Overslaan en naar de inhoud gaan
#Corporate Finance #Financiering #Cashflow

Eigen vermogen en schuld: een gezonde balans?

donderdag 11/06/2020
Eigen vermogen en schuld hoe vindt u een gezonde balans

Wat geldt voor bedrijfsfinanciering in het algemeen, geldt in overtreffende trap voor M&A. Plant u een overname van een bedrijf, dan is de zoektocht naar de ideale financieringsmix een noodzakelijke investering in tijd en middelen.

  • Hoe bereikt u het optimale evenwicht tussen eigen vermogen en schuld?
  • Hoe weegt u verschillende financieringsopties tegenover elkaar af voor een M&A?
  • Zijn medeaandeelhouders te verkiezen boven een banklening?

Om voldoende extra kapitaal bijeen te brengen voor een M&A, is een lening bij de bank vaak het eerste waaraan de overnemer denkt. Om een banklening rond te krijgen is een stevig onderbouwd kredietdossier nodig. Daarin toont de overnemer zijn terugbetalingscapaciteit aan. Bij overnamedossiers zien banken het uitgeleende geld en de interest graag terugbetaald in een periode van 5 tot 7 jaar. Met onroerend goed als onderpand kan dat oplopen tot 15 jaar. Hou daar rekening mee bij het uitstippelen van uw financiële plan. Hou er ook rekening mee dat de bank vaak een eigen inbreng van 25 tot 30% van de overnameprijs verwacht. Een banklening is geen onlogische keuze, maar lang niet de enige mogelijkheid.

Een vendor loan is zo’n andere optie en betekent dat de verkoper aanvaardt dat een deel van de betaling uitgesteld wordt. De facto komt het erop neer dat de koper een lening krijgt van de verkoper. Het is een leverancierskrediet dat volledig op de balans van de koper komt. Een variant van de vendor loan is de earn-out, waarbij het bedrag van de uitgestelde betaling kan wijzigen in functie van toekomstige ontwikkelingen of resultaten. De boekhoudkundige implicaties hangen af van de contractuele afspraken.

Nog een opmerkelijk verschil tussen deze beide vormen van uitgestelde betaling in samenspraak met de verkoper is de kostprijs.

Kapitaal kunt u ook vinden door medeaandeelhouders bij de overname te betrekken, gaande van een bevriende partij tot professionele investeerders (venture capital, private equity). De implicaties van het aantrekken van aandeelhouders zijn veel ingrijpender dan de vendor loan of banklening, want de partijen brengen niet alleen kapitaal in, maar ook een - soms doorslaggevende - stem in het reilen en zeilen van de onderneming.

Financiering kan ook met een mezzanine-lening bij banken of private investeerders. Mezzanine-leningen zijn een hybride vorm van leningen die elementen van eigen vermogen en schuld combineert. Aan dit type van lening zijn vaak warrants gekoppeld, die de kredietverstrekker het recht geven om een deel van het aandelenkapitaal te kopen tegen een voorafbepaalde prijs als de onderneming verkocht wordt. Voordeel van de formule: de balansstructuur van de koper blijft voldoende sterk. Nadeel: een mezzanine-lening is duurder dan een klassieke banklening.

Om het belang van de juiste financieringsmix extra te duiden: elke keuze die u maakt over hoe u uw kapitaal bijeenbrengt voor een bedrijfsovername, heeft erg specifieke gevolgen op vlak van kostprijs, balansstructuur en (zeggenschap over) de strategie van de onderneming.

Tel daarbij de opkomst van de convenanten, de bijzondere afspraken tussen financiële instelling en onderneming die de jongste jaren opgang maken bij kredietovereenkomsten. In dergelijke convenanten staan bijvoorbeeld balans- en rendementsratio’s die u als koper moet respecteren. Haalt u die ratio’s niet, dan ziet de financiële instelling dat als een extra risico, wat leidt tot boetes en hogere rentevoeten.

Verlies zeker niet uit het oog dat u, samen met de onderneming, ook de eventuele schulden van het bedrijf overneemt. Die zijn meteen na de overname onmiddellijk opeisbaar. Het beklemtoont het belang van de grondige due dilligence, maar vereist ook dat u daar het nodige kapitaal voor hebt. Idem dito met de financiering van het werkkapitaal dat nodig is om de onderneming te laten draaien en de leveranciers en medewerkers te betalen.

De ideale financieringsmix is complex maatwerk met verstrekkende gevolgen voor de toekomstige bedrijfsvoering en vereist een multidisciplinaire benadering.

Neem contact op met één van onze experten

Philippe Craninx

Philippe Craninx

Managing Partner Corporate Finance

Contact