Overslaan en naar de inhoud gaan

Global Mobility

Internationale regels zijn niet altijd op elkaar afgestemd. Bovendien betekent voortdurend veranderende regelgeving dat het aansturen van werknemers in meerdere landen nooit eenvoudig is. Ons Global Mobility-team staat steeds voor u klaar, ongeacht de uitdagingen of risico's die u tegenkomt bij het navigeren door complexe belastingregels en reglementeringen. We ontwikkelen de beste aanpak voor grensoverschrijdende werknemers, evalueren en minimaliseren uw risico's, en zorgen ervoor dat u over een toekomstbestendig internationaal personeelsbestand beschikt.

 

Onze Moore-experts beschikken over uitgebreide ervaring en vaardigheden in het ondersteunen van particuliere klanten, hun bedrijven en family offices. We ontfermen ons over de belasting- en successieplanning, de fiscale aspecten van investeringsstructureringen, de dagdagelijkse administratie en boekhouding, en de naleving van belasting- en andere regelgeving

 

Er kunnen zich veel vragen voordoen

Internationale tewerkstelling

 • Leidt de detachering van mijn werknemer tot belastingproblemen in het buitenland?
 • Is er een verplichting om inkomsten te rapporteren en belastingen en sociale premies in te houden en in welk land?
 • Via welke salarisadministratie moet ik mijn werknemer betalen?
 • Kwalificeert mijn werknemer die in het buitenland werkt als een vaste inrichting in dat land?
 • Hoe werken de regels van het thuisland en het gastland op elkaar in? Bestaat er een risico op dubbele belasting?
 • Hoe moet ik omgaan met grensoverschrijdend telewerken?
 • Hoe worden bijkomende voordelen en pensioenregelingen behandeld?
 • Wat met de arbeidswetgeving?

Private klanten

 • Hoe zorg je voor een correcte behandeling van de inkomsten in de verschillende rechtsgebieden?
 • Wat is de beste successieplanning?
 • Moet ik investeren als natuurlijk persoon of via een rechtspersoon?

 

Onze diensten omvatten

Advisering

 • Fiscale analyse en planning (nationaal en internationaal) in verband met verloning, aandelen en aandelenopties en pensioenen 
 • Analyse en planning van de toepasselijke sociale zekerheidswetgeving
 • Arbeidswetgeving in internationale situaties (inclusief werk- en verblijfsvergunningen)
 • Berekening, planning en budgettering van de kosten verbonden aan een internationale opdracht
 • Ontwerp van  een expatriëringspolitiek
 • Detacheringsbrieven
 • Vermijden van dubbele belasting
 • Fiscale egalisatie / fiscale bescherming

Naleving van de wettelijke formaliteiten

 • Invullen van belastingaangiften
 • Adviezen bij aankomst en vertrek voor particulieren
 • Belastingberekeningen
 • Grensoverschrijdende salarisadministratie
 • Korte zakenreizen / opvolgen en naleven van regels die op de bezoekers van toepassing zijn
 • Toekenning van aandelen/aandelenopties: toerekening (per land) en rapportering 
 • Pensioenen: toerekening (per land) en rapportering
 • Sociale zekerheid (aanvraagformulier A1 & ”certificate of coverage”)
 • Immigratie (werkvergunning & beroepskaart)
 • Aanvragen van bijzondere belastingregimes 

Private klanten

 • Belastingaangifte in de verschillende rechtsgebieden
 • Fiscale planning van de nalatenschap
 • Analyse en structurering van investeringen

Neem contact op met één van onze experten

Luc Lamy

Luc Lamy

Partner Tax & Legal Services

Contact
Alexandre De Munck

Alexandre De Munck

Partner Tax & Legal Services

Contact