Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business Legal #Buitenland #Duitsland #Aandelen

Duitse exitheffing op meerwaarde aandelen aangescherpt

maandag 26/04/2021
German flags waving in the wind at famous Reichstag building, seat of the German Parliament Deutscher Bundestag , on a sunny day with blue sky and clouds, central Berlin Mitte district, Germany

In tegenstelling tot België kent Duitsland een belastingregime dat onder meer de meerwaarde op aandelen belast voor inwoners die het land na enige tijd verlaten. De zogenaamde exitheffing.

De voorwaarden en modaliteiten van dit exitregime worden nu met een nieuw wetsvoorstel aangescherpt. Stel uw eventueel geplande verhuis dus niet langer uit.

Wat is een exitheffing?

Natuurlijke personen die tijdens een welbepaalde periode inwoner zijn van Duitsland en aandeelhouder van minstens 1% van de aandelen van een binnenlandse of buitenlandse vennootschap, worden geacht bij een verhuis naar het buitenland meerwaarde op deze aandelenparticipatie te realiseren. Deze fictieve realisatie leidt tot een belastingheffing over de meerwaarde aan een tarief van ongeveer 30%.

Wat zijn de huidige voorwaarden?

De Duitse exitheffing is slechts van toepassing als het gaat om:

  • Een natuurlijke persoon die zijn domicilie of zijn gewone verblijfplaats in Duitsland heeft voor een periode van minstens 10 jaar.
  • Een natuurlijke persoon die voor minstens 1% aandeelhouder is van een binnenlandse of buitenlandse vennootschap.

Is aan beide voorwaarden voldaan, dan heeft een verhuis naar het buitenland de toepassing van de exitheffing tot gevolg. Hoewel de aandelen dus niet verkocht zijn, gaat men er fictief vanuit dat een meerwaarde gerealiseerd werd. Die meerwaarde op de aandelen wordt berekend volgens een door de Duitse wetgeving voorziene berekeningsmethode. In de meeste gevallen leidt dat tot een belasting van ongeveer 30%.

Uitstel van betaling

Vandaag wordt de betaling van de exitheffing echter in verschillende situaties uitgesteld. Eén daarvan doet zich voor wanneer een natuurlijke persoon verhuist uit Duitsland naar een land binnen de EU of de EER.

Verhuist u bijvoorbeeld van Duitsland naar België, dan wordt onder de huidige wetgeving de exitheffing wel geheven, maar u hoeft ze voor een (on)bepaalde tijd niet meteen te betalen. Bovendien moet u in dat geval geen waarborg storten en is dat betalingsuitstel niet onderworpen aan een rente.

Let wel, verhuist u daarna naar een land buiten de EU of de EER, of verkoopt u na uw verhuis uw aandelen, dan wordt de betaling van de exitheffing meteen en voor zijn gehele bedrag opeisbaar.

Wat zijn de voorwaarden vanaf 1 januari 2022?

Zeer recent werden er wetsvoorstellen ingediend die de voorwaarden en de modaliteiten van deze Duitse exitheffing aanscherpen.

7 in plaats van 10 jaar

Zo zou het volstaan dat de natuurlijke persoon 7 jaar (in een periode over de laatste 12 jaar) zijn domicilie of gewone verblijfplaats in Duitsland heeft gehad om de exitheffing toe te passen. 3 jaar minder lang dan vandaag dus.

Geen betalingsuitstel meer

De belangrijkste wijziging gaat echter over het betalingsuitstel. Dat wordt bij een verhuis naar een land binnen de EU of de EER afgeschaft en vervangen worden door een gespreide betaling van de exitheffing over een periode van 7 jaar. Bovendien moet bij een verhuis onmiddellijk een waarborg volstort worden.

Inwerkingtreding

Aanvankelijk was een retroactieve werking voorzien, maar op basis van de huidige teksten, zal de nieuwe wet in werking treden op 1 januari 2022. Tot die datum blijft een verhuis dus onderworpen aan het bestaande gunstige regime. Hebt u verhuisplannen, dan loont het dus de moeite ze niet te lang uit te stellen.

Bent u inwoner van Duitsland, bent u gedomicilieerd in Duitsland en overweegt u een verhuis naar het buitenland? Het team van Estate Planning is er om u bij te staan met juridisch advies. Aarzel niet om contact op te nemen.

Neem contact op met één van onze adviseurs

Robby Ackermans

Robby Ackermans

Partner Moore Law

Contact
Laurens Gastmans

Laurens Gastmans

Associate Moore Law

Contact