Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax #Belastingen #Fiscaliteit

DAC 7: meer administratieve samenwerking en trans-
parantie op het gebied van belastingen

woensdag 23/11/2022

Tegen uiterlijk 31 december 2022 moeten de EU-lidstaten de Europese DAC 7 Richtlijn omzetten in interne wetgeving. De richtlijn wil meer administratieve en grensoverschrijdende samenwerking tussen lidstaten mogelijk maken en streeft naar meer transparantie op het gebied van belastingen. We overlopen de vier belangrijkste pijlers.

De toenemende globalisering en digitale economie maakt het voor lidstaten almaar moeilijker om inkomsten gerealiseerd via digitale platformen correct vast te stellen en te controleren. De Europese Richtlijn DAC 7 wil daaraan tegemoet komen en streeft naar meer administratieve samenwerking en meer fiscale transparantie.

De vier pijlers van de DAC 7 Richtlijn

De DAC 7 Richtlijn, hierna kortweg DAC 7 of de Richtlijn, behandelt volgende vier punten:

  1. Automatische uitwisseling van informatie over royalty’s.
  2. Gezamenlijke audits tussen twee of meer lidstaten.
  3. Groepsverzoeken o.b.v. gemeenschappelijke kenmerken.
  4. Uniforme rapporteringsverplichting in hoofde van digitale platformexploitanten.

Automatische uitwisseling van informatie over royalty’s

Volgens de Europese Unie zijn inkomsten afkomstig uit intellectuele eigendommen (royalty’s) vaak het voorwerp van winstverschuivingen. Inkomsten uit hoogbelaste landen worden doorgesluisd naar laagbelaste landen zonder economische verantwoording. Om die reden zijn royalty’s toegevoegd aan een lijst van inkomsten en vermogenscategorieën die automatischuitgewisseld worden tussen EU-lidstaten. U neemt dus best het marktconforme karakter van royalty’s binnen een groepscontext onder de loep en zorgt voor de nodige documentatie.

Gezamenlijke audits tussen twee of meer lidstaten

Om de samenwerking tussen de belastingautoriteiten van verschillende lidstaten te bevorderen, biedt de Richtlijn de mogelijkheid om een gezamenlijke cross border fiscale controle uit te voeren. Lidstaten werken samen aan een onderzoek over een of meerdere belastingplichtigen die bijvoorbeeld actief zijn in meerdere betrokken lidstaten.

Bij zo’n gezamenlijke cross border fiscale controle onderzoekt men o.a. de verrekenprijsmethodologie in een internationale groepscontext. De betrokken lidstaten gaan samen na of elke groepsentiteit in de lidstaat van de fiscale residentie aan een correcte belastingheffing onderworpen is.

Ook voor belastingplichtigen biedt een gezamenlijke audit een voordeel. Ze kunnen een akkoord sluiten met de belastingautoriteiten in verschillende lidstaten zonder dat ze onderworpen zijn aan afzonderlijke controles in verschillende lidstaten.

Groepsverzoeken o.b.v. gemeenschappelijke kenmerken

Vandaag kan de Belgische fiscus informatie over een specifieke belastingplichtige opvragen aan andere lidstaten. DAC 7 biedt voortaan de mogelijkheid om een verzoek tot informatie in te dienen over groepen van belastingplichtigen. Zo’n groep wordt bepaald op basis van gemeenschappelijke kenmerken. De verzoekende lidstaat zal het verzoek tot informatie moeten verantwoorden.

Uniforme rapporteringsverplichting in hoofde van digitale platformexploitanten

DAC 7 verplicht exploitanten van digitale platformen (o.a. een softwareprogramma, een website) om bepaalde informatie over de verkopers op het platform te verzamelen en te rapporteren aan een lidstaat. Vervolgens zal de lidstaat de ontvangen informatie automatisch uitwisselen met de lidstaten waarvan de verkopers fiscaal inwoner zijn. Dankzij deze informatie-uitwisseling beschikken lidstaten over voldoende inlichtingen om op een correcte manier inkomsten te controleren en te taxeren. Het helpt om de belastingregels voor commerciële activiteiten van verkopers of dienstverleners via digitale platformen correct toe te passen.

Deze rapporteringsverplichting bestaat o.a. uit naam, btw-nummer, fiscale woonplaats, ontvangen vergoeding, enz. Digitale platformexploitanten moeten vanaf 2023 de nodige due diligence procedures voorzien om informatie te verzamelen en te rapporteren over de gebruikers van het platform.

De Belgische wetgeving legt vandaag al een gelijkaardige informatieplicht op aan exploitanten van digitale samenwerkingsplatformen. Het gaat om een ‘light’ versie van DAC 7. Ze wordt vervangen zodra DAC 7 volledig in Belgische wetgeving is omgezet tegen uiterlijk 31 december 2022.

Hebt u vragen over een van deze onderwerpen, aarzel niet om contact op te nemen met onze experts of uw vertrouwde contactpersoon bij Moore.

Neem contact op met één van onze experten

Joachim Janssen

Joachim Janssen

Director Tax & Legal Services

Contact
Dries Van Buggenhout

Dries Van Buggenhout

Manager Tax & Legal Services

Contact