Overslaan en naar de inhoud gaan
#Business Consulting #Supply Chain

Executive research rond Supply Chain resilience geeft prijs hoe bedrijven omgaan met aanhoudende disrupties

dinsdag 21/06/2022

De wereldwijde waardeketens staan de laatste jaren onder extreme druk. Denken we maar aan de impact van de ‘COVID-19 stop & go’, de blokkade van het Suezkanaal en de Brexit. Daarbovenop komen de hoge energieprijzen, de stijgende transportkosten, de nakende koolstofheffingen en de gekende geopolitieke dreigingen. Aangezien het er niet naar uit ziet dat de situatie meteen zal verbeteren, is bouwen aan schokbestendige Supply Chains de boodschap. In een recent onderzoek ging Moore na in welke mate die Supply Chain resilience al ‘top of mind’ is bij bedrijven.

Ongeveer 100 Europese Supply Chain executives namen deel aan de Moore-enquête, over hoe de aanhoudende verstoringen van de Supply Chain worden ervaren en aangepakt. Alle respondenten samen vertegenwoordigen het hele Supply Chain domein: inkoop, planning, productie, kwaliteit, warehousing en transport. Ook de meeste sectoren tekenden present, met Supply Chain executives uit onder andere de farma, automotive, FMCG, chemie, metaal, elektronica en de food en agro.

De resultaten bevestigen wat iedereen eigenlijk al wist: de impact van de vele ontwrichtende gebeurtenissen en de veranderende dynamiek van de wereldeconomie op Supply Chain & Operations is enorm. Geen wonder dat veel Supply Chain leiders hun aanpak op het vlak van sourcing, productie en distributie bijsturen. In dit artikel delen we de meest opmerkelijke bevindingen uit het onderzoek. Meer lezen? De complete resultaten hebben we gebundeld in een whitepaper, die u onderaan dit artikel kunt aanvragen.

Transportkosten en capaciteit blijven voor hoofdbrekens zorgen

De voorbije 30 maanden zijn de transportkosten wereldwijd drastisch gestegen. Nog steeds zorgen de schokgolven door de pandemie voor accordeonvertragingen en hoge transportprijzen. Zo liggen de gemiddelde verschepingskosten voor een TEU-zeecontainer nog altijd vijf tot zes keer hoger dan voor de pandemie. Ook de kosten van luchtvracht en wegtransport blijven aanzienlijk duurder dan voorheen. Dat weerspiegelt zich in onze onderzoekscijfers. Maar liefst 92% van de bevraagde Supply Chain executives geeft aan de voorbije 12 maanden sterk tot zeer sterk te zijn getroffen door de toegenomen transportkosten.

Niet enkel de stijgende kosten hebben een impact op de logistiek. Het capaciteitstekort in de transportsector leidt nog steeds tot sterke vertragingen en grote onzekerheden. De zichtbare gevolgen: lange wachttijden in zeehavens, containertekorten, onvoldoende luchtvrachtcapaciteit en personeelstekorten in het wegvervoer. De opgestapelde backlogs zijn nog altijd duidelijk voelbaar. Niet minder dan 90% van onze respondenten gaf aan last te hebben gehad (of nog steeds te hebben) van die capaciteitsproblemen. Een verrassende 60% van de Supply Chain executives geeft aan dat dit binnen hun organisatie zelfs heeft geleid tot aanpassingen in het logistieke netwerk en de transportmodus.

Geopolitieke evoluties drijven onzekerheden

We moeten er geen tekening bij maken: ook de geopolitieke situatie heeft een enorme invloed op wereldwijde Supply Chains. Denken we maar aan de verstoorde handelsrelaties tussen het Westen en China, de logistieke en economische gevolgen van de Brexit en het conflict tussen Oekraïne en Rusland.

Meer dan 93% van de bevraagde Supply Chain executives geeft dan ook aan dat de huidige geopolitieke spanningen hun logistieke stromen tekenen. Voor 63% waren die onzekerheden de aanleiding om het logistieke netwerk bij te sturen. Zo werden logistieke activiteiten verhuisd, er wordt overwogen om grondig aan het netwerk te sleutelen en sommigen bouwen zelfs bepaalde handelskanalen af, al dan niet tijdelijk.

Cyberrisico’s: het addertje onder het logistieke gras?

In de media duiken almaar vaker berichten op over bedrijven die het slachtoffer worden van cybercriminelen. Die gijzelen de IT-infrastructuur en de daaraan gekoppelde operaties of leggen die zelfs plat. Uit onze bevraging bleek evenwel dat slechts een minderheid hier al direct of indirect (bijvoorbeeld via een leverancier of logistieke partner) mee werd geconfronteerd.

Maar hoewel de actuele dreiging niet zo groot lijkt, maken bedrijven zich wel degelijk zorgen op dit vlak. Want hoewel ‘slechts’ 7% meldt dat de operaties in de laatste twee jaar in sterke mate werden getroffen door veiligheidsproblemen en hacking (van de eigen systemen of van zakelijke partners), nemen veel bedrijven toch maatregelen. Beter voorkomen dan genezen dus.

De natuur zorgt (nog) niet voor aardverschuivingen in Supply Chains

Ook zien we in het nieuws steeds meer natuurrampen passeren, zoals bosbranden, overstromingen, vulkaanuitbarstingen, stormen en andere extreme weersomstandigheden. Toch geeft slechts een minderheid van de bevraagden aan dat die rampspoed hun logistieke processen in de voorbije twee jaar heeft getroffen.

Ook de verhoogde ambities op het vlak van duurzaamheid lijken voor 65% van de respondenten nog geen reden te zijn voor een plotse koerswijziging. Velen zijn van mening dat je geleidelijk aan kan toewerken naar de tijdig aangekondigde groenere regelgeving. Bijgevolg wordt die minder beschouwd als een plotselinge, verstorende factor. Dat neemt uiteraard niet weg dat Supply Chain executives er zich van bewust zijn dat de impact van specifieke natuurrampen beduidende gevolgen kunnen hebben op individueel bedrijfsniveau.

Extra voorraad en multisourcing als buffer tegen schokken

De overgrote meerderheid van de bevraagde Supply Chain executives heeft het voorbije jaar extra veiligheidsmaatregelen ingebouwd aan de toeleveringskant. De meest gekozen technieken hierbij zijn een strategische verhoging van de voorraadniveaus (92%) en een gerichte diversificatie in het leveranciersbestand (87%). De cijfers bevestigen verder dat de focus binnen sourcingstrategieën aan het verschuiven is richting risicobeheersing. Dat leidt logischerwijs vaker tot het inzetten op meerdere leveranciers. Oog voor stabiliteit wint dus duidelijk terrein.

Reshoring stilaan in gang gezet

Hoe langer een toeleveringsketen is, hoe gevoeliger die wordt voor verstoringen. Door aankoop, productie en distributie weer dichter bij de consument te organiseren, kun je de risico’s spreiden.

Net geen 20% van de ondervraagden meldt het voorbije jaar te zijn overgestapt naar reshoring omwille van de disrupties. Dat is uiteraard nog steeds een minderheid. Maar dat er wel degelijk zaken aan het bewegen zijn, sluit perfect aan op de zich heroriënterende wereldeconomie.

Sterke investeringen in logistieke dashboards en control towers

Informatietechnologieën kunnen een belangrijke rol spelen bij de beheersing van logistieke verstoringen. Zo bieden track & trace oplossingen en controletorens een gedetailleerd zicht op goederenbewegingen doorheen het netwerk van leveranciers, fabrieken, distributiecentra, klanten en transporteurs.

Ruim 85% geeft aan het voorbije jaar effectief geïnvesteerd te hebben in het uitbouwen van IT en datagedreven om de logistieke monitoring te verbeteren. Iets meer dan de helft geeft mee dat het om een zeer forse investering gaat, die er vooral kwam om de aanhoudende verstoringen meester te blijven.

Wordt vervolgd…

Samengevat bevestigt dit onderzoek dat Supply Chain leiders zich er wel degelijk van bewust van zijn dat de huidige disrupties vragen om doortastende actie. Zo grijpen ze steeds vaker naar dynamisch voorraadbeheer, innovatieve technologieën en af en toe zelfs reshoring in hun zoektocht naar schokbestendige Supply Chains. Het spreekt voor zich dat we bij Moore de verdere ontwikkelingen op de voet blijven volgen.

Wenst u de whitepaper te ontvangen of meer informatie rond Supply Chain resilience? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op met één van onze experten

Joël Wijns

Joël Wijns

supply chain; sector life science

Contact
Virginie Philippart

Virginie Philippart

Sales & Marketing Officer

Contact