Overslaan en naar de inhoud gaan
#Corporate Finance #Financiering #Overname

Wat is uw onderneming werkelijk waard?

donderdag 11/06/2020
Wat is uw onderneming werkelijk waard

Multiples worden veel gebruikt voor de waardering van een onderneming en de prijsvorming bij M&A transacties. De methode is snel, maar zonder grondige analyse en voorbereiding niet altijd even secuur. Waar let u best op wanneer u ze toepast?

  • Wanneer zijn multiples zinvol (en wanneer niet)?
  • Welke addertjes schuilen onder het gras?

Met een multiple berekent u de waarde van uw bedrijf op basis van de verkoopwaarde van gelijkaardige bedrijven en transacties. Het is de verhouding tussen de betaalde prijs en bepaalde value drivers van de deal, zoals de koers/winst (K/W) of de ondernemingswaarde/EBITDA. Vandaar de synoniemen ‘marktgebaseerde waardering’ of ‘comparables’. Op het eerste gezicht is het een eenvoudige methode - meteen ook de reden waarom de techniek populair is. De werkwijze oogt verbluffend gemakkelijk: u stelt een groep van vergelijkbare bedrijven (peergroup) samen, berekent de gemiddelde multiples die de overnemer ervoor betaalde en past ze toe op uw onderneming.

Maar, er is een grote ‘maar’: wie geen rekening houdt met de addertjes onder het gras, dreigt foute conclusies te trekken.

Adder 1: de peergroup is niet representatief voor uw onderneming.

Draag er zorg voor dat u bedrijven selecteert met de juiste parameters: let vooral op de grootte, de verwachte groei, de rendabiliteit, het marktsegment en de marktpositie. Wenst u een traiteurzaak te waarderen, pas dan niet de gemiddelde multiple in de voedingssector toe. Waardeert u een mature onderneming met een standvastige business, beroep u dan niet op de multiple van een exploderende start-up of scale-up.

Adder 2: u kent de schuldpositie van de ondernemingen niet.

Voor een correcte vergelijking is de schuldpositie van de bedrijven waarmee je vergelijkt van doorslaggevend belang. Multiples zoals koers/winst, worden berekend op aandelenwaarde: de ondernemingswaarde minus de netto schuldpositie. Wat moet u doen voor een juiste berekening van uw multiple? U verhoogt eerst de aandelenwaarde van elke onderneming uit de peergroup met haar netto schuldpositie. Op basis daarvan berekent u de gemiddelde multiple en past die toe op uw onderneming. Verreken ook uw eigen netto schuldpositie om de waarde van uw aandelen te kennen

Adder 3: u houdt geen rekening met het financiële effect van niet-operationele items.

Zo kunt u zich miskijken op eenmalige of uitzonderlijke kosten en opbrengsten of interesten op overtollige liquide middelen. Een geval apart zijn operationele leasings. Ze verbergen enerzijds een langetermijnschuld, afschrijvingen én interesten, maar overschatten anderzijds de huurlasten.

Adder 4: u onderzoekt niet wat verstaan wordt onder ‘multiple’ en de basis waarop u ze toepast.

Stel uzelf voldoende vragen, zoals: ‘Naar welke tijdsperiode verwijst de berekende value driver?’. Het laatste jaar, het eerste budgetjaar of de laatste vier kwartalen? Slaan de multiples op daadwerkelijk gesloten transacties of naar de krijtlijnen van een aangekondigde deal? Bevat de transactiewaarde een earn-out, die misschien nooit zal worden betaald?

De waarde van de multiple als waarderingstechniek hangt volledig af van de kwaliteit van uw informatie. Investeer dan ook voldoende tijd en middelen in een grondige analyse en onderbouwing. Maak ook cross-referenties en combineer verschillende waarderingsmethoden - zoals de Discounted Cash Flow-methode (DCF) en de substantiële waardering - omdat ze elk een andere analyse vergen en dus mogelijk telkens nieuwe inzichten opleveren.

Neem contact op met één van onze experten

Philippe Craninx

Philippe Craninx

Managing Partner Corporate Finance

Contact