Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax #Corona

Sociale zekerheid bij telewerk in een internationale tewerkstelling – overgangsmaatregel vanaf 1 juli 2022!

donderdag 30/06/2022

Door de Coronacrisis werden veel werknemers in een internationale tewerkstellingssituatie geconfronteerd met verschillende maatregelen: het sluiten van de grenzen, het verplichte telewerk en dergelijke meer. Als gevolg hiervan reageerde de RSZ met een tijdelijke maatregel tot behoud van het toepasselijke sociale zekerheidsstelsel van vóór Corona. Deze maatregel liep oorspronkelijk 30 juni 2022 ten einde, maar op de valreep werd beslist dat er nog tot eind dit jaar een overgangsmaatregel in voege zal zijn.

Probleemstelling

Als gevolg van de Coronamaatregelen rees de vraag welk effect de periodes van gedwongen thuiswerk zouden hebben op het toepasselijk sociale zekerheidsstelsel. Personen die binnen Europa minstens 25% van hun arbeidstijd werken in het land van hun woonplaats vallen immers onder het sociale zekerheidsstelsel van hun woonland. Grensarbeiders die normaal pendelden tussen hun werkland en het land van hun woonplaats zouden dus opeens onderworpen worden aan een ander sociale zekerheidsstelsel doordat ze door de Coronamaatregelen gedwongen werden van thuis uit te werken.

Maatregel RSZ

De RSZ reageerde hierop met een tijdelijke maatregel. Deze hield in dat de toegenomen periodes van telewerk als gevolg van het Coronavirus niet in aanmerking werden genomen bij de vaststelling van de toepasselijke sociale zekerheidswetgeving. Met andere woorden veranderde er door de Coronacrisis niets op vlak van het toepasselijk sociale zekerheidsstelsel voor personen die gelijktijdig in verschillende landen van de Europese Unie tewerkgesteld werden.

Overgangsmaatregel

Op 14 juni heeft de Administratieve Commissie beslist om een overgangsperiode tot 31 december 2022 in te voeren. Deze overgangsperiode sluit aan bij de tijdelijke maatregel die de RSZ aannam en heeft in principe hetzelfde effect. Hierdoor zal er geen verandering in de toepasselijke sociale zekerheid optreden ten gevolg van meer dan 25% telewerk in de woonstaat. Deze extra periode van 6 maanden geeft de werkgever de mogelijkheid om zich tijdig anders te organiseren.

Einde van de maatregel

De neutralisatie van het telewerk voor het bepalen van de toepasselijke sociale zekerheid ging in vanaf 13 maart 2020 en dit zowel voor werknemers als zelfstandigen. De maatregel werd een aantal keer verlengd maar loopt, na het aflopen van de overgangsperiode, op 31 december 2022 definitief ten einde. Hierdoor zullen vanaf 1 januari 2023 opnieuw de normale regels inzake gelijktijdige tewerkstelling van toepassing zijn. (Tele)werkt uw werknemer vanaf 1 januari 2023 minstens 25% in het land waar hij woont, zal hij onderworpen zijn aan het sociale zekerheidsstelsel van zijn woonland en zal u als werkgever bijdragen moeten betalen in dat stelsel.

Conclusie

Werkt uw werknemer sinds de Coronacrisis van thuis uit en wil hij dit in de toekomst blijven doen, heeft u als werkgever bijgevolg nog even de tijd om de nodige aansluitingen te doen zodat de sociale zekerheid in het woonland betaald kan worden.

Indien u dit als werkgever niet wenst, dient u uiterlijk vanaf 1 januari 2023 de afspraken inzake telewerk aan te passen en ervoor te zorgen dat de werknemer voldoende naar kantoor komt.

Neem contact op met één van onze experten

Murielle Vlaisloir

Murielle Vlaisloir

Senior Associate Tax & Legal Services

Contact
Emma Drozdzyniak

Emma Drozdzyniak

Senior Associate Tax & Legal Services

Contact