoning vallen zoals zwembaden, sauna's, … Bij gemengd gebruik van de installatie, dus ook voor de bewoning, is het tarief van 6% wel van toepassing.
  • De geïnstalleerde energiesystemen zelf moeten aan bepaalde referentienormen voor uitstoot voldoen. De meeste zonneboilers en warmtepompen hebben geen of nauwelijks uitstoot, voor die installaties is het dan ook geen enkel probleem om deze referentienormen te behalen. Bepaalde technische installaties die gedeeltelijk terugvallen op fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld zonneboilers die maar gedeeltelijk functioneren op basis van zonnewarmte, moeten de specifieke referentienorm behalen die geldt voor de specifieke bijkomende verwarmingsinstallatie op fossiele brandstof die verbonden is met de betrokken zonneboiler.
  • De toepassing van het verlaagd btw-tarief moet uitdrukkelijk op de factuur worden vermeld en de klant krijgt 1 maand tijd om de factuur en het verlaagd btw-tarief te betwisten.

Hebt u nog vragen over deze maatregelen, aarzel dan niet ons btw-team te contacteren.

Neem contact op met één van onze adviseurs

Bert Derez

Bert Derez

Partner Tax & Legal Services

Contact
Karolien Vanmeerhaeghe

Karolien Vanmeerhaeghe

Senior Manager Tax & legal services

Contact