Overslaan en naar de inhoud gaan
#Corporate Finance #Overname #Mergers & Acquisitions

Wereldwijd lokaal sterk staan bij overnames

vrijdag 30/04/2021
Wereldwijd lokaal sterk staan bij overnames

Om de zoektocht naar de meest geschikte overnemer voor een middelgroot Belgisch bedrijf tot een optimaal eindresultaat te brengen, is een internationaal perspectief noodzakelijk.

Die blik heeft pas waarde in combinatie met een stevige voet aan de grond – lees: kennis én daadkracht – in de lokale markt van zowel verkoper als koper, waar ook ter wereld. Hetzelfde geldt per definitie ook voor Belgische bedrijven die een internationale expansie ambiëren.

Het klinkt contradictorisch, maar voor geslaagde internationale bedrijfsovernames in corporate finance geldt: lokale verankering geeft u vleugels. Om te weten wat de managers, de bedrijfsleider-eigenaars of de familiale aandeelhouders aan beide kanten van de onderhandelingstafel écht verlangen; om te weten welke oplossingen de juiste zijn voor de strategische keuzes die gemaakt worden; om een sterke SWOT-analyse van de business te maken; om… moet de corporate finance adviseur niet alleen de taal spreken van elke partij, maar ook een goed begrip hebben van de (micro)kosmos waarin elk betrokken bedrijf zijn activiteiten uitoefent, in welk land dan ook.

Google en desk research kunnen misschien wel een eerste beeld schetsen van internationale kandidaat-overnemers of andere geïnteresseerde partijen, maar tussen dat type van ‘weten’ en echte kennis gaapt nog een diepe kloof. Om die spagaat te overbruggen moet een corporate finance-adviseur wereldwijd de juiste partijen kunnen inschakelen, vertrouwde en deskundige partners die weten wie de potentiële kopers in de relevante markten zijn. Meer nog, die ook weten hoe ze met hen op de juiste manier contact leggen. Lokale gewoonten en gebruiken zijn nu eenmaal niet universeel – wat in België de gewone gang van zaken is, is dat niet in India. Wie geen connectie kan maken, kan geen zaken doen. Laat staan een bedrijfsovername of een expansie tot een succesvol einde brengen.

Eens het contact gelegd, moet er nog een ‘deal’ gesloten worden. Ook hiervoor is het essentieel te begrijpen hoe lokaal zaken gedaan worden en vanuit welk referentiekader de tegenpartij redeneert en risico’s en opportuniteiten inschat. Omdat Moore Corporate Finance altijd wil gaan voor een duurzame transactie, geldt hetzelfde voor een goed begrip van verwachtingen aan beide kanten van de tafel. Zo verminder je trouwens ook het risico op gebroken dromen en problemen nadat de transactie gesloten is. Je wil niet enkel de deal sluiten, maar vooral een succesvolle toekomst vorm geven.

Ten slotte, niet te vergeten, is er ook een verschillend wettelijk en fiscaal kader aan beide zijden van de lijn. Multidisciplinaire teams zijn niet enkel noodzakelijk omwille van de verschillende invalshoeken, maar ook door de verschillen over de grenzen heen. Voorwaar een uitdaging die weinigen aankunnen.

Geïntegreerde dienst over landen heen

Ook tijdens het overnameproces moet corporate finance de brugfunctie tussen het lokale en het globale nauwkeurig blijven vervullen om een geïntegreerde dienstverlening over de landen heen te kunnen leveren. Dat vereist meer dan de optelsom van de services van een corporate finance boetiek in beide landen. Nog meer dan een netwerk, is het reëel teamwerk over de landsgrenzen heen. Om de inzichten van de plaatselijke experten te vertalen naar het jargon, het begrippenkader en de leefwereld van de lokale partijen – en daarmee in hun ‘taal’ een antwoord te geven op hun strategische doelstellingen en verwachtingen – is een strakke regie nodig. Pas zo groeit er ondanks de verschillen een gemeenschappelijk vertrouwen waarin een succesvolle overeenkomst met meerwaarde voor alle partijen mogelijk is.

 

Moore Corporate Finance weet de brug te slaan tussen een sterke lokale aanwezigheid en een wereldwijde execution power, dankzij de het geïntegreerde netwerk van experten wereldwijd binnen Moore Global Corporate Finance.

Neem contact op met één van onze experten

Philippe Craninx

Philippe Craninx

Managing Partner Corporate Finance

Contact
David Valenne

David Valenne

Partner Corporate Finance | Transaction Services

Contact