Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax #Autofiscaliteit #Personenbelasting #Zomerakkoord #Vennootschapsbelasting

Belangrijkste wijzigingen in de autofiscaliteit 2020

dinsdag 17/12/2019
Autofiscaliteit

De belastinghervorming als gevolg van het Zomerakkoord gaat in 2020 haar laatste fase in. In dit artikel wordt de impact op de autofiscaliteit in de personenbelasting en in de vennootschapsbelasting besproken.

Aftrekbaarheid in de vennootschapsbelasting

Tot nu toe waren autokosten in de vennootschapsbelasting aftrekbaar aan 120%, 100%, 90%, 80%, 75%, 70%, 60% of 50% afhankelijk van de CO2-uitstoot en het type brandstof van het voertuig. Deze regeling wordt volledig vervangen door een nieuwe formule om de aftrekbaarheid te berekenen:

                        Aftrekpercentage = 120% - (0,5% x CO2 x coëfficiënt)

De coëfficiënt waarvan sprake hierboven bedraagt:

 • 1 voor voertuigen met een dieselmotor
 • 0,90 voor voertuigen met aan aardgasmotor en een belastbaar vermogen lager dan 12 fiscale PK
 • 0,95 voor alle andere voertuigen (benzine, lpg, biobrandstof,…)

Het aldus bekomen percentage bedraagt

 • minimum 50% (40% indien de CO2-uitstoot hoger is dan 200)
 • maximum 100% (dus elektrische wagens vallen van 120% terug op 100%)

Dit aftrekpercentage zal ook gelden voor de brandstofkosten, die dus niet langer standaard 75% aftrekbaar zullen zijn.

Aftrekbaarheid in de personenbelasting

Het aftrekpercentage voor autokosten in de personenbelasting (eenmanszaken of bewezen autokosten andere dan woon-werkverkeer) worden op dezelfde manier berekend als in de vennootschapsbelasting. Echter, enkel in de personenbelasting, zal het minimum aftrekpercentage 75% bedragen voor wat betreft de personenwagens aangeschaft vóór 1 januari 2018.

Plug-in hybride

Hybridewagens hebben een lage CO2-uitstoot omdat er naast de verbrandingsmotor ook een elektrische motor aanwezig is. Echter, indien de capaciteit van de elektrische batterij beperkt is, zal, in de praktijk, de personenwagen veelal op de verbrandingsmotor rijden.

Deze hybride wagens worden fiscaal dan beschouwd als een ‘valse’ hybride. Deze hybride personenwagens zullen belast worden (zowel op het vlak van de aftrekbaarheid als op het vlak van het voordeel van alle aard) rekening houdend met een hogere CO2 uitstoot.

Als een ‘valse’ hybride personenwagen worden beschouwd:

 • een hybride met een CO2-uitstoot hoger dan 50 g/km, of
 • een hybride uitgerust met een elektrische batterij die een energiecapaciteit heeft van minder dan 0,5 kWh per 100 kg wagengewicht

Indien een personenwagen beschouwd wordt als een ‘valse’ hybride, betekent dit dat voor de berekening van het voordeel van alle aard en van het aftrekpercentage geen rekening gehouden wordt met de officiële CO2-uitstoot van dat voertuig, maar wel met:

 • deze CO2-uitstoot vermenigvuldigd met 2,5 of
 • de CO2-uitstoot van een overeenstemmend voertuig dat niet uitgerust is met een hybride motor

De Administratie heeft aan de autofabrikanten of invoerders opgelegd om voor elk van hun ‘valse’ hybrides een overeenstemmend voertuig te bepalen, onder controle van de Administratie. Een door de Administratie goedgekeurde lijst van overeenstemmende voertuigen is echter nog niet bekend terwijl de nieuwe regels al bijna in werking treden.

Belangrijk is wel: ‘valse’ hybride wagens aangeschaft vóór 1 januari 2018 ontspringen de dans en worden dus niet belast op basis van deze verhoogde CO2-uitstoot.

Kafka

Het is duidelijk dat door het gebruik van bovenstaande formule voor de aftrekbaarheid bijna elke personenwagen zijn eigen aftrekpercentage zal hebben. Voor boekhouders die alle autokosten moeten inboeken is dit een nachtmerrie. Bij ondernemingen met een groot wagenpark is dit bijna een onmogelijk opdracht.

In het Jaarverslag 2018 van de Rulingcommissie staat vermeld dat een belastingplichtige de vraag stelde om alle autokosten te mogen aftrekken op basis van een gemiddeld aftrekpercentage voor het hele wagenpark. De Rulingcommissie weigerde de aanvraag, omdat er geen wettelijke basis bestaat om de aftrek van de autokosten te doen op basis van een gemiddeld aftrekpercentage. Wetgevend initiatief is hier aangewezen.

Welke CO2-uitstoot?

Als gevolg van de dieselgate werd de methode om de CO2 uitstoot te meten volledig gewijzigd. Onder de oude methode, de NEDC methode (New European Driving Cycle), werden CO2-waardes gemeten die veel lager waren dan de werkelijke CO2 uitstoot.

Daarom werd een nieuwe methode opgelegd, de WLTP methode (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). De personenwagens waarvan de CO2 uitstoot werd gemeten onder deze methode, komen uit op een veel hogere uitstoot.

Het was niet de bedoeling dat er hogere belastingen verschuldigd zouden zijn, louter omdat de meetmethode gewijzigd werd. Daarom wordt er voor personenwagens waarvan de CO2-uitstoot gemeten werd met de WLTP methode, ook een NEDC 2.0 CO2-uitstoot berekend. Deze NEDC 2.0 waarde betreft een CO2-uitstoot die vergelijkbaar zou moeten zijn met de CO2-uitstoot die gemeten zou zijn onder de NEDC methode. De NEDC 2.0 wordt niet gemeten, doch vertrekkende van de WLTP waarde omgerekend.

De WLTP methode wordt toegepast voor:

 • nieuwe modellen vanaf 1 juli 2017
 • nieuw geproduceerde wagens vanaf 1 september 2018

Kort samengevat:

 • voor oude modellen (voor 1 juli 2017) of oude wagens (geproduceerd voor 1 september 2018) bestaat er maar 1 CO2 waarde, nl. NEDC
 • voor nieuwe modellen (vanaf 1 juli 2017) of nieuwe wagens (geproduceerd vanaf 1 september 2018) bestaan er 2 CO2 waardes:
  • WLTP: gemeten via de nieuwe methode
  • NEDC 2.0: omgerekend vanaf de WLTP waarde

Voor de berekening van het voordeel van alle aard en het aftrekpercentage mag er rekening gehouden worden met de NEDC 2.0 waarde, althans tot en met 31.12.2020. Vanaf 2021 zal de nieuwe regering hierin een beslissing moeten nemen.

Sinds 1 juli 2019 wordt er geen CO2-uitstoot meer vermeld op het inschrijvingsbewijs. Op basis van een parlementaire vraag[1] wordt nu bevestigd dat in principe de gegevens op het gelijkvormigheidsattest dezelfde zijn. Men kan ook de CO2-uitstoot gaan opzoeken op de website van FOD Mobiliteit[2], op basis van het chassisnummer van het voertuig (status van het voertuig).

Inwerkingtreding

Deze nieuwe regelgeving inzake de aftrekbaarheid treedt in werking vanaf aanslagjaar 2021 indien het belastbaar tijdperk ten vroegste aanvangt op 1 januari 2020. Indien het boekjaar van de vennootschap verkort of verlengd werd na 26 juli 2017, zal deze wijziging van het boekjaar zonder uitwerking blijven voor de toepassing van deze regelgeving.

Conclusie

Zowel de nieuwe regels inzake het aftrekpercentage van de autokosten als de bepaling van de CO2 uitstoot, zullen de eenvoud van de boekhouding en de fiscale aangifte niet ten goede komen.

Heeft U nog vragen hieromtrent, aarzel dan niet om contact op te nemen met hendrik.hubau@moore.be

 

[1] Mond. Vr. nr. 55000697C Kathleen Depoorter, 22 oktober 2019, Kamercommissie Financiën, Criv 55 Com 037, 23
[2] http://www.mobilit.fgov.be/WebdivPub/wmvpstv1?SUBSESSIONID=2028556

Neem contact op met een van onze adviseurs
An Lettens
An Lettens
Partner Tax & Legal Services